Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module


 

EGYHÁZKÖZSÉGEINK HÍREI

 

A Bicskei Plébánia munkarendje

A Bicskei Római Katolikus Egyházközség a Facebookon:

A Bicskei katolikusok facebook-csoportja:

 

 

 Ministránsavatás Bicskén

 

Április 22-én, vasárnap 2 gyermek vált a bicskei Szentháromság templom új ministránsává - kellő felkészülést és a felavatást követően.

Letették a hűség-ígéretet. A többiek (a régi ministránsok) velük együtt megújították hajdani fogadalmukat, hogy a szolgálatot példamutatóan végzik, és a mindennapi életükben is ministránshoz méltó módon élnek és viselkednek.

Imádkozzunk értük!

 

            

Isten segítsen

benneteket,

hogy hűségesek

maradjatok!

 

scroll back to top
 

 

Bizalom az Irgalmas Istenben IV. Országos konferencia

 

Az idei Irgalmasság vasárnapját megelőző szombaton (2012. április 14.) került megrendezésre az IV. Országos konferencia Vácon, melynek fővédnöke Erdő Péter bíboros atya,

házigazdáink, Beer Miklós megyés püspök és Katona István püspök atyák voltak.

Fausztina nővér lelkiségét már hét év óta kis lelki közösségen belül éljük meg.

Huszonnégy önkéntes imádkozza naponta az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét. A litániát és a kilencedet nagypénteken kezdjük, és az Irgalmasság ünnepét megelőző szombaton fejezzük be. Az idei konferenciára Bicskéről és a környező településekről - plébánosunk, Imre atya áldásával - 42 zarándok indult Vácra.scroll back to top
Bővebben...
 


77 plakát és rajz készült


A húsvéti plakát- és rajzpályázatra beérkezett művek honlapunk galériájában tekinthetők meg.

 

scroll back to top
 

A Szent Lászó Iskola Passió-éneklése

 

2012. április 3-án, nagykedden délelőtt a Bicskei Szent László Katolikus Általános Iskola közel 60 tagú kórusa adta elő Jézus Krisztus szenvedéstörténetét, a Passiót a bicskei katolikus templomban Dr. Lakatosné Bánhidi Ágnes tanárnő vezetésével.

A csodálatos gyermekhang meghatóan festette meg Urunk szenvedésének őszinte csodálatát és a Vele való együttérzést.

Aki nem volt ott, sajnálhatja, de kárpótlásul meghallgathatja az alábbi felvételen.

 

 

 

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

scroll back to top
 

A húsvéti szentmisék és szertartások rendje

Bicskén és társplébániáin


Kérjük, hogy a teljesebb eligazodás kedvéért nézzék meg a vasárnapi hirdetések menüpont altti tudnivalókat is!

 

A plakátot  IDE  kattitva tekinheti meg.


scroll back to top
 

 

scroll back to top
 

 

Tartósélelmiszer-gyűjtés SzárligetenKattintson IDE, ha látni szeretné a részleteket.


_______________________________________Tartósélelmiszer-gyűjtés Alcsúton


     


Az alcsútiak listáját  I T T  nézhetik meg.


_______________________________________


Tartósélelmiszer-gyűjtés Csabdin

 

 

A "lista" ITT tekinthető meg.

 

___________________________________________

 

Tartósélelmiszer-gyűjtés Bicskén

 

2012. március 4-től március 18-ig, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívását is figyelembe véve, egyházközségeinkben - Bicske, Felcsút, Alcsút, Csabdi, Óbarok és Szárliget közösségeiben - nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést rendeztünk.


Álljon itt néhány kép a bicskei templomban tisztelt Fájdalmas Szűzanya oltára előteréről 2012. március 18-án.

A felhívásra és kérésemre a bicskei Szent László Katilikus Általános Iskolában a gyerekek között is folyt gyűjtés. Az ott összegyűlt élelmiszer adományok is szerepelnek azokon a felvételeken, amelyek már a közösségi teremben készültek.

A gyűjtés kapcsán valóban megható és felemelő élményeink is voltak.

Az adományok még húsvét előtt a rászorulókhoz kerülnek. Ez nem karitász-gyűjtés volt, de a szétosztásra - az emberek élethelyzetének jobb ismerete okán - a helyi karitász szervezetet kértem fel.

Varga Imre atya

 

 

 

Súlyra sem kevés, ami adományként összegyűlt.

A templomban összegyűlt: kb. 181 kg

Az iskolában összegyűlt:     kb.  80 kg

Megjegyezzük azonban, hogy az adományok értékét nem feltétlenül annak kg-ban mért súlya adja meg.

Sőt, azoknak az akár apró ajándékoknak a lelki értéke, amelyeket az adományozók - köztük gyermekek - önmaguktól vontak meg. Ilyenekből pedig nagyon sok van a fényképeken.

Jól sikerült ez a nagyböjti "akció". Mondhatni rekordot állítottak fel a jóérzésű emberek. De az igazi rekord az, ami Isten jutalma lesz ezért.

Külön köszönöm a karitász önkénteseinek a lelkiismeretes szétosztást.

Isten fizesse meg mindenki környörületét a rászorulókon, és adjon még boldogabb húsvétot az adakozóknak!

Aki kíváncsi rá, hogy milyen élelmiszerek és azokból mennyi gyűlt össze, kattintson IDE.


 

scroll back to top
 

Plakátkészít? verseny

 

PLAKÁTKÉSZÍTŐ VERSENYT HIRDETÜNK HÚSVÉTRA


A részletekért kattints(on)   I D E !


scroll back to top
 

XVI. Benedek pápa apostoli levele, amelyben meghirdeti a "Hit Évé"-t

 

"Amióta csak megkezdtem szolgálatomat Péter utóda­ként, emlékeztettem annak szükségességére, hogy újra föl kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örö­mét és mindig megújuló életerejét. Pápai beiktatásom szentmiséjén mondtam: „Az Egyház egészének és ben­ne a pásztoroknak, minden pásztornak, Krisztushoz hasonlóan útra kell kelnie, hogy az embereket kivezes­sék a pusztából az élet helyére, az Isten Fiával való barátságra, ?hozzá, aki egyedül ad életet, mégpedig teljes életet". Nem ritkán el?fordul, hogy a kereszté­nyek nagyobb gondot fordítanak elkötelezettségük szo­ciális, kulturális, politikai következményeire, s még mindig úgy gondolkodnak a hitr?l, mint a társadalom életének mintegy magától értet?d? el?feltételér?l. A valóságban azonban ez az el?feltétel nem létezik, s?t sokszor nyíltan tagadják is. Ha a múltban lehetsé­ges is volt a hit alapján, széles körökben egységesen elfogadott kultúra, a hit sokakat érint?, alapvet? krízi­se miatt manapság a társadalom széles rétegeiben már nem így van.

Nem fogadhatjuk el, hogy a só ízét veszítse, sem azt, hogy véka alá rejtsük a világosságot (vö. Mt 5,13-16). A mai ember is érezheti annak szükségét, hogy a sza-mariai asszonyhoz hasonlóan menjen a kúthoz, hogy Jézust hallgassa, aki hív, hogy higgyünk benne és me­rítsünk a bel?le fakadó él? vízb?l (vö. Jn 4,14)."

 

A teljes dokumentum IDE kattintva megtekinthet? és letölthet?.


scroll back to top
 

A Karitász a melegedőben

 (2012.02.12.)

 

Csontig hatoló hideg van kint, meleg étel, ital és szeretet pedig bent.

Egyházközségünk karitász-csoportja felajánlotta segítségét a bicskei önkormányzatnak, hogy hétvégeken részt vesz a hajléktalanok és a fázó, éhező embertársaink ellátásában. Meleg teával és étellel kínálták a rászoruló testvéreinket.

Már második hétvégén egymást váltva tartják az ügyeletet.


Önkéntesen és ingyen teszik a dolgukat:

Balázs Józsefné, Juhász Józsefné, Komon Lászlóné, Néma Pálné, Sági Ferencné, Simon Márta, Szarka Istvánné, dr. Száraz Márta, id. Székely Gyula, Székely Gyuláné, Szopkó Istvánné, Takács Zita.

 


(A képen látható személyek beleegyeztek, hogy arcuk felismerhető legyen.)

"Ha csak egy pohár vizet ad is nektek valaki inni azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, megkapja érte a jutalmat." (Mk 9,41)

 

 

 

scroll back to top
 

Az Új evangelizáció évének megnyitó ünnepsége Székesfehérváron

 

Szent Pál megtérésének ünnepén (2012. január 25.) nyílt meg az Új Evangelizáció Éve a székesfehérvári egyházmegyében. Ebben az esztendőben az állandó programok mellett a meghirdetett év kiemelkedő eseményei az új evangelizációt, a hit alapjainak újrafelfedezését szolgálják.

Spányi Antal megyés püspök koncelebrált ünnepi szentmisét mutatott be az egyházmegyéből érkező papokkal. Beszédében kifejtette, mennyire fontos és időszerű az új evangelizáció, és meghívta a híveket az év kiemelkedő programjaira..


Az eseményről szóló beszámolót Egyházmegyénk honlapján, IDE kattintva találja meg.
scroll back to top
 

Karitászos vacsora

 

A bicskei katolikus egyházközség karitász csoportja szerény, de bensőséges vendégséget, vacsorát rendezett tagjai és szimpatizáns segítői részére 2012. január 27-én, a plébánián. Varga Imre plébános ez alkalommal is megköszönte az egyházközség nevében, hogy az önkéntesek egész évben sokat fáradoznak a rászorultakért. Kiemelte, hogy az egyházmegyénkben most meghirdetett "Új evangelizáció évé"-ben valóban megújult erővel kell küzdeni a szegénység és az éhezés ellen minden rászoruló javára, hiszen ezzel tudjuk leghitelesebben közvetíteni az evangéliumi szeretetet. Sági Ferencné, a helyi karitász vezetője egy szép verssel fogadta a vacsorán részt vevőket, és már a következő tennivalókról tájékoztatta a tagságot. Elfoglaltságuk miatt - sajnos - néhányan nem tudtak eljönni, de az ő nevükben is hálát adtunk Istennek, hogy az ő munkatársai lehetünk a bajban levők szolgálatában.

Buzdítjuk a fiatalokat, hogy minél többen jelentkezzenek a karitász csoportba, és legyenek részesei annak a sokszor hálátlan, de az Úr által lelkiekben bőségesen megjutalmazott munkának, amit az egyházközség ezen tagjai napról napra önfeláldozóan végeznek.

Az összejövetelről készült további fényképek megtekinthetőek honlapunk Galériájában.


scroll back to top
 

Az Új evangelizáció éve megnyitója

 

2012. január 25-én, Szent Pál apostol megtérésének ünnepén (szerdán) este 6 órakor a székesfehérvári bazilikában Spányi Antal megyés püspök atya megnyitja az „Új evangelizáció” egyházmegyei évét.

Püspök atya erről szóló felhívását IDE kattitva nézheti meg.


scroll back to top
 

 

Házasság heti rendezvények Székesfehérváron


2012. február 11. szombat Szent István Művelődési Ház

- 10 óra Dr. Pál Ferenc atya, egyetemi tanár előadása A függőségtől az intimitásig – Vágy, élmény, kapcsolat címmel

- Forró Cappucino koncert

- ebéd szünet (tea, kávé, szendvics a helyszínen)

- 14 óra Dr. Papp Miklós atya, egyetemi tanár előadása Az élet kezdetére vonatkozó bioetikai kutatások címmel

- 15.30 óra Süveges Gergő előadása Hivatások és konfliktusok címmel

- 17 óra Spányi Antal megyéspüspök vezetésével családok gyertyás, imádságos menete az Országalmához  (itt tanúságtételek, énekek, Püspök atya beszéde és áldása lesz, kb 20-25 perc, gyertyát adunk)

 

2012. február 15 szerda Szent István Művelődési Ház

- 18 óra Bíró László családreferens püspök előadása Család, Ünnep, Munka címmel


A programok alatt mindkét napon gyerekfoglalkoztatás  lesz, korosztályok szerint. Nyugodtan hozhatják a családok felsős általános iskolás gyerekeiket is, reméljük nekik is megfelelő program lesz (csocsó, tánctanulás, filmvetítés stb.) A szombati napra kimondottan várjuk már a középiskolás fiatalokat is. Pál Ferenc és Papp Miklós atyák előadása már nekik is szól, és persze jegyeseknek, fiatal házasoknak. Papp Miklós atya előadása a gyerekvállalásról, a családtervezésről, az egyház által elfogadott meddőség kezelési lehetőségekről is szól, ami sajnos egyre több házaspárt érint.

Egyházmegyei Családpasztorációs Iroda

A plakátot IDE kattintva lehet letölteni.


scroll back to top
 

AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT PROGRAMJAI BICSKÉN

 

NAP

ÓRA

HELY

IGEHIRDETŐ

Január 16.

hétfő

18 óra

református templom

Varga Imre katolikus plébános

Január 17.

kedd

18 óra

katolikus templom

Szebik Károly evangélikus lelkész

Január 18.

szerda

18 óra

baptista templom

Máté Éva református lelkész

Január 19. csütörtök

18 óra

evangélikus templom

Máté János református lelkész

Január 20.

péntek

18 óra

katolikus templom

Máté János református lelkész

Január 21. szombat

18 óra

református templom

Rácz Lajos baptista lelkész

Január 22. vasárnap

18 óra

baptista templom

Varga Imre katolikus plébános

 

 

scroll back to top
 
« ElsőElőző1234567KövetkezőUtolsó »

6. oldal / 7