Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module


Ima a magyarért – 2013. március

 

Urunk, Istenünk! 165 évvel ezelőtt adtál egy olyan lehetőséget a magyarságnak, amilyet csak ritkán tapasztalhatunk meg. Megadtad, hogy a Te szent Nevedben vívhassa ki édes magyar hazájának a szabadságot, a függetlenséget, hogy lerázhassa az idegenszívű uralmat, ami régtől fogva része volt mindennapjainak, családjai életének, amikor az idegen zsarnokság beköltözött a becsületben élni akaró lelkek mindennapjaiba.

Uram, tudjuk, hogy a legnagyobb megpróbáltatás soha nem akkor éri nemzetünket, amikor külső ellenség támadja meg, hanem amikor magyarul beszélő, de idegen érdekeket kiszolgáló honfitársainkkal kell hadakoznunk. Hiszen az ő árulásuk nemcsak vérünket ontja, hanem fáj is nekünk, magyaroknak, fáj is a hiteles keresztény családoknak, fáj is az igazságban bízóknak, fáj is a Benned hívőknek.

Urunk, Istenünk! Ma sincs másképpen, mint 165 évvel ezelőtt volt. A külső ellenséggel ma is meg kell küzdenünk. Most nem osztrákoknak hívják őket, hanem Európai uniós szocialista, liberális, zöld és kommunista képviselőknek, hivatalnokoknak és újságíró csatlósaiknak. Ma ők azok, akik el akarják tiporni a magyar családokat, akik ellen az életben maradásért, hazánk szabadságáért és önrendelkezésünkért küzdünk. Ők ma nem az oroszokat hívják segítségül, mint ahogy a ’48-as forradalomban és szabadságharcban tették volna, hanem a bankjaikat, tőzsdéiket, amelyek ugyanúgy gyilkolnak és fosztogatnak, mint az oroszok tették a szabadságharc alatt is, és a történelemben oly sokszor.

Jézusunk, amikor itt jártál a Földön, Te is érezted az idegen uralmat, hiszen Téged is egy Pilátus nevű, saját birodalma érdekét szem előtt tartó bérenc ítélt halálra. De ennek volt köszönhető, hogy megváltott és büszke emberek lettünk. Te ezt a harcot népedért, az Egyházért vállaltad, és hatalmas szívvel vívtad meg.

 

Urunk Jézus Krisztus! Neked legjobban az fájt, amikor saját honfitársaid lefizetett része, farizeus és köpönyegforgató hada árult el, és az idegenszívű hatalmat hívta segítségül, hogy kiirtson Téged, a szeretet, az öntudat, és a jövőbe vetett hit letéteményesét.

Urunk, Jézus Krisztus! Te látod, hogy édes magyar hazánkban ma sincs másképp. A külső ellenséggel ma is elszántan megküzdenénk, de a belső árulóink léte fáj. Urunk, szabadítsd meg hazánkat a belső ellenségtől, a visszahúzó erőktől, a mindenben álhibákat keresőktől, a népünket a császárnál vagy szekértolóinál elárulóktól, az idegen és bérencszívűektől, új köntösbe bújt régi eltipróinktól és megalázóinktól, akik a szabadság hitében ringatták a magyar és keresztény embereket, és most, mint az igazság és demokrácia bajnokai akarják kitanítani vezetőinket lelkiismeretességből és tisztességből.

Tudjuk, Urunk, hogy nekik nem elveik vannak, hanem hatalom és pénzéhségük, ami útjában még saját népük boldogulása sem állhat.

Urunk, Istenünk! Szabadítsd meg népünket ettől a belső fertőtől, amelyre ’48-ban gyógyírt találtunk, amikor véglegesen háttérbe szorultak az árulók, de most nagyon nehéz semlegesíteni a báránybőrbe bújt farkasokat, mert népünknek még egy kicsiny része hisz eltipróinak az egyiptomi húsosfazekak élményének megalkuvó lelkületével. Add, hogy a társadalmi igazságtétel által végre lendületet adhassunk hazánknak. Adj erőt, hogy ne csüggedjünk, amikor nevén kell nevezni a dolgokat, és a történelmünket végre bátor tollal és egyenes gerinccel kell újra írni, és ifjúságunk elé tárni.

Add, hogy megszabaduljunk azoktól, akik csak névleg magyarok, és érdekeik szerint néha keresztények, de ha hatalomhoz jutnának, a régi beidegződések mintájára irtanának ki mindent, ami nem neoliberális, internacionalista vagy kommunista; ami keresztény és magyar. Eltörölnék új alkotmányunkat, amely a Te szent neveddel kezdődik, megvívott és most is vívott szabadságharcunk áldásaként. Eltörölnék a család szentségét, különös tiszteletét és megbecsülését. Megengednék a vadkapitalizmus, régi nevén kommunista diktatúra elburjánzását. Korlátlan lehetőséget biztosítanának a még anyaméhben lakó embertársaink meggyilkolásának, hogy ezzel is legitimizálják múltbeli gyilkosságaik megítélését, és relatívvá tegyék az emberi élet szentségét. Szánalmasan megnyomorodott lelkiismeretnek nevezett szabadelvű érdekeikbe még az egyneműek házassága is beleférne, amit – Urunk, a Te akaratod ellenére – a család névvel illetnének. Szívesen hűsölnének az idegen bankok árnyékában, és magára hagynák jobb sorsra érdemes, ’múltat s jövendőt megküzdött népünket’.

Ne ülhessenek nyugodtan a gyilkosok a foteljükben, ne prédikálhassanak a nemzetrontó eszme jogutódjaként parlamentünkben, közigazgatásunkban, közszolgálati állásainkban, gyermekeink nevelőtestületeiben. Ne nevezhesse magát másképp gondolkodónak az áruló értelmiség, amikor nem a népe, hanem egy idegen hatalom érdekeit képviseli.

Adj, Urunk, végre igazi szabadságot, egyenlőséget, egyenlő mércét, és keresztény testvériséget a Te népednek. Hogy felépíthessük újra hazánkat, hogy magyar lehessen végre, ami magyar, és árulónak neveztessék, aki áruló. Hogy az igen legyen igen, a nem legyen nem. Hogy nevén nevezzük végre azt, amit nevén kell nevezni, amit lelkünkben már úgyis nevén nevezünk. Hogy megszabaduljunk a régi beidegződésektől, amikor nem mertünk önmagunk lenni, nem mertük felvállalni magyarságunkat és hitünket az idegenszívűek elvei és elvtársai zsarnokoskodása miatt, akik most hol liberálisnak, hol szocialistának nevezik magukat, ahogy a szél fúj. Adj végre szabadságot a lelkekben is.

Hadd győzzön végre a forradalom és szabadságharc, amire mindig is vágytunk. Hadd éljen igazi szabadságban Egyházunk, hogy vigasztalást nyújthasson, hogy szeretetet közvetíthessen, hogy Téged adhasson minden csüggedt, igazi és szeretni akaró magyarnak.

A magyar ember mindig tudta, hogy nem a pénz bőségétől függ a boldogsága, mert a pénzből nem lehet gerincet építeni. Hiszen Te mondtad, Urunk, hogy „ahol a pénzed, ott a szíved is”. Tudta mindig a magyar, hogy ahol ott van az Isten, és Te vagy az Isten, ott szükség nincsen. Ha szegényesen, ha kunyhóban is, ha adakozni és megnyílni tudó palotákban is lakik.

Urunk, adj békét a magyarnak. Hadd érezze jóságodat, hadd építse hazáját, akár szabadságharcot vívva is a külső és belső ellenséggel.

Hadd lépjünk szent eleink és vértanúink nyomába a Te nevedben, aki az út, az igazság és az élet vagy számunkra. És adj örök békességet és megbecsülést hazánkért és egyházunkért elesett hőseinknek. Ámen.

 Varga Imre

(Elhangzott 2013. március 16-án Bicskén a városi ünnepségen, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján.)scroll back to top