Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module


 

EGYHÁZKÖZSÉGEINK HÍREI

 

A Bicskei Plébánia munkarendje

A Bicskei Római Katolikus Egyházközség a Facebookon:

A Bicskei katolikusok facebook-csoportja:

 

 

 Lengyelországi zarándoklat

 

LÁTOGATÁS AZ IRGALMAS JÉZUS HÍRNÖKÉNÉL KRAKKÓBAN
Az Isteni Irgalmasság vasárnapján

Zakopane – Krakkó – Czestochowa 


 

Egyházközségünk Lengyelországba szervez a zarándoklatot az Irgalmasság Évében 2016. április 1 - 4-ig. A programot IDE kattintva tudja megtekinteni.

A jelentkezés módja a vasárnapi hirdetések menüpont alatt megtalálható.

 


scroll back to top
 

Ökumenikus imahét 2016

 

scroll back to top
 

FELHÍVÁSOK

 

 Kattints a nagyításhoz!

 

scroll back to top
 

Adventi lelkigyakorlat
scroll back to top
 

A megújult képviselőtestületről

 

A MEGÚJULT KÉPVISELŐTESTÜLET MUNKAMEGOSZTÁSA

 

Az alábbiakban szeretném megosztani a kedves testvérekkel a megújult képviselőtestület feladatmegosztási táblázatait.

Tudni kell, hogy a testület tevékenysége során két fontos területet lát el:

1. Lelkipásztori bizottság (plébános nevezi ki a munkacsoportok vezetőit, és a vezetőknek javaslatot tesz a munkacsoport tagjaira, de ők maguk is felkérhetnek segítőtársakat). A lelkipásztori bizottság munkacsoportjaiba tartozó tagokat a munkacsoport vezetői felügyelik, a tagok a szolgálati út betartásával először a munkacsoport vezetőivel egyeztetik tevékenységüket, nekik tartoznak elsősorban beszámolni. A plébános és a képviselőtestület egésze a munkacsoportok vezetőit hallgatja meg a csoport elnevezésében szereplő feladatok tekintetében.

2. Gazdasági bizottság (a tisztségviselőket a testület maga közül választja). Ebbe a körbe tartozik a testület világi elnöke, a jegyzője, a pénztárosa, a gazdasági gondnoka, a gazdasági felügyelők, a számvizsgálók és a temetőfelügyelet. Hatáskörük a táblázatban leírt feladatokra vonatkozik.
Mindkét bizottság tevékenységét a plébános felügyelete mellett végzi, munkájáról az egész testületnek tartozik beszámolással.

Fontos, hogy a testület tagjai a saját területükön végzett munkájukat - a hívek megbízása alapján, a teljes testület bizalmát élvezve, felelősséggel - a hívek érdekében végzik. Ahogyan a testületen belüli döntések valamennyi testületi tag közös akaratát jelentő döntésként jelennek meg (különvélemény nélkül, még ha lenne is olyan), úgy a kinevezett és megbízott tisztségviselők tevékenységét a híveknek, az egyházközség tagjainak is is úgy kell fogadniuk, mint az egyházközség vezetőségének döntését és szándékát.

Azért is ismertetem az egyházközség képviselőtestületi tagjainak feladatkörét, hogy tudjuk, hogy ügyes-bajos dolgainkban kihez kell fordulnunk, ki az illetékes a mondanivalónk meghallgatására és az intézkedésre.

Tudom, hogy ez jelentős változás az egyházközség vezetésében, de ez a jövő. Ez a megújulás teszi lehetővé, hogy ne háruljon minden, más által is elvégezhető feladat a plébánosra, vagy csupán néhány ember viselje a terhek nagy részét. Kérem tehát, hogy saját érdekünkben eszerint járjunk el a jövőben.

Természetesen mód van arra, hogy időpontot egyeztessünk hivatalos ügyeinkben is a plébánossal való találkozásra . Ezt ügyfélfogadási időben személyesen vagy ugyancsak ügyfélfogadási időben telefonon, a (22) 350 751-es számon tehetik meg. Használható még a bicskeiplebania[kukac]gmail.com email cím is. Templomon kívül, lelki ügyeinkben is jobb, ha az időpont egyeztetés lehetőségével élünk, mert így a megbeszélt időt kizárólag és minden zavaró körülmény nélkül erre lehet felhasználni.
A táblázatok letölthető pdf formátumban itt érhetők el.

 


 

 
         

 

         

 

 Varga Imre atya


scroll back to top
 

A 2015. évi Bicskei Búcsú programja

 

Ebben az évben a Bicskei Búcsú rendezvényetit az Egyházközség Karitász Csoportja szervezi abból a meggondolásból, hogy idén van a karitász csoport megalakulásának 10. évfordulója. A rendezvények látogatása természetesen ingyenes. Viszont szívesen fogadunk felajánlásokat, adományokat, amiket természetesen a karitász céljaira, azaz a szegények megsegítésére fogunk fordítani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az alábbi plakát nem ugyanaz, mint amit korábban megtekinthetett. Sajnos időközben műsorváltozás történt.

 

 Rákanttinva nagyobb lesz a plakát.

PDF formátumban itt nyithatja meg.

 

 

 

scroll back to top
 

2015. április 23-án hajnalban elindultak a zarándokaink Lourdes-ba

 

 

 

És nagyszerű lelki élményekkel tértek haza

 

Ma [április 28.] hajnali három óra 10 perckor szerencsésen, egészségben megérkeztünk.

Az úton folyamatosan imádkoztuk naponta a rózsafüzért és egyéb imádságokat. Minden nap szentmisén vettünk részt, ami igazán nagy élményt adott mindannyiunknak, hiszen nemcsak a különböző felajánlások, hanem a különböző helyszínek tették még meghittebbé.
A Lourdes-i barlangnál az április 25-i szentmisénk különösen nagy lelkierőt adott, hiszen három órát aludtunk (ha aludtunk), és készültünk a szentmisére.

Lourdes-nak különleges aurája van, amit az ott eltöltött két napon megtapasztaltunk.
Mindig rengeteg zarándok van jelen. Ezt az esti gyertyás körmenet kapcsán tapasztaltuk meg.
Gyönyörű!!!
Minden jelenlévőnél égő gyertya. Rózsafüzért imádkozva különböző nyelveken zajlik a körmenet.
A tizedek között ének „Ave, ave, ave Maria” refrénje alatt felemelt gyertyával halad a körmenet, csodálatos élmény!

A vasárnapi nemzetközi szentmisét több tízezer ember részvételével egy föld alatti hatalmas bazilikában mutatják be.
Ugyanitt van naponta a betegek szentségi áldása több ezer ember részvételével. A kerekes székes betegeket önkéntes segítők szolgálják az ott létük alatt.
Ez a minden féle gondoskodást magában foglal. Nem csak a betegek gondozását, hanem az ellátásukat is.

A keresztút is rendkívüli felemelő élményt nyújtott.

Többünknek sikerült fürödni a barlang gyógyító vizében.

A ránk bízott imakéréseket maradéktalanul teljesítettük.

Zarándokcsoportunk annyira összhangban volt, hogy a máshonnan érkezők egy percig sem érezték magukat idegennek közöttünk.

Vasárnap délután szemerkélő esőben álltunk a barlang előtt rózsafüzér imádságot imádkozva.
Estére megjött a zuhogó eső, ami a másnap reggeli indulásunkkal együtt jött velünk végig olaszországi szállásunkig. De nekünk még ez az idő is szép volt.

Fiatal lelkiatya volt velünk, Gábor atya, aki Csávolyon plébános. Idegenvezetőnk, Anna is rendkívül felkészült volt, mindenben és mindenhol fáradhatatlanul velünk maradt.

Fáradtan, de lélekben megerősödve értünk haza. ISTENNEK LEGYEN HÁLA!


Sági Ferencné


 

scroll back to top
 

A húsvét megünneplése egyházközségünkben

 

Szeretnénk, ha az idei húsvét is meghitt és lélekemelő lenne mindenki számára.

Ezért szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket a liturgikus alkalmakra és együtt imádkozásra: Jézus Krisztus szenvedésének fájdalmában és feltámadásának örömében való részvételre.

 

A nagyheti események időpontjait és tartalmi ismertetését az alábbiakban találják meg.

 

 Vagy kattintson IDE!

 A nagyításhoz kattintson a képre!

 

 

 

 

 

scroll back to top
 

HÚSVÉTI ALKOTÓ PÁLYÁZAT

 Kattints rá, hogy el tudd olvasni! Vagy ide, hogy le tudd tölteni!

 

scroll back to top
 

Ökumenikus imahét

 

Január második felében ismét megtartjuk az ökumenikus imahetet a Krisztus-hívők egységéért.

A 2015. esztendő imahetének anyagát a Brazil Keresztény Egyházak Nemzeti Tanácsa készítette el. Külön munkacsoport dolgozott azon, hogy az imahéten jelenlevő templomi közösség találkozzék az életet kínáló Jézussal.
Nagy szeretettel várjuk az alkalmakra keresztény testvéreinket.

 

 

scroll back to top
 

Jelentkezés templomi házasságkötésre

 

Kérem azokat a férfiakat és nőket, akik ebben az évben szeretnének egyházi házasságot kötni, hogy február 15-ig ügyfélfogadási időben jelentkezzenek a plébánián. A templomi esküvő feltételeit megtalálják az egyházközség honlapján.

Az előző évek gyakorlatából tanulva nagyon kérem, hogy ne a sokszor tudálékoskodó rokonokra, ismerősökre hallgassanak a feltételek tekintetében, hanem bátran keressenek meg a plébánián, hogy valóban tisztában legyenek a lehetőségekkel.

Varga Imre atya
scroll back to top
 

Jelentkezés felnőtt keresztelésre, elsőáldozásra, bérmálkozásra

 

Kedves felnőttek és fiatalok!

 

Idén is elindul a katekumenátus (görög szó, hittanulást jelent) a bicskei plébánián. Ez a folyamat katolikus hitünk alapjainak elsajátítását jelenti azok számára, akik nincsenek megkeresztelve, nem voltak elsőáldozók vagy bérmálkozók, de szeretnék felvenni ezeket a szentségeket, hogy egyházunkhoz tartozzanak, illetve még jobban megismerjék Jézus Krisztust, amikor a gyermekkorukban elmarad elsőáldozásra, vagy az ifjú korukban elmaradt bérmálkozásra készülnek fel.

A katekumenátus foglalkozások heti rendszeres sorozatából áll, ami minimálisan egy éven keresztül tart (persze vannak benne szünetek is). Minden hét egy meghatározott napján este 6 órakor, egy-egy óra időtartamban vannak az összejövetelek a bicskei plébánián.

Jelentkezni az itt letölthető és visszaküldendő űrlapon, vagy személyesen a plébániai ügyfélfogadási időkben lehet január 20-ig.

Szeretettel várok mindenkit, aki szeretne Jézus Krisztus Egyházához tartozni, vagy még jobban megismerni katolikus hitét a szentségek felvételén keresztül.

Varga Imre atya


scroll back to top
 

Kedves Olvasó!

 

Talán szokatlan, hogy egy 1957-ben készített magyar filmmel, ami Jókai Mór Melyiket a kilenc közül című elbeszélését dolgozza fel, kívánok boldog ünnepet.

De teszem ezt azért, mert valami tartalmasat szeretnék az egyszerű szó mellé odatenni. Ha van 50 elcsendesülésre szánt perce, akkor nézze meg.

Ezzel együtt köszöntöm Önt / Önöket nagy szeretetettel az idei Karácsonyon.

Imre atya

 

 

 

 

 

scroll back to top
 

Karácsonyi mise- és szertartásrend

 

Karácsony szenteste

(szerda)

Karácsony ünnepe

(csütörtök)

Karácsony másnapja

(péntek)

Bicske

16:00 Karácsonyi játék

24:00 Éjféli szentmise

08:00 Ünnepi szentmise

08:00 Igeliturgia

Csabdi

22:00 Igeliturgia

09:30 Ünnepi szentmise

10:15 Pásztorjáték

 

---

Szárliget

21:30 Pásztorjáték és ünnepi muzsika

22:00 Éjszakai szentmise

11:00 Igeliturgia

11:00 Igeliturgia

Felcsút

15:00 Pásztorjáték

22:00 Igeliturgia

09:30 Igeliturgia

08:00 Ünnepi szentmise

Alcsút

17:30 Pásztorjáték

és Igeliturgia

11:00 Ünnepi szentmise

---

Óbarok

 

 

09:30 Ünnepi szentmise

Vasztélyp.

 

 

11:00 Ünnepi szentmise

scroll back to top
 

Készülnek a szobrok a bicskei templom homlokzatára

 

Lestyán-Goda János szobrászművész készíti a templom bejáratának homlokzatára, az ott található szoborfülkékbe Szent II. János Pál pápa és Boldog Kalkuttai Teréz anya szobrát.

Az alkotásokat a művésztől a bicskei városvezetés rendelte meg. Az árat pályázati pénzből finanszírozzák.

Jómagam úgy véltem, hogy a mai kor embere számára - legyen az keresztény vagy másban hívő - e két személyiségnek üzenete van.

II. János Pál pápa az egyház élővé, mindenki számára vonzóvá tételén munkálkodott, míg Teréz anya a szegényekhez, betegekhez való krisztusi lehajolást jelenítette meg a világ számára.

Ők fogadják majd azokat a bicskeieket és máshonnan jövő vendégeinket, akik lelki békét keresnek Isten Házában.

Egyelőre még a szobrok gipsz mintázata készült el, de fontosnak tartom, hogy "kedvcsinálóként" bemutassam az olvasóinknak.

Imre atya

 Íme:

 

fotó: Smohay András

 És a látványterv:

(kinagyítható)

fotó: Podoletz Gusztáv

 

scroll back to top
 
« ElsőElőző1234567KövetkezőUtolsó »

1. oldal / 7