Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module


 


Ön olyan oldalra tévedt, ahol döntenie kell, hogy egyetért-e XXIII. János pápa imájának egy részletével, ami így hangzik:

 

...éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan

nagy szükség van a szomorú világban

 

 

 

ÖRÖMMEL KÖSZÖNTJÜK A VICCEK OLDALÁN

Nevessünk együtt!

 

 

Jézus és a számítógép:

- Jézus megváltoztatta az életedet.

- Akarod menteni a változásokat?

Igen / Nem

 

Hazugság

Így szól a pap a hívekhez:

- Jövő héten a hazugság bűnéről fogok prédikálni. Hogy megértsétek, miről is van szó, olvassátok el Márk evangéliumának 17. részét.

A következő vasárnap a szószékre lépve megkérdezte a híveket, hányan olvasták el Márk evangéliumának 17. részét. A templomban minden kéz a magasba emelkedik.

- Márk evangéliuma csak 16 részből áll - mondja a pap ravasz mosollyal az arcán.

- Most pedig hallgassátok prédikációmat a hazugságról!

 

 

Béke

- Miért élnek békében a buddhisták?

- ???

- Mert nem tudnak egymással hajbakapni.

 

 

Izraelben

Kovács úr a feleségével és az anyósával nyaral Jeruzsálemben. Egyik nap az anyósa hirtelen belázasodik, majd meghal. Egy temetkezési vállalkozó felajánlja, hogy helyben eltemetik az elhunytat.
- Nem, köszönöm, inkább hazaszállíttatjuk - hárítja el az ajánlatot Kovács.

- De miért? Nagyon szép ceremóniát tudunk szervezni - próbálkozik a temetkezési vállalkozó.

- Nézze, uram! Kétezer éve eltemettek itt egy fiatalembert, aki három nap múlva feltámadt. Nem akarok kockáztatni...

 

 

A hívő medve

A szerzetes kimegy a hegyekbe sétálni s elmélkedései közben hirtelen kibukkan a sűrűből egy grizlimedve. Elkezd rohanni, a medve utána. Látja, hogy semmi esélye már, ezért letérdel és elkezd imádkozni:

- Istenem add, hogy ez a medve irgalmas keresztény legyen!

Isten meghallgatta, a medve letérdelt és elkezdett magában beszélni, miközben az égre nézett:

- Édes Jézus légy vendégünk, áldd meg amit adtál nékünk, ÁMEN!

 

 

Ősi szívzavarok

Egy archeológus éppen a Negev-sivatagban végez ásatásokat Izraelben, amikor egy koporsót talál, benne múmiával. Azonnal hívja a legtekintélyesebb múzeum specialistáját, tudósát, és közli vele, hogy egy szívinfarktusban elpusztult, 3000 éves férfi múmiára talált. A tudós megkéri, hozzák be a leletet, hogy pontosabban megvizsgálhassák. Egy héttel később telefonon hívják az archeológust, és döbbenten közlik vele: - Uram, önnek mindenben tökéletesen igaza volt! Hogyan tudott első látásra mindent ilyen pontosan megállapítani?
- Egyszerűen. A múmia egy cetlit tartott a kezében, a következő felirattal: "10.000 shékel Góliátra."

 

 

Pontos válasz

Egy református hittanos, bár mély Isten-szeretetről tett tanúságot, mégis nehéz felfogásúnak bizonyult. Ezért a lelkész felesége külön elgyakorolta vele több százszor a konfirmálási kérdést:

"Kiért halt meg Jézus Krisztus?- Értem halt meg."

A nagy napon, a nagy pillanatban meg is kérdezte tőle a lelkész: - Kiért halt meg Jézus Krisztus ?

- A maga feleségéért.

 

 

Mi történt?

Egyszer a tengerparton voltam a gyerekeimmel, amikor odajött hozzám négyéves fiam, megfogta a kezemet és odavezetett a partra, ahol egy elpusztult sirály feküdt a homokban.

- Anyu, mi történt vele? - kérdezte.

- Meghalt és felment a mennybe - válaszoltam.

A fiam elgondolkodott, majd azt mondta:

- És Isten visszadobta?

 

 

Tünetek

A gyerekek arról tanulnak a vasárnapi iskolában, hogyan teremtett Isten mindent, beleértve az embert is. Jancsit nagyon érdekli a történet, főként az a rész, amelyik arról szól, hogy Évát Ádám bordájából teremtette az Úr. Pár nappal később, egy délelőttön anyukája látja, hogy Jancsi még mindig az ágyban fekszik, látszólag betegen.

- Mi a baj, Jancsi?

- Hát... Fáj az oldalam... Azt hiszem, feleségem lesz.

 

 

Ima

Négy szerzetes ül egy szobában, egy bencés, egy domonkos, egy ferences és egy jezsuita, mindegyik kezében a breviáriuma, mondják az esti zsolozsmát. Egyszer csak kialszik a lámpa. Mi történik? A bencés folytatja tovább, ő fejből is tudja az imát. A domonkos prédikálni kezd a sötétségről és a világosságról. A ferences fohászkodni kezd Istenhez, hogy legyen ismét világos, és egyszer csak világosság lesz. A jezsuita közben ugyanis kicserélte a biztosítékot.

 

 

Tanúságtevők

Két jehovista megszólít egy embert a buszmegállóban.

- Uram, akar ön Jehova tanúja lenni?

Mire az ember:

- Elnézést, de nem láttam a balesetet!

 

 

Mózes hibája

Miért átkozzák a zsidók Mózest? Mert 40 évi pusztai vándorlás után egy olyan földre vezette őket ahol nincsen kőolaj...

 

Légy

- Hogyan teremtette Isten a legyet?

- ???

- Légy

 

 

Az új rabbi

A zsidó hitközségbe fiatal rabbit küldenek. A hívek megkérdezik a főrabbit, mi a véleménye róla.

- Ez a fiú egy személyben Salamon király, Mózes és Arisztotelész.

A hívek azonban azt tapasztalják, hogy az új rabbi könnyelmű, csélcsap és beszélni se tud rendesen. Kérdőre vonják a főrabbit, miért dicsérte előttük.

- Csak az igazat mondtam. Szoknyabolond, mint Salamon király, dadog, mint Mózes és úgy tud héberül, mint Arisztotelész.

 

Két srác beszélget

Két srác beszélget

- Ti szoktatok imádkozni az étkezések előtt?

- Nem, az én anyám jól főz!

 

Jézus lehet beteg?

Kérdi a gyerek az apját:

- Papa, a Jézuska is lehet beteg?

- Ugyan már! Hogy gondolsz ilyet?

- A plébános bácsi a mise végén kihirdette: "Az úr magához hívta szeretett orvosunkat, doktor Nagy Jánost."

 

 

Böjtöljünk?

Súlyos szárazság következtében nagy ínség fenyeget. A rabbi azonnal böjtöt parancsol. Ugyanakkor a szomszéd falu rabbija nagy lakomát rendez. - Hadd lássak odafent, hogy mi enni is szoktunk - magyarázza a híveinek. - Ha folyton böjtölnénk, még azt hihetnék az égiek, hogy megvagyunk mi eledel nélkül is!

 

 

Motors kívánsága

Egy férfi motorozott a kaliforniai tengerpart mentén, amikor váratlanul egy felhő került a feje felé és egy mennydörgő hang szólalt meg:

- Azért, mert te mindig hűséges voltál hozzám, teljesítem egy kívánságodat.

A motoros lehúzódott az úttest szélére és így válaszolt:

- Építs nekem egy hidat Kalifornia és Hawaii közé, hogy bármikor átugorhassak a szigetre.

Az Úr így szólt:

- A te kérésed igencsak anyagi dolgokra épül, gondold el, mekkora létesítmény lenne. Az óceán aljára levinni a tartó oszlopokat, és az a rengeteg beton, aszfalt és acél. Természetfeletti dolognak vélnék. Én meg tudnám csinálni, de még nekem is nehéz lenne. Gondolkodj egy kicsit, hátha eszedbe jut valami más, amivel az emberiség jövőjét tudnád elősegíteni.

A motoros elég sokáig gondolkodott, végül így szólt:

- Uram! Azt kívánom, hogy minden férfi megérthesse az asszonyokat. Tudni szeretném, hogy mire gondolnak, mit éreznek legbelül, amikor csak némán néznek rám, vagy amikor sírnak, nevetnek, vagy amikor rosszat mondok. És hogy hogyan tudnám a nőket boldoggá, kiegyensúlyozottá tenni.

Erre az Úr így válaszolt:

- Hány sávot akarsz azon a hídon?

 

 

Tarifa

Esti imája után a kis Jimmy megkérdezi édesanyját, mit jelent az ima.

Az anyja azt feleli, hogy az ima üzenet a Jóistennek.

- Értem - bólint rá a kisfiú -, és azért küldjük el este, mert akkor olcsóbb?

 

 

Hárman beszélgetnek:

- Az én bátyám pap. Ha kimegy az utcára mindenki atyámnak szólítja.

- Az én bátyám püspök. Ha kimegy az utcára mindenki Isten szolgájának hívja.

- Az én bátyám 210 kilós. Ha kimegy az utcára mindenki így szól: -Atyaúristen!!!!

 

 

Mit nem tud a jobb kéz?

Az előkelő társaság délutáni összejövetelén az egyik vendéghölgy így szól a háziasszonyhoz:

- Hol tanult a lányod zongorázni, drágám?

-A zárdában, a nővéreknél.

- Gondoltam: a játékán erősen érződik a vallásos nevelés.

- Hogyhogy?

- Amint hallom, a jobb keze nem tudja, mit tesz a bal!

 

 

Vizsga

Egy katolikus férfi benősül egy zsidó családba, ezért elhatározza, hogy felveszi a zsidó vallást is. Egy éven keresztül tanulmányozza a könyveket, szokásokat, majd elmegy a rabbihoz. A rabbi így szól hozzá:

- Fiam, mielőtt elvégeznénk a szertartást, egy vizsgát kell letenned. Szeretném, ha most megbeszélnénk ennek a költségeit. Az én tiszteletdíjam 5000 dollár.

- 5000 dollár?! - kiált fel a jelölt - Az nagyon sok. 500 dollárnál többet nem adok érte!

- Gratulálok, átmentél a vizsgán!

 

 

Vajas kenyér

A rabbi kihirdeti: Isten rendeltetése, hogy a vajas kenyér mindig a vajas oldalával essen a földre. Néhány nap múlva keresik a rabbit:

- Hallod-e rabbi. Tegnap a másik oldalára esett a vajas kenyér. Hogy lehet az?

Mire a rabbi, hosszas gondolkodás után:

- Biztos, hogy jó oldalát kentétek meg a kenyérnek?

 

 

Kérdezni szabad?

Hatalmas zivatar zúdul hirtelen a városra. Az emberek pillanatok alatt eltűnnek az utcáról. Egy zsidó éppen egy hentesboltba szalad be. Áhítattal nézi a fenséges árukat, majd odaszól a hentesnek:

- Mondja meg, legyen szíves - miközben egy hatalmas sonkára mutat -, mennyibe kerül ebből egy kiló?

Közben kint egy óriásit villámlik, amit szinte azonnal fülsiketítő égzengés kísér. A zsidó felnéz az égre, és remegő hangon így szól:

- Jó, jó, azért még kérdezni szabad!

 

 

Dilemma

Két zsidó beszélget.

- Te, magyarázd el nekem, mit jelent az a szó, hogy dilemma.

Mondok egy példát: disznóhús ingyen.

 

Teremtés csodái

A hitoktató a teremtés csodáiról mesél a gyerekeknek.

- Nem gondoljátok, hogy igazán csodálatos dolog az, ahogyan a kiscsirkék kibújnak a tojásból?

Az elsős Pisti élénken tiltakozik:

- Nem! Szerintem sokkal csodálatosabb lehet az, ahogyan bebújnak!

 

Esernyő

Mari esernyőjét próbálja ki. Hirtelen éleset villámlik.

- A Jóisten is látta az esernyőmet!

- Le is fényképezte!

 

Mit mondjak még?

- Mit mondjak még, kedves testvéreim - szól a szokottnál is hosszabb szónoklatában egy pap - Mit mondjak még ezen a hideg téli vasárnapon?

- Áment! - mondá a székely - mert úgy fázik a lábam, hogy szinte leszakad.

 

Coca Cola

A Coca Cola képviselői el mennek a római pápához azzal a kéréssel, hogy a Miatyánkot alakítsa át a következőképpen: "A mi mindennapi kenyerünket és egy pohár Coca Colát adj meg nékünk ma..."

Pápa: Erről szó sem lehet!

Coca Cola:1millió dollár támogatást kap az egyház!

Pápa: Nem!

Coca Cola: 10 millió dollár!

Pápa: Nem!

Coca Cola: Mért a pékek menyit fizettek?!

 

Fülészeten

- Milyen a hallása?

- Református vagyok.

- Nem a vallása, a hallása!

- Ja, az jó!

 

Őszinte ima

Uram, adj türelmet… de azonnal!

 

Denevérek

Egy református és egy evangélikus lelkész beszélget. Az evangélikus így panaszkodik:

- Képzeld, tele van denevérrel a templom padlása, és sehogy sem tudom előzni őket. Nem tudsz valami jó módszert?

- Konfirmáld le őket, akkor egyiket sem látod többet!

 

Műtét után

Hosszú és nehéz műtét után ébredezik a beteg. Amikor egy idősebb úr lép az ágyához, megkérdezi tőle:

- Doktor úr, jól sikerült a műtét?

- Igen fiam, de én nem az orvos vagyok, hanem Szent Péter.

 

Asztali áldás

Egy család vendégül lát egy házaspárt. Vacsora előtt, az asztalnál ülve a házigazda anyuka odafordul hatéves kislányához, és azt mondja:

- Szeretnéd most te mondani az asztali áldást?

- Nem tudom, mit kell mondani - feleli a kislány.

- Csak mondd azt, amit én szoktam.

A kislány lehajtja a fejét, és ezt mondja:

- Istenem! Mi a fenének hívtam meg ezeket az embereket vacsorára?

 

Asztali áldás

Család ül az ebéd körül. A menü spenót. Az apa mondja a kisfiának:

- Fiacskám, evés előtt mondd el szépen az imát.

Mire a gyerek:

- Jöjj el Jézus, légy vendégünk - edd meg amit adtál nékünk...

 

Van itt egy hívő?

Süllyedő hajón kérdezi a kapitány:

- Emberek, van Önök között valaki, aki hisz Istenben?

Az egyik utas jelentkezik:

- Igen, én buzgó istenhívő vagyok.

- Akkor jó, mert egy hellyel kevesebb van a mentőcsónakban.

 

Miért?

Egy lelkészt megkérdezi a kisfia:

- Apu, amikor vasárnap prédikálni készülsz, előbb mindig leülsz és lehajtod a fejed. Ilyenkor mit csinálsz?

- Tudod, fiam, megkérem az Urat, hogy adjon nekem egy jó prédikációt.

- És akkor miért nem ad?

 

Szőnyeg

Párizsban rázza a szőnyeget egy arab vendégmunkás az emeleti ablakban. Arra jár egy francia és felkiált:

- Mi van, Ali, nem indul?

 

Szerzetes

Egy fiatal fiú belép szerzetesnek, ahol némaságot kell neki fogadnia. Az a szabály, hogy csak minden 10 évben szólhat két-két szót. Az első 10 év eltelte után behívatja magához a kolostor főnöke, és megkérdezi, mit akar mondani.

- Kemény ágy. - mondja a már nem is olyan fiatal szerzetes.

Megint eltelik 10 év, megint behívatják, hogy mondhat két szót.

- Rossz étel - mondja a szerzetes.

A 30. év eltelte után megint behívatják, hogy mondjon két szót.

- Ezennel felmondok. - mondja a szerzetes.

- Jobb is, ha elmész - mordul rá főnök. - Amióta itt vagy nem csinálsz mást, mint panaszkodsz.

 

Mikor?

Tréfásan megkérdi a katolikus pap a rabbit: "Barátom, mikor eszel már disznóhúst?"
Mire a rabbi: "Majd a te esküvődön, koma!"

 

Álláshirdetés

Családi és személyi szolgáltatások terén piacvezető világcég területi képviselőt keres. Jó kommunikációs készség és alapfokú latin nyelvtudás szükséges. A jelentkezésre kérjük ráírni: "plébános".

 

Ellenőr

- Ki köszön úgy, hogy Áldás békesség, jegyeket, bérleteket kérem?

- Református bibliaolvasó kalauz

 

Hosszú haj

A lelkész fia megszerzi a jogosítványt. Odamegy apjához, elkérni az autót.

- Ajánlok egy üzletet. - mondja az apja - Levágatod a hajad, és viheted a kocsit.

- De annak idején Sámsonnak is hosszú haja volt, Mózesnek és Jézusnak is! - próbálkozik a fiú.

- Igen, de ők mindenhová gyalog mentek.

 

Mózes

- Pistike, mit tanultál ma a hittanórán?

- Mózesről tanultunk, akinek nyomában ott volt az egész egyiptomi hadsereg.

De Mózes nem hagyta annyiban, épített egy pontonhidat az utászaival, átkelt, majd beszólt az F16-os vadászbombázó köteléknek, az lebombázta a hidat, és az egyiptomiak mind belefulladtak a vízbe.

- Tessék Pistike? Biztosan így volt ez?

- Nem egészen, de azt úgysem hinnéd el.

 

Üzleti ajánlat

Egy szép napon a mennyben Szent Péter izgatottan járul az Úr elé:

- Uram! A gazdag emberek küldöttsége van itt, és üzleti ajánlatot hoztak!

- Nocsak!

- Azt mondják, hogy felajánlják vagyonuk felét, cserébe azért, hogy vagy a tevét szabd át kisebbre, vagy a tű fokát nagyobbra.

 

Kalapács

A falu papja saját kezűleg javítgatja a templom padjait. Egy kisfiú leül vele szemben, és szótlanul figyeli.

- Fiam, szeretnél velem beszélni? - kérdi a pap.

- Nem, csak várok.

- Mire vársz?

- Szeretném megtudni, mit mond egy pap, amikor a kalapáccsal az ujjára csap...

 

Bolha

A teremtés csodálatos gazdagságáról esik szó a hittanórán: - Tudjátok gyerekek, ez a gyönyörű világ mindenestől a teremtő Isten munkája: a fák, a virágok, a madarak, az állatok. A teremtés csodálatos gazdagságáról esik szó a hittanórán:

- Tudjátok gyerekek, ez a gyönyörű világ mindenestől a teremtő Isten munkája:a fák, a virágok, a madarak, az állatok. A kis Gabi, akit minden érdekel, megkérdezi:

- Tiszteletes bácsi, a bolhát is a jó Isten teremtette?

- Természetesen, a bolhát is.

A kisfiú elgondolkodik:

- Nem mondom, babramunka lehetett....

 

A jó pap

A jó pap meghal, mit írnak a fejfájára?

- "TANULMÁNYAIT BEFEJEZTE"

 

Kérdés - felelet

- Mit mond a bibliai hangosbemondó?

- Jónást várják a halban!

 

Az Úr szemével nézve

Egy ember egyszer így imádkozott az Úrhoz: - Uram! Kérdezhetek valamit?

- Igen, kérdezz csak - felelt az Úr.

- Uram, mit jelent számodra egy milliárd év?

- Egy milliárd év számomra annyi, mint egy pillanat.

- Hmmm, érdekes - csodálkozott az ember. - Uram, és mennyit ér nálad egy milliárd forint?

- Annyit csak, mint egy forint.

- Uram, kérhetek egy forintot tőled?"

- Természetesen. Egy pillanat...

 

Teológus alapvicc

- Mi a különbség a geológus és a teológus között?

- ??? - Ég és föld.

 

Hallottátok már!

Hallottátok már! Mit osztott el egyedül igazságosan az Isten? Isten egyedül az észt osztotta el igazságosan, mert még senki nem panaszkodott, hogy kevés lenne neki!

 

Titkosszolgálat

Jack egy nap éppen a templomból jön kifelé, amikor a lelkész félrehívja, és azt tanácsolja neki, hogy csatlakozzon az Úr seregéhez.
- De hát én már tagja vagyok az Úr seregének - feleli Jack.
- Akkor hogyan lehetséges az, hogy csak karácsonykor és húsvétkor látom? - kérdezi a pap.
- Úgy, hogy én a titkosszolgálathoz kerültem - hangzik a válasz.

 

Térítés

Tegnap egy kispap barátunk volt nálunk, és szóba került, hogy van, hogy őt is meg akarják téríteni különböző szektások, pl. a mormonok. Múltkor is odajönnek hozzá, hogy Jézus Krisztus egyházától jöttek, mire ő:
- Tévedés, onnan én vagyok.

 

Perselyezés

Két skót fogadást köt, hogy melyikük ússza meg olcsóbban a perselyezést.
A gyűjtés alkalmával az egyikük gyorsan egy pennyt dob a perselybe, mire a másik odaszól:
- Ezt ketten adtuk!

 

Tömeggyilkosság

- Ki ölte meg a világnak negyed részét?

- Káin.

 

Szamár
- Hol ordított akkorát a szamár, hogy minden élő meghallotta?

- Noé bárkájában.

 

A megtérés ideje

- Mikor térsz már végre jó útra? - korholja Kohnt a rabbija.

- Ahhoz már késő!

- Arra sosincs késő!

- Na, akkor meg mit siessek vele?

 

Karambol

A rabbi és a plébános karamboloznak. Nagyon összetörik a kocsikat, a szántóföldről másznak ki, de csodák csodája egy karcolás sincs rajtuk.
- Erre igyunk - mondja a rabbi, és már szedi is elő a pálinkát meg a két poharat.
Tölt mindkettőjüknek, a plébános iszik, de látja, hogy a rabbinak még tele a pohara. Megkérdezi:
- Mi van, Te nem iszol?
- Majd a helyszínelés után!

 

Gyermekáldás

A férj telefonál a helybeli újságnak és jelenti, hogy a feleségének ötös ikrei születtek.
- Legyen szíves, ismételje meg! - mondja a szerkesztő.
- Ha lehet, elkerülném az ismétlést, öt gyerek éppen elég.

 

Hittankérdés

- Ki tudná megmondani, gyerekek, hogy Éva miért harapott az almába? - kérdezi a hittanár.
- Mert nem volt kése! - felelt Móricka

 

Fiú vagy lány?
- Az aprószentek ülnek a bárányfelhőn, s te csak a lábukat látod. hogy tudod eldönteni, hogy ki a fiú és ki a lány?

- ???

- Az aprószentek mind fiúcskák voltak! (ld. Mt 2:16)

 

Prefáció

Kétfajta prefáció van: férfiúi és női.
Az előbbi úgy végződik:"...hálás szívvel zengjük:",
az utóbbi: "...vég nélkül mondjuk:"

 

Tévedés

Kissé csúnyácska hölgy bemegy a gyóntatószékbe gyónni.
- Vétkeztem a hiúság bűnében, mert állandóan magam bámulom a tükörben, hogy milyen szép vagyok.
- Mire az atya: ez nem bűn, ez tévedés!

 

A halálos beteg ügyvéd

Az ügyvéd a kórházban halálos betegen lapozza a Bibliát.
- Maga mit csinál? - kérdezi az orvosa.
- Joghézagot keresek...

 

Golfozás

Felkel a lelkész vasárnap és kitekintve az ablakon szikrázó napsütést lát. Hamar megállapítja, hogy ez a nap golfozásra termett. Megkéri a ministránsát, hogy betegségre hivatkozva mentse ki a gyülekezet előtt, majd amikor az kiteszi a lábát, gyorsan felöltözik, és meg sem áll a legközelebbi golfpályáig.
Sehol egy lélek (hisz mindenki a templomban van), ő meg nekikészül az ütéshez. Hatalmasat suhint, a labda pedig megindul a lyuk felé.
Ekkor hajol oda Szent Péter az Úrhoz:
- No de, Uram, csak nem hagyod, hogy megússza ezt az egészet?
- Dehogyis!! Figyelj!!
A labda száll, mintha zsinóron húznák, és egyből berepül a lyukba.
Szent Péter:
- Uram!! Egy háromszáz méteres pálya egyetlen ütéssel!! Ez büntetés?
Mire az Úr mosolyogva:

- Persze. Hát kinek fogja elmondani???

 

A nővér vezet

Egy rendőr félreállít egy csigatempóban haladó kocsit, amiben apácák ülnek, és megkérdezi a volánnál ülő nővért:
- Miért vezetett ilyen lassan?
- Láttam ezeket a táblákat a 21-es számmal, és be akartam tartani a sebességhatárt.
- De hát az az út száma, nővér, ez a 21-es út!
- Jaj, elnézést, biztos úr, ezt nem tudtam.
A rendőr a hátranéz a többi apácára és látja, hogy rémülten szorongatják egymás kezét és falfehér az arcuk.
- Mi történt velük? - kérdezi az első apácát.
- Hát, tudja, biztos úr, most nemrég tértünk le a 211-es útról.

 

A sikeres eladó

Az Egyház embereket bíz meg, hogy minél több Bibliát adjanak el. Két hét múlva a gyűlésen beszámolót tartanak.
Valaki eladott ötöt, valaki tízet, de a legnagyobb eredményt a dadogós érte el, aki több, mint húsz Bibliát adott el. Kérdik, hogyan csinálta.
- A-A-A-Azt mo-mo-mo-mondtam, ha nem ve-ve-ve-veszik meg, fe-fe-fe-felolvasom…

 

Házasélet
Egy téli estén, mínusz 20 fokban és szélviharban betántorog egy öregember a pékségbe zárás előtt öt perccel. Vékony kabátjában fogvacogva mondja:
- Kérek két szezámmagos zsömlét.
- Kettőt? - kérdez vissza az eladó.
- Igen, egyet nekem, egyet a Marikának.
- Rendben. Marika a felesége?
- Mit gondol, ki más lehet? Talán anyám küldött ki ilyen időben?

 

Melyik a nagyobb csoda?

A katolikus pap és a rabbi azon vitatkoznak, hogy melyikükkel tett nagyobb csodát az Úr. A pap így dicsekszik:
- A minap a templom kertjében sétálva szomorúan vettem észre, hogy a virágaim, fáim el vannak fonnyadva a több napja tartó szárazság miatt. Buzgón imádkoztam az Úrhoz, és mi történt: felhő bukkant elő, és a templom környékét lágy eső öntözte meg.
- Az semmi ahhoz képest, ami velem történt! - szól a rabbi - Az elmúlt hét szombatján hazafelé sétáltam éppen, mikor egyszer csak azt vettem észre, hogy aranypénz van szétszóródva az árokparton. Ajvé! Pont szombaton! Hívő zsidóember szombaton nem dolgozhat! Hogyan szedjem ezt össze? Segítségért fohászkodtam az Úrhoz, és láss csodát: száz méteres körzetben csütörtök lett!

 

Hogy hívják?

- Mi a nevük a ministránsoknak?
- Oltári segédmunkások!

 

Hála

A rabbi rettenetesen leszidja a koldust:
- A Grünfeldné adott neked egy barheszt (ünnepi kalácsot), és erre te hálátlanul bedobod kővel az ablakát?
- Rabbi, az nem kő volt - feleli a koldus -, hanem ugyanaz a barhesz.

A skót és az ördög

A skót egy ördögöt talál a szobájában. Ráripakodik:
- Te meg hogy kerültél ide?
- A kéményen keresztül jöttem.
A házigazda nyúl a telefon után, ám az ördög visszafogja a kezét.
- Könyörgök, ne telefonálj a papnak!
- Ki gondolt a papra? A kéményseprőt hívom, hogy lemondjam a holnapi kéménytisztítást!

 

Karácsony után

Két pulyka beszélget:
- Szerinted van élet karácsony után?

 

Újtestamentum

- Te Kohn, hallom kikeresztelkedett a fiad! Ezt a szégyent...! Hát mit fogsz most csinálni?
- Ugyanazt, amit az Örökkévaló tett, amikor hasonló helyzetbe került.
- Miért? Hát ő mit csinált?
- Egy új testamentumot.

 

Generációs különbségek

Nagymama a kis unokájához:
- Kisfiam, én nem értem ezeket a mai zenéket!
- De nagymama, ez a porszívó.

 

Forint a Mennyben

Bevezetik az eurót. Meghal a forint, és a címletei felkerülnek Szent Péter elé a mennybe. Azt mondja nekik:
- 1, 2, 5, 10, 20, 50 és 100 Ft, nyugodtan bemehet a mennybe, a többiek sorsát még át kell gondolnunk.
Pár per múlva:
- 200, 500 és 1000 forint, bár nagyon nagy jóindulattal, de bemehetnek a mennybe. De a 2000, 5000, 10000 és 20000 nem jöhet be!!
- De hát miért nem???
- Mert titeket soha nem láttunk a templomban!!!

 

Új hivatás születik

A jó katolikus családból származó lánynak jóravaló vőlegénye van, akivel csak egy a baj: nem hívő.
A lány lelkiatyja azt tanácsolja: - A vőlegényed roppant kedves fiú. Igazán katolikussá válhatna, ha össze akartok házasodni. Ha sétáltok, mesélhetnél neki egyházunkról, a pápáról, a püspökökről, a sok szentről és vértanúról, a szép istentiszteletekről. Ez majd kedvet ébreszt benne hitünkhöz.
A lány megígéri, hogy megfogadja a tanácsot. Egy hét múlva könnyekkel küszködve állít be a plébániára.
- Mi történt? - kérdezi a plébános. - Nem sikerült? Nem akar katolikus lenni?
- Sokkal rosszabb: pap akar lenni!

 

Milyen a házasság?
Olyan, mint egy sivatagi délibáb. A távolban paloták, pálmák, tevék látszanak. Aztán amikor közelebb érsz, akkor eltűnik a palota, a pálmák, és kettesben maradsz a tevével.

 

Tévedés

A középkorú nő infarktust kap, és a kórházban halálközeli élménye van. Megjelenik Isten, és a nő megkérdi tőle:

- Mondd Uram, meddig fogok még élni?

Isten válaszol:

- Még 20-30 évet fogsz élni.

A nő visszatér az életbe, és felbuzdulva azon, amit Istentől hallott, elhatározza: új életet kezd. Felvarratja a melleit, fel is pumpáltatja őket, felvarratja a ráncait, zsírleszívást végeztet, sőt, még fodrászt is hívat a kórházba, meg manikűröst, meg pedikűröst. Azonban, amint kilép a kórház kapuján, elgázolja egy rohammentő. A mennyországban találkozik Istennel, és rákérdez:

- Miért haltam meg? Azt mondtad még 20-30 évig fogok élni?!

Erre Isten:

- Bocs! Nem ismertelek meg …

 

Kistesó

Megszületik a kistesó, de nem lehet hazavinni, mert besárgul. Az apa a testvérrel naponta látogatja őket. Harmadik nap megkérdezi a nagytesó a papát.
- Azért nem hozzuk haza, mert nincs pénzed kiváltani őt?

 

Köszönet

Friss jogosítványos lány először viszi haza az édesanyját. Amikor megérkeznek, az anya kiszáll, és azt mondja:
- Nagyon szépen köszönöm!
- Szívesen, máskor is - mondja a lány.
- Nem neked szóltam - válaszolja az anya. - Hanem Istennek!

 

Alkudozás

Az Úr Ádámhoz:
- Ádám, teremtek neked egy asszonyt, ő lesz a legcsodálatosabb legvonzóbb leghűségesebb, álmaid asszonya lesz.
- És mibe fog ez nekem kerülni?
- Csak a 2 kezedbe és a 2 lábadba.
- Hmmm, és mondd Uram, mit tudnál kihozni egy oldalbordából?

 

Vizsgázóknak:

Tudjátok-e, mi a legbiblikusabb magatartás két vizsga között?
" hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van" (Fil 3,13)

 

Harmonikus élet

- Gyerekek, ki tudna mondani egy példát a harmonikus házaséletre? - kérdezi a tanárnő.
Móricka jelentkezik:
- Az én nagyszüleim harmonikusan élnek. A nagypapa horkol, a nagymama meg süket.

 

Jónás

- Mit mondott Jónás a cet gyomrában?
- Bánatomat halban mondom el...

 

Jónás tudása

És meddig tudja Jónás a Szentírást?
A-tól Cet-ig...

 

Közúti ellenőrzés

Közúti ellenőrzéskor igazoltatja a rendőr a jó tündért, aki így szól hozzá:
- Rendőr, a lelked mélyén jó ember vagy. Teljesítem három kívánságodat! Mit kérsz?
- Személyit, jogosítványt, forgalmi engedélyt!

 

Idős házaspárok közös nyelve:
Nagypapa kinyitotta az egyik szekrény ajtaját, és keresgélni kezdett a polcokon. A nagymama megkérdezte:
- Mit keresel?
- Semmit!
- Az nem ott van, hanem az ágy alatt!

 

Baj

- Az Úr legyen veletek - mondja a pap a szentmise elején. De mivel a mikrofon nem szól, a pap beszól a sekrestyébe:

- Baj van a mikrofonnal.
Mire hívek rávágják:
- És a te lelkeddel!

 

Nagycsalád

- Mondja, asszonyom, hány gyermeke van?
- Most várom a hatodikat.
- Valóban? Nem is látszik. Mikorra várja?
- Bármelyik percben itt lehet. Leküldtem a boltba tejfölért.

 

Hittanvizsga

Plébános felkészületlen kiskölköt vizsgáztat hittanból:
- Hová menekült a Szent Család Heródes elől?
- Nem tudom.
Az atya próbál segíteni, hüvelykujját látványosan feltartva:
- HÁNY IPTOMBA?

 

Ifjú pár veszekedése

Édesanyám, megvolt az első komoly veszekedés közöttünk!- mondja az ifjú feleség anyjának.
- Ne keseregj leányom, minden házasságban előfordul az ilyesmi.
- Jó, jó, de mit csináljak a hullájával?

 

Isten nagysága

Egyszer egy tanár tanulmányi kirándulásra vitte az osztályt. Bementek egy templomba szétnézni. A hitetlen tanár meglátott egy térdeplőn imádkozó öregurat. Gúnyosan kérdezte:
- Mondja, és milyen nagy az Isten, bácsika?
Az ember szelíden és határozottan válaszolt:
- Isten olyan kicsi, hogy elfér a szívemben, de olyan nagy, hogy nem fér bele a maga fejébe!

 

Misszió

Egy katolikus pap, egy protestáns lelkész és egy rabbi vitatkoznak, hogy melyikük a jobb hittérítő. Mindegyik meséli a csodásabbnál csodásabb eseteit, míg végül elhatározzák, hogy egy döntő próbát tesznek: az közülük a legjobb hittérítő, aki egy medvét meg tud téríteni a saját vallására.
Két nap múlva a katolikus pap felhívja a másik kettőt, hogy jöjjenek el hozzá. A templomkertben mutat nekik egy medvét, és büszkén meséli:
- Elmentem az erdőbe, és addig mentem, amíg rá nem találtam a medvére. Mikor észrevett, morogva elindult felém, de én elkezdtem felolvasni neki a Bibliából, erre kissé lehiggadt, és körülszimatolt. Behintettem szentelt vízzel és ettől olyan kezes lett, mint a bárány. Haza is hoztam a hívek épülésére!
A másik kettő mélyen elgondolkodik a hallottakon. Három nap múlva a protestáns lelkész hívja fel a többieket, hogy látogassák meg. Amikor belépnek az imaházba, földbe gyökerezik a lábuk: egy hatalmas medve ücsörgött a padban és ájtatos képpel hallgatja a zsoltárokat. A lelkész elmesélte a történetét:
- Én is kerestem egy medvét az erdőben. Mikor meglátott, bömbölve rohant rám. Én nem mozdultam, hanem tekintetemet az égre függesztve zsoltárokat kezdtem énekelni. Erre a fenevad leheveredett a lábam elé és úgy hallgatta a szent énekeket, majd hazáig követett, és azóta itt él az imaházban!
Csodálkozik a másik kettő, aztán csöndesen elmennek. Eltelik egy hét, mikor a katolikus és a protestáns pap telefonhívást kap a helyi kórház orvosától, hogy sürgősen látogassák meg a rabbit. Bemennek, és elhűlve látják, hogy a rabbi eszméletlenül fekszik a kórházi ágyon, tetőtől talpig be van kötözve, keze-lába gipszben és több infúzió csöpög a karjába. Csöndesen topognak az ágya mellett, amikor nagy sokára a rabbi kinyitja a szemét, és suttogva megszólal:
- Hát igen, a medve... Nos, azt hiszem... talán mégsem volt jó ötlet a megtérítését a körülmetéléssel kezdeni...

 

Farsang

Egy kínai iskolában farsang van. A gyerekek készülődnek.
Chuan lesz az indián, Lee a hóember, Cheng a telefon...

 

Mit tanultunk szüleinktől:
- Megbecsülni mások munkáját:
„Ha mindenáron meg akarjátok ölni egymást az öcséddel, kint csináljátok. Most takarítottam fel.”
- Vallást:
„Jobb lesz, ha imádkozol, hogy kijöjjön a fehér ingedből!”
- Az időutazás alapjait:
„Úgy megcsaplak, hogy a jövő héten térsz magadhoz!”
- Logikát:
„Azért, mert én azt mondtam!”
- Tornamutatványokat:
„Most nézd meg, hogy néz ki itt hátul a nyakad!”
- Az ozmózis alapelemeit:
„Fogd be a szád, és edd meg a vacsorád!”
- Türelmet és kitartást:
„Addig ülsz ott, amíg a spenót el nem fogy!”
- A meteorológia alapelemeit:
„Úgy néz ki a szobád, mintha egy tornádó söpört volna át rajta!”
- Irigységet:
„Ezer és ezer gyerek van a világon, akik boldogok lennének, ha ilyen nagyszerű szüleik lehetnének, mint neked!”


Ciki

- Mi az abszolút ciki?
- Nagyböjtben meghízni.

 

A csilingelés oka

Meghal egy ember és felkerül a Mennyországba. Békésen telnek napjai, ám az egyik napon valami halk csilingelést hall.
Nem tudja mire vélni a dolgot, megkérdezi hát Szent Pétert.
- Tudod, fiam, ha valaki a földön hazudik, akkor mi csilingelünk egyet, hogy mindenki tudjon róla - válaszol Péter.
Nagyritkán hallható a csengettyű, ilyenkor emberünk jót derül magában.
Egyszer azonban nagy csengetés, csörgetés, harangzúgás. Megijednek a Mennyország lakói, szaladnak Szent Péterhez, hogy mi történt.
- Ja, semmi különös, csak a földön megkezdődött a választási kampány!

 

Befutó

Olga nővér a zárdaablaknál ül, s az otthonról kapott levelet bontogatja. Talál benne egy tízdollárost. Lenéz az ablakból és meglát egy rongyosan öltözött embert, aki a lámpaoszlophoz támaszkodva álldogál. Olga nővér gyorsan ráírja egy darab papírra: "Van remény - Olga nővér". Becsomagolja a tízdollárost és ledobja az ember lába elé. Az felemeli, majd értetlen arccal megbillenti a kalapját, és elmegy. Másnap szólnak a nővérnek, hogy egy ember mindenáron beszélni akar vele. Olga lemegy a kapuhoz, és ott találja a tegnapi embert, aki szó nélkül átnyújt neki egy köteg bankjegyet.

- Hát ez meg mi? - kérdezi a nővér.

- Hatvan dollár. A nyereménye. Van Remény öt az egyhez befutott.

 

Hátat fordítani az ördögnek

A szegény vidéki lelkész hazamegy, és látja, hogy a felesége egy szép új ruhát próbálgat a tükör előtt. Meglátva az árcédulát, rémülten felkiált:
- Hogy tudtad ezt megvenni? Tudod, hogy nem engedhetjük meg magunknak!
- Jaj drágám, - feleli az asszony - megláttam a kirakatban és szinte magához vonzott. A következő pillanatban már a próbafülkében találtam magam, és - ez csakis az Ördög műve lehetett - valaki azt súgta, hogy: "Fantasztikusan nézel ki ebben a ruhában!"
- De, jól tudod, hogy ha az Ördög megkísért, hátat kell neki fordítanod!
- Igen, de azt mondta, hogy hátulról is jól nézek ki benne!

 

Közlekedő egyház

- Mi az, ami közlekedik, és egyúttal egyházi méltóság is?
- Megyéspüspök.

 

Ágytól-asztaltól

Külön szobában alszunk, külön eszünk, külön megyünk nyaralni. Megteszünk mindent, hogy egyben tartsuk a házasságunkat.

 

Kérések

Gyerekkoromban kértem Istent, adjon nekem egy biciklit. Aztán rájöttem, hogy a dolgok nem így működnek. Úgyhogy loptam egyet, és kértem Istent, bocsássa meg.

 

Távozás napja

Minden napomat úgy élem, mintha az utolsó lenne. Egyszer csak bejön...

 

Ádám és Éva

- Miért lett volna jó, ha Ádám és Éva kínaiak?
- Mert még mindig a paradicsomban élhetnénk. Hagyták volna az almát a fenébe, a kígyót ették volna meg.

 

Sziklakolostornál

Görögországban a Meteorák sziklakolostorba régen csak úgy lehetett felmenni, hogy az embert felhúzták egy kötélen függő kosárban. Egy nap egy turista ment oda, és egy szerzetessel együtt beült a kosárba, hogy húzzák fel. A turista lenéz a mélységbe, megborzong, megnézi a kötelet, amivel húzzák őket, majd megkérdezi:
- Mondja, milyen gyakran cserélik a kosár kötelét?
Mire a szerzetes:
- Valahányszor elszakad...

 

Egy cég

Pap becsönget egy házba. A kaputelefonon keresztül kiszól egy női hang:
- Te vagy az, angyalkám?
A pap mosolyogva visszaszól:
- Nem egészen, de ugyanaz a cég...

 

Hit csodálata

Két apáca megy az úton egy kocsival. Egyszer csak kifogy a benzin, ezért bemennek egy közeli farmra kérni egy keveset. A farmer, mivel nem talál más edényt, egy régi bilibe tölti nekik a benzint. Az apácák visszamennek az autóhoz, és éppen töltik bele az újonnan szerzett üzemanyagot, amikor arra megy egy rabbi és így szól:
- Nővérek, igaz, hogy a vallásukkal nem értek egyet, de a hitüket, azt igazán csodálom!

 

Kire ütött ez a gyerek?
Kovácsék legidősebb fiából pap lett. Egy ismerősük az apával beszélget:
- Hallottam beszélni Tamást a múlt vasárnap a misén. Okosan fűzte a szót, és szép orgánuma is van!
- Igen, igen..., rám hasonlít az a fiú.
- A hívek kicsit már feszengtek, mert másfél órán keresztül beszélt!
- Akkor talán mégis inkább a feleségemre hasonlít.

 

Kis testvér

- Tudod, hogy kistestvéred lesz? - kérdezi a szomszéd néni a kislánytól.
A kislány boldogan rohan haza, és megkérdezi:
- Anyu, hol van a kistestvérem?
- Itt a hasamban.
A kislány szomorúan megy vissza a szomszédba.
- Nem lesz kistestvérem - mondja -, az anyu megette.

 

Nősülés

Az ötéves fiúcska odaáll az apja elé:
- Apu, megnősülök!
- Nahát! És kit veszel el?
- A nagymamát!
- De hát ő az én anyukám, őt nem veheted feleségül!
- Miért? Te is elvetted az enyémet!

 

Mi az?

- Mi az, fekete-fehér, kék-zöld?
- Apáca a lépcső alján.

 

Ne lopj!

A gyerekek arról tanulnak a vasárnapi iskolában, hogyan lehet megkülönböztetni a rosszat a jótól. A tanítónő szemléltetni próbálja a tanultakat:
- Nos, gyerekek, ha én belenyúlok egy férfi zsebébe és elveszem az összes pénzét, akkor mi vagyok én?
- A felesége! - kiáltja hangosan Pistike.

 

Lóverseny

Egy versenyló-istállóban az állatgondozó megütközve látja, hogy egy katolikus pap egyszer csak beoson, és megáldja az egyik lovat. "Nahát ezek a katolikusok!" - gondolja magában, lévén ő protestáns. "De hátha mégis van valami a dologban..." - gondolja aztán, és fogad a lóra egy kisebb összeggel. Bejön neki. "Ez lehetett véletlen is " - gondolja, de a következő alkalommal, amikor a pap megjelenik egy másik lónál, ismét fogad, és ismét sikerrel. Azontúl rendszeresen leskelődik, fogad, és a vagyona szépen gyarapszik, mígnem egyszer az így kiszemelt versenyló gyalázatosan lemarad, s még mielőtt célba érne, holtan rogy össze a pályán. Emberünk szemrehányást tesz a papnak. Az így válaszol:

- Hát ez a baj magukkal, protestánsokkal... Hogy nem tudják megkülönböztetni az áldást az utolsó kenettől.

 

Fogadóóra

Az orvos két óvodás kisfiával sétál. Amikor egy templomhoz érnek, a kisebbik megkérdezi:

- Ez mi?

- Ez egy templom - világosítja fel a bátyja.

- Mi az a templom?

- A jó Isten háza.

Öcsi elcsodálkozik:

- Hát a jó Isten nem az égben lakik?

Bátyja hamar megtalálja a választ:

- Ott lakik, de itt rendel.

 

Kereszt hordozása

A cigány évi gyónását végezte. Bár hosszan sorolta vétkeit, a pap mégis észrevette, hogy valami bűn nagyon nyomja a lelkét. Végre előjött vele a cigány: - Hát bizs én elvittem a templombul egy kerestet. De már sánom-bánom és seretném jóvátenni. - Ha elvitted fiam, hozd vissza! A cigány másnap hűen az ígéretéhez, összekötözte, s vállára kapva visszavitte a templomba a feleségét.

 

Őszinte sekrestyés
A plébános a szentmise után sekrestyéséhez:

- Amikor felmentem a szószékre, még azt sem tudtam, miről fogok beszélni.

Mire a sekrestyés:

- Kedves plébános úr, mi még akkor sem tudtuk, miről beszélt, amikor lejött onnan.

 

Skót karácsony

A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
- Parketta, kisfiam, parketta...

 

Jézus figyel téged

A betörő belép egy üresnek hitt házba, már a második szobánál tart, amikor ezt hallja:
- Jézus figyel téged.
Nagyon megijed, de mivel nem hallja többször, folytatja a rámolást. Kis idő elteltével ismét hallja:
- Jézus figyel téged.
Észreveszi, hogy a sarokban van egy papagáj. Odamegy hozzá és megkérdezi:
- Te mondtad, hogy Jézus figyel engem ?
- Igen, én.
- És téged hogy hívnak ?
- Clarence.
- Micsoda hülye név egy papagájnak. Ki volt az az idióta, aki így nevezett el téged?
- Ugyanaz, aki a rottweilert Jézusnak.

 

Friss házasok beszélgetnek:
- Szeretsz drágám?
- Szeretlek.
- Imádsz?
- Imádlak.
- Mire gondolsz?
- Arra, amire Te...
- Király, akkor hozz egy üveggel nekem is!

 

Papucsférj

Egyszer Szent Péter kapujánál összegyűlik mintegy tucat elhunyt férj.
Szent Péter megkéri őket: a papucsférjek álljanak balra, a nem papucsférjek álljanak jobbra.
A jobb oldalon csak egy férj áll.
Szent Péter kérdi tőle:
- Fiam te azért álltál oda, mert te nem voltál papucsférj?
- Nem. Nekem a feleségem mondta, hogy ide álljak.

 

A házaspár új szekrénye

A fiatal házaspár vesz egy új szekrényt.
A férj hajnalban elmegy dolgozni, és amikor reggel az első villamos elmegy a ház előtt, a szekrényajtó magától kinyílik.
A feleség becsukja, de a következő villamosnál megint kinyílik.
Ez így megy egész nap, mire a feleség megunja és felhív egy asztalost, hogy szerelje meg.
Áll a szerelő meg a feleség a szekrényajtó előtt, és amikor a villamos jön, az mindig kinyílik.
- Hát sajnos innen nem látok semmit, lehet, hogy belül van a baj, én beállok a szekrénybe, csukja rám az ajtót, hátha belülől látom, mi a hiba. - mondja a szerelő.
Amikor a szerelő beáll a szekrénybe, a feleség rácsukja a szekrényajtót, pont megérkezik a férj, veszi le a kabátját, és be akarja akasztani a szekrénybe, amikor meglátja bent a szerelőt.
- Maga mit csinál itt? - kérdi.
- Mondja, elhiszi nekem, ha most azt mondom, hogy a villamosra várok?

 

Különleges sofőr

Egyszer, amikor a pápa Budapesten járt, megkérdezte a sofőrtől:
- Fiam megengednéd, hogy vezessek? Mert otthon soha nem engednek. A sofőr gondolkodik: elveszíthetem az állásomat, börtönbe kerülhetek, de a pápa elég nagy ember csak nem lesz semmi baj.
- Igen, szentatyám, de csak lassan. - mondja a sofőr.
Beszállnak az autóba a sofőr hátra, a pápa előre. A sofőr tölt magának egy italt, amikor azt veszi észre, hogy 160-nal repesztenek az Andrássyn. Azt mondja a sofőr:
- Lassabban, szentatyám, baj lesz!
De nem lassít. Megállítja őket a rendőr, benéz a kocsiba és visszaszalad a járőrkocsihoz és azt mondja a rádióba:
- 311-es járőr jelenti: Megállítottam az Andrássyn egy kocsit ami 160-nal repesztett!
- Fogja meg 311-es!
- Nem lehet. Nagy ember. Baj lesz.
- A polgármester?
- Nem, még nagyobb!
- A köztársasági elnök?
- Nem, még nagyobb!
- Mi van 311-es beszívott? Mondja már, ki az?
- Nem tudom, de a pápa a sofőrje…

 

A jó útra térítés

Egy apáca elhatározza, hogy megpróbálja jó útra téríteni a zárda mellett dolgozó építőmunkásokat, mivel igen zavarja a fülét az állandó káromkodás. Úgy gondolja, hogy a legjobb módszer, ha az ebédszünetben ő is a munkásokkal ebédel, így nem tartja fel őket. Becsomagolja az ebédjét egy zacskóba, és ebédidőben odamegy a munkásokhoz.
- Jó napot, uraim! - kezdi a mondandóját mosolyogva. - Ismerik Önök Jézus Krisztust?
A munkások egymásra néznek döbbenten, majd egyikük odakiált az építkezés másik végében üldögélő munkásoknak:
- Hé! Ismeritek ti Jézus Krisztust?
- Mé' kérded? - kiabálnak vissza.
- Mert itt a felesége az ebéddel!

 

Halotti tor

Halálos ágyán fekvő öreg bácsika almás pite szagot érez. Gondolja, hogy még egyszer, utoljára az életben egy falatot bekapna a kedvenc süteményéből. Iszonyatos kínokat kiállva, egy fél nap alatt lekászálódik emeleti szobájából, majd a konyhában megpillantja a pitét. Elcsoszog hozzá, és egész testében remegve odanyúl egy szeletért, amikor hatalmasat vernek a kezére:
- Ne nyúlkáljál, az a temetésre lesz!!!

 

Nagyszülők üzenetrögzítője:
Szervusztok, jelenleg nem tartózkodunk itthon, de a búgó hang után hagyjatok nekünk üzenetet:
- Ha arra van szükségetek, hogy vigyázzunk a gyerekekre, nyomjátok meg a 2-es gombot.
- Ha azt akarjátok, hogy adjuk kölcsön az autót, nyomjátok meg a 3-as gombot.
- Ha azt akarjátok, hogy mossuk ki a szennyes ruhátokat és vasaljuk ki, nyomjátok meg a 4-es gombot.
- Ha azt akarjátok, hogy a gyerekek nálunk aludjanak, nyomjátok meg az 5-ös gombot.
- Ha azt akarjátok, hogy mi menjünk értük az iskolába, nyomjátok meg a 6-os gombot.
- Ha azt akarjátok, hogy süssünk valamit vasárnapra, nyomjátok meg a 7-es gombot.
- Ha mindannyian nálunk akartok ebédelni vasárnap, nyomjátok meg a 8-as gombot.
- Ha pénzre van szükségetek, nyomjátok meg a 9-es gombot.
- Ha pedig Ön valamelyik barátunk, most beszéljen....

 

Különbség

- Mi a különbség egy lakodalom és egy halotti tor között?
- ???
- Eggyel kevesebb a részeg.

 

A pápa és a rabbi

Egyszer a pápa elhatározta, hogy kitiltja a zsidókat a Vatikánból. A zsidók felháborodtak, ezért a pápa beleegyezett, hogy ha egy zsidó le tudja győzni teológiai vitában, maradhatnak.
A zsidók egy bölcsességéről ismert rabbit választanak, hogy kiálljon a pápával a vallási párbajra.
A rabbi azt mondja, hogy tegyék érdekesebbé a vitát, és egyiküknek se legyen szabad beszélni. A pápa beleegyezett. A vita napján a pápa és a rabbi leültek egymással szemben, a hívek köréjük gyűltek.
- A pápa felemelte három ujját.
- A rabbi erre felmutatta egy ujját.
- A pápa egy kört rajzolt a levegőbe.
- A rabbi erre a földre mutatott.
- A pápa elővett egy ostyát és egy pohár bort.
- A rabbi erre elővett egy almát.
A pápa ekkor felállt:
- Feladom - mondta. - Te túl bölcs vagy, rabbi. Maradhattok.
Később megkérdezik a pápát a bíborosok:
- Mit beszélt a rabbival?
- Először felmutattam három ujjamat, hogy a Szentháromságra emlékeztessem. Ő felmutatta egy ujját jelezve, hogy egy Isten van mindkét vallásban. Ezután rajzoltam egy kört a levegőbe, mutatva, hogy Isten mindenhol ott van körülöttünk. Erre a földre mutatott, jelezve, hogy Isten itt is van velünk. Ekkor elővettem egy ostyát és egy pohár bort, megmutatva, hogy Isten feloldoz a bűneink alól. Ő elővett egy almát, hogy az eredendő bűnre emlékeztessen. Mindenre volt válasza. Mit tehettem volna?
Közben a zsidók is körbeveszik a rabbit:
- Mi történt, rabbi?
- Először azt mutatta, hogy három napunk van elhagyni a várost. Mutattam, hogy EGY zsidó sem fog elmenni. Ezután körbemutatott, jelezve, hogy az egész várost megtisztítja a zsidóktól. A földre mutattam, jelezve, hogy mind itt maradunk.
- És utána?
A rabbi vállat vont:
- Nem tudom. Elővette az ebédjét, mire én is.

 

A gyermek nevelése

Egy család kiköltözik az USA-ba, a kisgyereket beadják az oviba. Az első szülői értekezleten az óvónő mondja az anyukának:
- Vigyék el pszichológushoz a gyereket, megmagyarázhatatlan kegyetlenség, agresszivitás látszik rajta.
- Miért, miből látszott?
- Égő csigát rajzolt. - mondja az óvónő.
- Égő csigát? De hát ez igen egyszerű. A magyar gyerekek a csigát így hívogatják ki a házukból: Csiga-biga gyere ki, ég a házad ideki..

Talán voltmás is?
- Hát, mindenféle sérült madarakat rajzol, például a múltkor egy vak madarat. - így az óvónő.
- Hm, hogyan? Ja, igen. Ön nem hallotta azt a kedves magyar mondókát, hogy csip, csip, csóka, vak varjúcska?
- Na, jó. De a csonka tehén mégiscsak durva.
- Csonka tehén? Hm,.. Ja, igen. Egy nagyon helyes kis dalocskánk van: Boci, boci tarka, se füle, se farka..
- ...és mondja, kedves anyuka! Semmi vidám, kedves dalocskát nem énekelnek a magyar gyerekek?
- Dehogynem. Ott van például a Süss fel nap, fényes nap, ..kertek alatt a ludaink megfagynak. ... A csudába!

 

Lehet humorral közelíteni a Bibliához?
Nem ez a legkézenfekvőbb módszer, de nem érdemes kizárni. Szent Jeromos enyhén szólva sem volt a humor bőven buzgó forrása, de még ő is megengedte magának, hogy szent dolgokhoz derűvel közelítsen. Követője és szponzora, Szent Paula levélben panaszkodott neki, hogy leánya apácának állt, mire Jeromos így vigasztalta: „Leányod (azzal ugyanis, hogy Krisztus jegyese lett - a szerk.) nagy jót tett veled, mert most már Isten anyósa vagy.

 

A hosszú házasság titka

Egy műsorba meghívtak egy házaspárt, néni is, bácsi is 100 éves volt. A műsorvezető - a bácsihoz fordulva - nem hagyta ki az ilyenkor szokásos kérdést:
- Bácsi, maga szerint mi a hosszú élet titka?
Mire az:
- Tudja, amikor a feleségemmel összeházasodtunk, már vagy 75 éve, megegyeztünk, hogy ha elkezdünk veszekedni, nem folytatjuk tovább, hanem az egyikünk kimegy a házból. Hosszú életemet annak tulajdonítom, hogy rengeteget voltam friss levegőn!

 

Vicc egy orosz egyházi újságban:
A fiatal pár egy új lakásba költözött.
Reggel, alighogy felébredtek, az asszony kinézett az ablakon és látta, hogy a szomszédasszony a mosott ágyneműt teregeti az erkélyen.
- Nézd milyen koszos a fehér ágyneműjük – mondta a férjének.
A férje tovább olvasta az újságot, nem figyelt fel az asszony megjegyzésére.
- Biztos rossz a mosószerük vagy egyáltalán nem tud mosni, meg kellene tanítani.
Minden alkalommal, amikor a szomszédasszony a mosott ágyneműt teregette, az asszony csodálkozott, hogy milyen piszkos.
Egy szép reggelen kinézvén az ablakon, felkiáltott:
- Ó! Ma tiszta az ágynemű! Úgy tűnik, megtanult mosni!
- Nem, drágám. Csupán ma korábban keltem és lemostam az ablakokat.
/A történetet az újság így kommentálta: Ugyanez a helyzet a mi életünkben is. A dolgok megítélése gyakran az ablaktól függ, amelyen keresztül nézünk. Mielőtt elítélnénk másokat, gondolkodjunk el, mennyire tiszta a mi szívünk és a szándékaink!/

 

Jézus gyógyítana
Három férfi ül egy csónakban a tavon, és horgászik. Egyszer csak felnéznek, és látják, hogy Jézus sétál feléjük a víz tetején. Megszólal az egyik férfi:
- Ó, Jézus, kérlek, segíts rajtam! Évtizedek óta fáj a hátam, megsérültem a Vietnámi Háborúban.
Jézus ráteszi a kezét a hátára, mire a fájdalom azonnal elmúlik.
A második férfi is kérleli:
- Segíts rajtam is, kérlek, olyan rossz a szemem, hogy még szemüveggel is alig látok!
Jézus leveszi róla a szemüveget, és bedobja a vízbe. Abban a pillanatban a férfinak megjavul a látása.
Ezután Jézus a harmadik emberhez fordul, mire az gyorsan rákiált:
- Hozzám ne érj, épp most százalékoltak le!

 

A mennyországba kerülés feltételei

A pap hittanórán a gyerekeknek a hitről beszél, és arról, hogy aki Jézusban hisz és becsületesen él, az majd a Mennybe jut.
Végül felteszi a kérdést:
- Tehát, gyerekek, hová fogunk majd kerülni?
- A Mennyországba.
- És milyennek kell lennünk, hogy odajussunk?
- Halottnak.

 

Így szólt az Úr Noéhoz:
Fél év múlva megnyitom az ég csatornáit,és addig fog esni, amíg a Földet el nem lepi a víz. De szeretnék megmenteni néhány jó embert és minden állatfajból egy párt, ezért építs bárkát!
Egy villámlás után a tervrajz ott feküdt a földön.
Fél év múlva elkezdett esni az eső, de az Úr legnagyobb megdöbbenésére Noé csak ült szomorúan a kertjében, bárka sehol.
- Noé, hol a bárka? - kérdezte felháborodva.
- Uram, bocsásd meg nekem, de felmerült néhány igen nagy probléma:
1. A hajóépítéshez engedélyt kellett kérnem, de a terveid nem voltak megfelelőek, ezért fogadnom kellett egy mérnököt az áttervezéshez.
2. A szomszédom feljelentett, hogy nem a rendezési tervben megengedett tevékenységet akarok folytatni a kertemben.
3. Nem tudtam fát szerezni, mert - a fülesbagoly életterének megőrzése érdekében- fakivágási tilalmat rendeltek el.
4. Ahogy elkezdtem begyűjteni az állatokat, beperelt egy állatvédő egyesület.
5. A Katasztrófavédelem közölte, hogy nem építhetem meg a bárkát, amíg nem készíttetek egy hatástanulmányt az özönvízről.
6. Ezután konfliktusba kerültem az Esélyegyenlőségi Hivatallal az ügyben, mennyi kisebbségit viszek magammal. Ennek az lett a vége, hogy lefoglalták a félkész bárkát.
7. Amikor el akartam hagyni az országot, közölték velem, hogy adótartozásom van, így nem mehetek sehová. Most úgy ítélem meg, hogy körülbelül még 5 év kell a bárka elkészítéséhez.
Ekkor elállt az eső, és kisütött a nap.
- Úgy döntöttél, mégsem pusztítod el a Földet? - kérdezte Noé bizakodva.
- Nincs rá szükség - mondta az Úr -, megteszi helyettem az államigazgatás.

 

A mennyország kulcsai
A mennyországban sétálgatva föltűnik Jézusnak, hogy mindenféle gyanús alakok bujkálnak odabent, akiknek nem sok keresnivalójuk lenne ott. Kérdőre vonja Pétert, aki így védekezik:
- Uram, te valóban nekem adtad a kulcsokat, és én csak akkor engedek be valakit, miután lelkiismeretesen kivizsgáltam az ügyet. Azonban édesanyád állandóan kinyitja az ablakot, hogy minden jöttment bemászhasson.


Vita

Négy pap vitatkozik egy teológiai kérdésről. Hárman képviselik az egyik álláspontot, egyiküknek más a véleménye. Mikor a renitens pap kifogy az érvekből, felkiált:
- Uram, tudom, hogy igazam van! Adja valami jelet, hogy így van!
Hirtelen mennydörög egyet az ég.
- Ugyan már, ez csak véletlen! - mondja a három másik.
- Uram, ha igazam van, adj egy nagyobb jelet, hogy a többiek is elhiggyék!
A derült égből lecsap egy villám.
- Ez csak véletlen! - hitetlenkednek a többiek.
- Uram, adj valamilyen félreérthetetlen jelet, hogy meggyőzd ezt a három hitetlent!
Az égből egy mély hang dörmögi:
- IGAZA VAN!
A három hitetlenkedő pap összenéz, majd az egyikük:
- Jól van, akkor most két vélemény áll hárommal szemben...

 

 

Isten mindent lát!

A papnak állandóan fosztogatják a gyümölcsösét, ezért kirak egy táblát:

,,ISTEN mindent lát!”

Másnap látja a pap, hogy alá van írva:
,,De nem árulkodik!”

 

Hogy is van ez?

Egy anyuka a kislányával kézen fogva ment hazafelé a templomból. Egyszer csak a kislány az anyjához fordult és megkérdezte:

- Anyu, van valami, amit nem nagyon értek abból, amit a pap bácsi mondott ma reggel...
- És mi az, ami megzavart, kicsim? - kérdezte az édesanyja mosolyogva.
- Hááát, a pap bácsi azt mondta, hogy Isten nagyobb, mint mi. Ez igaz, anyu?
- Igen, ez igaz.
- És azt is mondta, hogy Isten bennünk lakik. Ez is igaz?
- Igen, Isten bennünk lakozik.
- De hát anyu, ha Isten nagyobb, mint mi, és ha ő bennünk lakozik, akkor nem kéne, látszódjon legalább egy kicsit?

 

Zsenik egy amatőrrel szemben

Zsenik építették a Titanicot... és egy amatőr a bárkát...

 

Rendőrvicc

A pap teker hazafelé este a kerékpárján. Megállítja a rendőr. Azt mondja neki:

- Jóember, magának nincsen lámpa a biciklijén, ezért 1000 Ft bírság! Nagyon veszélyes ám ilyenkor sötétben biciklizni!

Erre a pap:
- Ne aggódjon, Isten velem van!
Rendőr:

- Ja, ketten is vannak? Akkor 2000!

 

Rendőr és pap a hotelban

Egy rendőr és egy pap bemegy egy motelbe, hogy szobát szeretnének. A portás sajnálkozva mondja, hogy csak egy kétágyas szobája van.

- Nem baj kivesszük! - feleli a rendőr, - de engem fél 6-kor keltsen fel, mert dolgom van, a pap aludhat nyugodtan tovább.
Felmennek a szobába és berúgnak, mint az atom. Hajnali fél 2-kor kerülnek ágyba. Reggel fél 6-kor jön a portás és kelti a rendőrt, aki mivel csak pár órát aludt, zavarodottan öltözni kezd, de véletlenül a pap ruháját veszi magára. Rohanva elindul lefelé a lépcsőn. A portán lévő tükörben meglátja magát és így szól:
- Mondtam ennek a hülye portásnak, hogy ne a papot keltse föl!

 

Szent Könyv

Hassan hajnalban zörög egy mekkai könyvesbolt ajtaján.

A boltos álmosan nyit ajtót.
- Miben segíthetek?
- KORÁN van?

 

Félóra

- Honnan lehet tudni, hogy a férfiak félórával előbb ragadtatnak majd el, mint a nők?

- ??
- Mert meg van írva, hogy a Mennyben lesz félóra csendesség!

(Jelenések 8,1)


Egyfajta csoda...

Egy elhízott ember emelgeti a lábát a parkolóban és kiabál:

- Járok!! Újra járok!!

Valaki megkérdezi tőle:
- Mi van, csoda történt?
- Dehogy, ellopták az autómat.

 

Háromféle beszéd

Egy verőfényes nyári nap így kezdte a pap a misét:

- Testvéreim! Háromféle beszéd van a kezemben. Az első nagyon sokat ér, és 5 percig tart. A második nem olyan értékes, és 15 percig tart, míg a harmadik kevés értéket hordoz és egy óra hosszáig tart. Most körbehordozzuk a perselyt, majd választunk a három közül egyet.

 

Templom

Egyik nap egy Ózd melletti kisfaluban megrökönyödve nézték az idős emberek ezt a feliratot a templomajtón, ami a pap kézírásával volt írva:

„Ma elmarad a mise, Sátán vagyok.”

(Ózd mellett található egy falu, melynek a neve az, hogy Sáta)

 

Pletykás közösség

A községi pap megbetegedett és a szomszéd község végeérhetetlen prédikációiról híres papja jött el vasárnap, hogy celebrálja a misét. Mikor fellépett a szószékre, bosszankodva látta, hogy legfeljebb, ha tízen vannak - beleszámolva a kórus tagjait is. Elpanaszolta ezt mise után a kollégájának:

- Hát nem mondtátok el a híveknek, hogy én fogok ma prédikálni?

- Nem. De úgy látszik, valahogy kitudódott.

 

Temetés

Elhalálozik a családfő. A temetésen a pap nagyon szívhez szóló beszédet mond, külön hangsúlyozva, milyen remek apa, férj volt az elhunyt. Az özvegy szipogva odaszól legnagyobb fiának:
- Fiam, nézz már bele a koporsóba, lehet, hogy nem jó temetésre jöttünk!

 

 

Turista

Ki volt az Ószövetség első turistája ?
Ábrahám.
És miért?
Mert amikor hazament Sára megkérdezte:
HátIzsák - hol van ???

 

Szobor

A református templom előterében áll egy Szent Antal szobor. A püspök megy ki ellenőrzésre és meglátja. Teljesen felháborodva kérdezi a papot:
- Mit keres itt ez a szobor?
- Legalább 20 ezret havonta püspök úr - mondja a pap.

 

Honnan jön a segítség?

A forgalmas országút szélén Eulália nővér kerékcserével bajlódik. Végre megáll mellette egy autó, és a vezetője segít a nehéz munkában.
Közben nem állja meg, odaszól:
- Kedvesnővér, hogyhogy nem segítettek odafentről?
Eulália nővér elmosolyodik:
- Dehogynem segítettek! Önt küldték.

 

Rövidlátó jótékonyság

Eulália nővér erősen rövidlátó, és sötétedés után még szemüveggel sem lát jól. Egyszer mégis késő este kellett vezetnie. Egyszerre meglát az országúton két fáradtan bandukoló alakot.

- Ne vegyük fel őket, Klementina anya? - biztosan ők is a városba igyekeznek, s nagyon fáradtnak tűnnek.

- Nem bánom - feleli az anya, az embert felvehetjük, de hova tesszük a lovát?

 

Párbeszéd

Két ember beszélget:
- Pontosan rád illik egy közmondás.
- Melyik?
- Akinek az Isten hivatalt ad, észt is ad hozzá.
- De hisz nekem nincs hivatalom.
- Na látod, éppen ezért találó.

 

Eső

Egy kis vidéki városka környékén már több hónapja tartó iszonyú szárazság dúlt. A városka rabbija elérkezettnek látta az intézkedés idejét. Elindult tehát a város utcáin és mindenkit, akivel csak találkozott, megszólította, hogy a legközelebbi szombaton okvetlenül jöjjön a zsinagógába, ugyanis esőért fognak imádkozni.
Így került az útjába egy zsidó származású, de köztudomásúan ateista beállítottságú fiatalember is. A rabbi szemrebbenés nélkül őt is felkérte, hogy szombaton jöjjön a zsinagógába, mert ott esőért fognak könyörögni.
- Na de, rabbi! Hát neked tudnod kellene, hogy én nem hiszek az ilyesmikben. Mi keresnivalóm lenne tehát nekem a zsinagógátokban? - kérdezte kicsit megütközve a fiatalember.
- Ne, ne, ne, - mondja hadarva a rabbi - az kifejezetten jó lesz, ha te is ott leszel, mert az ilyen emberek miatt, mint amilyen te is vagy, már özönvíz is volt!

 

Plébános és a buszvezető

Meghal a plébános és a buszvezető.
Megérkeznek a mennybe, körülvezeti őket egy angyal, és végül megmutatják nekik a saját házukat is. A plébános döbbenten veszi észre, hogy a sofőr háza kétszer akkora, mint az övé és ezt rögtön szóvá is teszi:
- Bizonyára valami félreértés történhetett és összecserélték a házakat.
Hiszen ő annyi mindent tett Istenért.
- Nem. - felel az angyal - Tudod, amíg te prédikáltál, addig mindenki csak aludt. Bezzeg, amikor ez a sofőr vezetett, mindenki buzgón imádkozott.

 

Szundi

A lelkész már javában prédikál, amikor hallja, hogy az első sorban egyre hangosabban horkol egy atyafi. Egy darabig mondja, mondja, próbálja hangerővel ellensúlyozni a konkurenciát, végül megsokallja, és odaszól a mellette ülő gondoknak:
- Ébressze már fel ezt az embert, gondnok úr, nem lehet így prédikálni!
A gondnok visszaszól:
- Én?!? De hisz nem én altattam el!

 

Mi mit jelent?

Az apuka először viszi a hatéves kisfiát a templomba, aki állandóan kérdezősködik, amint leülnek.
- Apu, mit jelent az a sok szám ott a falon?
- Azokat az énekeket fogjuk énekelni, kisfiam.
Elhallgat a harang, jön be a lelkész, a gyerek újra kérdez:
- Apu, mit jelent az, hogy már nem szól a harang?
- Hogy kezdődik az istentisztelet, kisfiam.
A lelkész megy fel a szószékre, a gyerek megint kérdez:
- Apu, az mit jelent, hogy azon a bácsin olyan fekete köpeny van?
- Azt, hogy ő a lelkész, és ő fog prédikálni. A lelkész felolvas a Bibliából, aztán becsukja, és lecsatolja a karóráját, és kiteszi maga elé a szószék karfájára. A gyerek megkérdezi:
- Apu, az mit jelent, hogy kitette oda a karóráját?
Az apa szomorúan:
- Nem jelent az semmit, kisfiam...

 

Esküvő

A fiatal jegyespár éppen az esküvőjük előtti napon szenved autóbalesetet. Mindketten meghalnak és felkerülnek Szent Péter színe elé. Ott aztán megkérdezik, hogy lehetséges lenne-e, hogy összeházasodjanak a Mennyországban?
- Jól van, várjatok itt, gondolkodjatok el azon, tényleg szeretnétek-e házastársak lenni. Nemsokára visszajövök, ha még akkor is szeretitek egymást, akkor nem bánom.
Eltelik hat hónap, majd Szent Péter megjelenik egy pappal az oldalán:
- Na, gyermekeim, hogyan döntöttetek?
- Még mindig szeretjük egymást, és szeretnénk összeházasodni! - mondja a fiú. - De azt azért megkérdezném, ha mégsem sikerül a házasság, elválhatunk?
- Az lehetetlen! - mondja Szent Péter. - Hat hónapba telt, mire találtam itt fent egy papot, mit gondolsz, mikorra találnék egy ügyvédet?

 

Gyerekek gyónása

Gyerekek gyónnak Húsvét előtt. Bemegy a gyóntatószékbe az első, megvallja bűneit, s ezzel zárja: "bedobtam a vízbe a tökmagot". A plébános nem érti, de nem kérdez rá.
Jön a következő gyerek, az is megvallja, hogy bedobta a vízbe a tökmagot, s ez így megy tovább, míg az utolsó gyerek nem említi ezt a bűnt. A plébános rákérdez:
- Te nem dobtad vízbe a tökmagot?
- Nem - feleli a gyerek - én vagyok a Tökmag..."

 

Jól teszi!

- Miért prédikálja az eszkimó pap, hogy a pokolban - 120 fok van?
- Mert ha azt mondaná, hogy a pokol egy forró katlan, minden eszkimó öngyilkos lenne, hogy végre felmelegedjen.

 

Nehéz nap

Két lelkész beszélget:
- Hallod, milyen nehéz napom volt! Két temetés, két hamvasztás és még egy komposztálás is.
- Komposztálás?!, - kérdez vissza a másik meghökkenten.
- Hát, igen, a zöldek is megöregszenek egyszer…

 

Özönvíz sivatagi módra

A sivatagban megkérdezi a turista a nomád pásztort:
- Esett már itt valaha is eső?
- Persze. Emlékszik az Özönvízre, amikor 40 napig esett az eső?
- Igen, olvastam a Bibliát.
- Na, abból mi is kaptunk 5 centit.

 

Kérdés

- Tudod-e, fiam, miért teremtette az Úr először Ádámot és csak azután Évát?
- Igen, Tiszteletes úr - válaszolja Pistike -, mert a Jóisten is tudta, hogy nem jó asszonnyal kezdeni!

Egy kérdés női szemmel

- Tudod-e fiam, miért teremtette az Úr először Ádámot és csak azután Évát?
- Igen, Tiszteletes úr - válaszolja Pistike -, mert minden mestermű előtt kell egy piszkozat is.

 

Az alkoholról

Egy lelkész az alkoholtól való teljes megtartóztatásról prédikál, és nagy lendülettel így fejezi be a tanítását:
- A világ összes sörét fognám, és beleönteném a folyóba!
Majd a még nagyobb hatás kedvéért folytatja:
- A világ összes borát fognám, és beleönteném a folyóba!
Végül felteszi a pontot az i-re:
- És a világ összes whiskey-jét is beleönteném a folyóba!
Elégedetten leül. Ekkor a kórusvezető, mosollyal az arcán, így szól:
- Végezetül énekeljük el a "Mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rád..." kezdetű dalt.

 

Pontos munkakör

A repülőgép viharba kerül, ide-oda dobálják a légörvények. Az egyik női utas odafordul a szomszédjához, egy paphoz:
- Atyám! Ön mégiscsak Isten szolgája, nem tudna tenni valamit az érdekünkben?
- Lányom - mondja a pap - sajnos én a marketing osztályon dolgozom, nem a menedzsmentben.

 

 

A nyeremény

Az egyszerű falusi plébános a pesti rokonainál tölti a nyári szabadságát.
A rokonok ráveszik, hogy menjen ki velük az ügetőre, sőt, kössön is fogadást. A plébános meg is teszi szerény tétjét a "Négyballáb" nevű lóra. Természetesen veszít.
A rokonok csodálkozására örömmel jegyzi meg:
- Istennek hála, hogy nem nyertem! Mit csinálnék a kicsi plébániámon ezzel a versenylóval?

 

Vétkeid száma

Három ember érkezik a mennyország kapujához. Megkérdezi Szent Péter az elsőt:
- Hányszor vétkeztél?
- Tizenkétszer.
- Akkor kerüld meg tizenkétszer a tömböt.
Kérdi a másodikat:
- Te hányszor vétkeztél?
- Tizenötször.
- Kerüld meg tizenötször a tömböt.
Látja, hogy a harmadik ember elindul, erre így szól hozzá:
- Hát te meg hová igyekszel?
- Vissza a földre a biciklimért.

 

Úgy értem...

János és Zoltán már évek óta nem találkoztak, amikor összefutnak egy focimeccsen.
János:

- Hogy van a feleséged?
Zoltán:

- A feleségem már a Mennyországban van.
- Sajnálom. - mondja János, majd miután észreveszi, hogy nem ez a megfelelő válasz, kijavítja magát, és azt mondja:
- Tulajdonképpen azt akartam mondani, hogy örülök.

Ez sem hangzik igazán jól, ezért ismét helyesbít, és azt mondja:
- Azt akarom mondani, hogy ez meglepő.

 

Misén

A hosszú prédikációiról ismert pap mise közben odaszól a kisettenkedni igyekvű férfihez:
- Bocsásson meg, de mi olyan fontos?
- Elnézést kérek, a fodrászhoz megyek.
- És mise előtt ezt nem lehetett volna elintézi?
- Akkor még nem volt rá szükségem…

 

Milyen volt?

- Nos, milyen volt a prédikációm? - kérdezte a legátus.
- Jó. Ami a mélységből hiányzott, hozzáadtad a hosszúságban.

 

Belépő

Marci fagylaltot nyalogatva tér haza vasárnap.

- Honnan kaptad rá a pénzt?
- Te adtad. Megmaradt, mert a templomban nem kértek belépődíjat.

 

Focimeccs

Barátságos labdarúgó mérkőzésre érkezik meghívás a Vatikánba. A helyszín Jeruzsálem, résztvevők a bíborosok és a rabbik válogatottja. Hosszas tanakodás után a pápa rábólint. A győzelem reményében Ronaldinhoból gyorsított eljárással egy hét alatt bíboros lesz. A pápa izgatottan hallgatja a helyszíni közvetítést, nagy megdöbbenésére a végeredmény 12-1 a rabbik javára. Szemrehányóan fordul tanácsosaihoz:

- Hát Ronaldinho bíboros nem játszott jól?
Válasz:

- Jól játszott, sőt, kiemelkedő teljesítményt nyújtott, de Kahn, Zidane, Drogba és Deco rabbikkal szemben nem lehetett győzni.

 

PR menedzser

Mózes népével menekül az egyiptomi hadsereg elől, amikor odaérnek a tengerhez. Mivel az üldözők már közel járnak, Mózes összehívja legjobb embereit.
- Az üldöző hadsereg a nyomunkban van - mondja nekik - és az utunkat egy tenger állja el. Ha valakinek van valami ötlete, akkor mondja gyorsan!
- Nos, én azt javasolnám, hogy készítsünk egy hidat - mondja a szárazföldi hadsereg vezére. - Ám sajnos arra most már nincs időnk.
- Ha építenénk néhány tutajt, azzal át tudnánk evickélni - mondja a tengeri flotta parancsnoka. - De a nyomunkban vannak az egyiptomiak, így már nincs időnk tutajt építeni.
Ekkor jelentkezik Mózes PR menedzsere:
- Nos, uram, ötletem nekem sincs, de ha sikerül valami megoldást találni a problémára, két vagy három oldalt lefoglalok neki az Ótestamentumban.

 

Gazdag halottak

Egy ember meghal, felkerül a Mennyország kapujába. Ketten már álldogálnak előtte, beáll ő is a sorba. Kijön egy angyal és megszólal:
- Tudják, nagyon sokan vagyunk idefenn, ezért Szent Péter kitalálta, hogy csak a gazdag halottakat engedi be.
Előlép az első várakozó:
- Én vállalkozó vagyok, és az elmúlt egy évben 100 millió forintot kerestem!
- Jó, akkor gyere be - mondja az angyal.
Előlép a második:
- Én ügyvéd vagyok, tavaly 10 millió forintot kerestem!
- Kerülj beljebb - mondja az angyal.
- Én tavaly mindössze 80.000 forintot kerestem - mondja szomorúan a harmadik.
- Ó te szegény - mondja az angyal - és mit tanítottál?

 

Az aranytelefon

A főrabbi meglátogatja a pápát. Amikor sétálnak a rezidencián, látja a főrabbi, hogy ott egy aranytelefon. Kérdezi is a pápától, hogy mi az?
- Ó, az egyenes vonal magához az Úrhoz!
- Kipróbálhatom?
- Persze!
Telefonál vagy két percet sem, látja, mellette a számláló már tízezer dollárnál jár...
Legközelebb a pápa látogatja meg a főrabbit, hát mit lát ott? Egy aranytelefont. Kérdezi is a főrabbit, hogy mi az?
- Ó, az egyenes vonal magához az Úrhoz!
- Kipróbálhatom?
- Persze!
Telefonál vagy két órát, látja, hogy mellette a számláló mutat vagy tíz centet.
- Te, főrabbi, hogyhogy ilyen olcsón...?
- Na hallod, helyi hívással!


 

Egyedül

Isten megteremtette a nőt a Paradicsomba. De látta, hogy szegény nagyon egyedül van, elhatározta, hogy teremt neki egy társat.
- Nagyon magányos vagy, teremtek neked egy társat, egy férfit. De előre megmondom, hogy rengeteg bajod lesz vele.
- Nem baj, nagyon szeretnék valakit, hogy ne legyek ennyire egyedül.
- Jól van. De valahogy majd el kell magyaráznod neki, hogy téged teremtettelek meg először.

 

Szegények

- Mi bizonyítja, hogy az Isten szereti a szegényeket?
- Sokat teremtett belőlük.

 

Kastélyok a mennyben

Egy tanárnő meghal, és a Mennyország kapujában Szent Péter fogadja:
- Isten hozott a Mennyben. Gyere, körbevezetlek.
Elindulnak egy utcán, ahol szép, rendezett kis házak sorakoznak. A tanárnő megkérdezi:
- Kik laknak ezekben a szép házakban?
- Az orvosok. Mivel sok jót tettek életükben, megérdemlik a szép otthont.
Mennek tovább, arrébb még szebb és nagyobb házakat látnak.
- És ezekben kik laknak? - kérdi a tanárnő.
- Itt laknak a szociális munkások. Ők is sokat dolgoztak odalent, nem is éltek túl jól, hát még többet érdemelnek, mint az orvosok. - mondja Szent Péter.
Továbbmenve csodaszép kastélyokat pillantanak meg. A tanárnő megáll:
- Ezek a legszebbek! Itt kik laknak?
- Itt laknak a tanárok. Rengeteget dolgoztak, és olyan keveset kaptak érte, hogy nekik jár a legszebb ház itt a Mennyben.
- És hol vannak a tanárok?
- Lent a Pokolban, éppen a munkanapjukat töltik.

 

Keresztvetés

Egy katolikus pap, egy református pap és egy rabbi egy autóban utaznak egy vallási konferenciára. Autóbalesetet szenvednek, de ép bőrrel megússzák mindhárman. Először az egyik pap kászálódik ki az autóból, rögtön keresztet vet:
- Uram, köszönöm, hogy megmentettél minket!
Aztán a másik pap is hasonlóképpen imádkozik. Végül a rabbi száll ki a kocsiból, és útitársai nagy meglepődésére ő is keresztet vet. Így szól hozzá az egyik pap:
- Mióta vettek ti zsidók is keresztet?
A rabbi válaszol:
- Nem keresztvetés volt, csak ellenőriztem, hogy mindenem megvan-e: szemüveg, nyaklánc, pénztárca, karóra.

 

Mohamed

Mohamed megy a sivatagban, előtte 100 méterrel halad a felesége.
Találkoznak régi cimborájával, Alival, aki rögtön meg is kérdezi:
- Te, Mohamed, a Koránban meg van írva, hogy a feleség csak utánad mehet!
- Hát tudod Ali, amikor a Koránt írták, akkor még nem volt elaknásítva a sivatag...

 

A teremtés

Isten megteremtette a férfit, és megpihent.
Majd Isten megteremtette a nőt, és azóta senki sem pihen.

 

Isten felesége

Pistike megkérdezi az apját:
- Apuci! Van az Istennek felesége?
- Dehogy van - feleli a papa -, hiszen akkor nem lenne mindenható.

 

Templomfelújítás

A falusi lelkész így kezdi az istentiszteletet:
- Kedves híveim! Van egy jó és egy rossz hírem!
A jó hír az, hogy van elég pénzünk arra, hogy felújítsuk templomunkat!
A rossz hír az, hogy ez a pénz egyelőre még a ti zsebetekben van.

 

Dalai Láma

Meghal a Dalai láma, és felkerül a Mennyországba. Isten személyesen megy érte a kapuhoz, beinvitálja. Miközben ülnek a felhőkön, Isten megkérdezi tőle:
- Nem vagy éhes, barátom?
- De igen, Uram, szívesen harapnék valamit.
Isten kinyit egy konzervet, odaadja a Dalai lámának. Az, miközben eszegeti a konzervet, lenéz a Pokol irányába, és azt látja, hogy a Pokolba került elkárhozott lelkek sült húst, kaviárt, lazacot esznek.
Másnap Isten ismét megkérdezi, nem éhes-e? A Dalai láma ismét igenlően válaszol, erre megint kap egy konzervet. A Pokolban ezúttal languszta, steak és pezsgő a menü.
Amikor harmadnap ugyanez játszódik le, a Dalai láma nem bírja tovább, és megkérdi:
- Uram, hogy van az, hogy én, aki mindig alázatosan éltem, soha nem vétkeztem, mindig csak konzervet kapok, míg a Pokolba kerültek fejedelmi lakomákat kapnak?
Erre Isten fejcsóválva:
- Tudod, itt fent kettőnkért nem érdemes szakácsot tartani...

 

Tudni kell golfozni

Mózes, Jézus és egy szakállas öregember golfozik.
Mózes elüti a labdát, az beleesik a tóba.
Mózes odamegy, kettéválasztja a vizet, ismét elüti a labdát, és az a lyuktól pár centire megáll.
Elüti Jézusa labdát, az ráesik a tóra.
Jézus a vízen odamegy a labdához, elüti, és az is a lyuktól néhány centire megáll.
Jön a szakállas öregember, elüti a labdát, de pocsék az irányzéka és teljesen más irányba száll, mint amerre a lyuk van. Ráesik a labda a klubház tetejére, onnan begurul az esőcsatornába, onnan kiérve a sövény alatt begurul a tóba egy tavirózsa levelére.
Odaér egy béka, bekapja a labdát, de abban a pillanatban lecsap rá egy sas.
A béka repülés közben kiejti a labdát a szájából, és pont belesik a lyukba.
Mózes erre odaszól Jézusnak:
- Mondtam már, hogy utálok apáddal golfozni?

 

Karácsony előtt

Pistike levelet ír Jézuskának karácsony előtt:
"Kedves Jézuska, én egész évben jó voltam és mindig megcsináltam a leckéimet, küldj..."
Közben felnéz a falon levő Mária képre és elszégyelli magát.
Újabb levelet kezd:
"Kedves Jézuska, én egész évben jó voltam, de sokszor nem csináltam meg a leckéimet..."
Újból felnéz, majd új levél:
"Kedves Jézuska, én nem voltam nagyon jó, és a leckéimet sem készítettem el..."
Fenéz, leveszi a Mária képet, bezárja a szekrénybe, és írja az új levelet.
"Jézus! Édesnyádat túszul ejtettem, követelésem a következő..."

 

Ádám és Éva

Hárman állnak egy Ádám és Éva kiűzetését ábrázoló festmény előtt: egy angol, egy francia és egy orosz.
- Nézzék ezt az elegáns, tartózkodó kifejezést az arcukon - mondja az angol. - Teljesen biztos, hogy Ádám és Éva angol volt.
- Ugyan, nézzék, milyen szépek. Emellett teljesen meztelenek, így biztos, hogy mindketten franciák voltak - így a francia.
- Önök tévednek. Nézzék meg jobban a képet! - mondja az orosz. - Nincsen ruhájuk, egyetlen ételük van, az alma. Ennek ellenére azt hiszik, hogy ez a Paradicsom, így biztos, hogy oroszok!

 

Isten bosszúja

Híveit korholja a plébános:
- Nem szeretitek igazán a templomokat, mert nem adakoztok! De az Istent se szeretitek, mert gyónni se jártok! Ne csodálkozzatok hát, ha az Isten sem szeret titeket. Ez abból is látszik, hogy már vagy egy éve egy lelket se szólított közületek magához!

 

Pap

- Hogy jön ki a pap a templomból?
- Mintha mise történt volna.

 

A pap és a rabbi

A pap és a rabbi arról beszélgetnek, hogyan kell elosztani a perselyekbe bedobott pénzt.
A pap:
- A fele az Úr házáé, a fele a szegényeké.
A rabbi:
- Én felteszem az egészet egy jó nagy tálcára és feldobom jó magasra, amit az Úr elkap az az övé, ami meg visszaesik az az enyém.

 

Konyak a repülőn

A pap ül a repülőgépen.
- Atyám, egy kis konyakot? - kérdezi a légi utaskísérő.
- Milyen magasan vagyunk? - kérdezi a pap.
- Tízezer méterre a földtől.
- Akkor sajnos nem lehet.
- Miért nem?
- Mert túl közel vagyok a főnökhöz.

 

Kártyázás

Egy katolikus pap, egy református lelkész és egy rabbi minden héten egyszer kártyáznak filléres alapon. A rendőrfőnök tudomást szerez róla, egy alkalommal tetten éri őket, és bíróság elé viszi az ügyet, mivel szigorúan tilos pénzben játszani.
A bíró meghallgatja a rendőrfőnök jelentését, és szigorú arccal megkérdezi a katolikus papot:
- Nos Atyám, igaz hogy kártyázott?
A pap felnéz az égre, magában mormogja, hogy "Istenem, bocsáss meg", majd hangosan ezt mondja:
- Nem, méltóságos uram.
A bíró a református paphoz fordul és megkérdezi:
- Nos, tiszteletes úr, igaz hogy kártyázott?
Megismételve a pap válaszát, ő is azt mondja:
- Nem, méltóságos uram.
Ezek után a bíró a rabbihoz fordul és megkérdezi:
- Rabbi, igaz hogy kártyázott?
Hidegen a bíró szemébe nézve adja a választ:
- Ugyan már, kivel?

 

Tanárnő

Kopogtatnak a mennyország kapuján. Szent Péter kikiált:
- Na mi az?
- Nem mi az, hanem ki az, fiacskám!
- Jó ég! Már megint egy tanárnő!

 

Isten adja

A kisfiú megkérdi az anyukájától:
- Anyu, ugye Isten adja meg a napi kenyerünket?
- Igen, kisfiam.
- És anyu, ugye a Jézuska hozza a játékokat?
- Igen, kisfiam.
- Akkor az apu mit csinál egész nap?

 

Alkoholizmus

Élt egy férfi a feleségével. A férfi alkoholista volt. Mindeden nap hazafelé menet bement a kocsmába és rendszerint berúgott. Egy nap, mint minden nap bement a kocsmába inni. Másnap ugyan így bement. Harmadnap szintén berúgott, de mikor hazaért a felesége ezt mondta:
- Figyelj ide, drágám! Ha holnap is elmész a kocsma mellett, mielőtt bemennél, mond el a Miatyánkot, és akkor nem fogsz bemenni.
Másnap a kocsma előtt megállt és elkezdi mondani a Miatyánkot.
- Miatyánk, ki vagy a mennyekbe... Menjek be? Akkor bemegyek.

 

Keresztelő

A kisbaba keresztelőjén a pap a gyermek nevét kérdezi.
Anya:

- Carlo Jayson Kim Alfred Van Christopher McGoof.
A pap a ministránsnak:

- Kérek még egy kis vizet.

 

Büntetés

A plébános vizsgáztatja hittanosait:
- Milyen bűnt követett el Ádám?
- Evett a tiltott fa gyümölcséből.
- És milyen büntetést szabott ki rá ezért Isten?
- Feleségül kellett vennie Évát.

 

 

A Paradicsom elhagyása

- Mikor űzte ki Ádámot és Évát az angyal a Paradicsomból?
- Ősszel.
- Miért pont ősszel?
- Mert az alma ősszel érik.

 

Isten téged is hív

Tábla a templomajtón:
"Kedves testvérünk! Isten téged is hív, de nem a mobilodon, úgyhogy kapcsold ki."

 

Utoljára a nő

- Miért teremtette isten utoljára a nőt?
- Nehogy beleszóljon a teremtésbe.

 

Tanító néni kérdése

A tanító néni kérdezi a gyerekeket a az iskolában a vallásról.
- Pistike, mit gondolsz, Noé sokat pecázott mikor a bárkán voltak?
- Nem hiszem - mondja Pistike - mennyit lehet pecázni két kukaccal?!


Kinek van igaza?

Egy tanítvány, kérdéssel fordul a rabbihoz:

- Ugye, rabbi, nem szabad imádkozás közben rágózni?

- Fiam, hát persze, hogy nem lehet, eszedbe se jusson, az imádság a legnemesebb dolog a világon!

Mire a másik tanítvány:

- Ugye, rabbi, szabad rágózás közben imádkozni?

- Persze, fiam, imádkozni mindig, minden körülmények között szabad.

Mire a harmadik:

- Node, rabbi, mindkettőnek mégsem lehet igaza!

- Tudod mit, fiam? Neked is igazad van!


Névadás

1950 nyarán a szerény külvárosi templom sekrestyéjében Arisztid suttogó hangon jelenti be újszülött fiának keresztelőjét.

– És milyen nevet választottál, fiam? – érdeklődik az idős atya.

– Gáspár, Menyhért, Boldizsár, Vazul, Celesztin névre gondoltam.

– Fura döntés. Nem gondolod, hogy esetleg hátrányba kerül a neve miatt?

- Nézze, tisztelendő úr: ha már vagyont nem hagyhatok rá, legalább tekintélyes neve legyen – ez is valami!


Megbocsájtás?

Az istentisztelet vége felé a lelkész megkérdezte nyáját:

– Hányan bocsátottatok meg az ellenetek vétkezőknek? Mindenki feltartotta a kezét, kivéve egy törékeny idős hölgyet.

– Jones asszony!? Ön elzárkózik attól, hogy megbocsásson ellenségeinek?!

– Nekem nincs egyetlen ellenségem sem – mondta kedvesen mosolyogva az apró hölgy.

– Asszonyom, ez igen szokatlan. Megkérdezhetem, mennyi idős is Ön?

– Kilencvennyolc múltam – felelte az ősz matróna.

– Kedves asszonyom, megkérhetem, hogy jöjjön ki ide a gyülekezet elé, s mesélje el nekünk, miképpen lehetséges, hogy valaki majdnem százéves, és nincs egyetlen ellensége sem! Az aranyos néni kitotyogott a lelkész mellé, szembefordult a gyülekezettel, és csak ennyit mondott angyali mosollyal:

– Túléltem őket!


Temtés

A templomból kijövet a lelkészt így köszönti egyik híve:

- Nem is gondoltam, hogy ilyen szépen eltemeti ezt az embert.

- Nézze, Gábor, a jó temetéshez jó halott kell! - válaszolt a lelkész.


Vallásórán kérdezi a tiszteletes úr:

- A Mózes első könyve leírása szerint mit teremtett Isten az ötödik napon?

- Isten az ötödik napon teremtette a vízi állatokat – felelte az egyik gyerek.

- És még mit? – hangzott a kisegít? kérdés.

- A verebeket – felelte gyorsan a fiú.


Hittan

Más alkalommal Sodoma és Gomora története kapcsán kérdez a lelkész:

- Mi történt Lót feleségével, amikor hátra nézett?

- Sóbálvánnyá változott, – volt rá a válasz.

- És mi történt Lóttal?

- Más feleség után nézett – hangzott a bölcs megállapítás.


Egy kis pihenő

No Kati néni, hogy vagyunk? – kérdi a lelkész.

- Nagyon lassan, tiszteletes úr.

- Mi a baj?

- Hát sok a dolog, az embernek alig van nyugodalma. Ha az a kis templomi alvásom nem volna, nem is tudom hová lennék.

 

 

A pap és a fél citrom esete (Csak erős idegzetűeknek!)

Élt egyszer egy pap, aki esküje letétele után elindult világot látni. Hosszú éveken át vándorolt, mígnem elérkezett egy Isten háta mögötti kis faluba. Itt az általa hirdetett vallásban hittek, de templomuk nem volt; a legközelebbi, majd 25 km-re levő kisvárosba jártak templomba. A pap gondolt egyet, és az egyház támogatását kérve, a falu férfijainak segítségével saját templomot építtetett. Ettől kezdve minden vasárnap ő celebrálta a misét, adta össze a házasodókat és mondott imát a temetéseken. Sok év telt el így.
Egy közönséges mise végeztével, egy kora tavaszi, hűvös vasárnap délelőttön, ahogy kiterelgette a gyülekezetet a templomból és zárta volna be a kaput, a templomkertbe lépett egy ismeretlen férfi. Szakadt ruhájában, koszosan odaállt a pap elé, és azt mondta:
- Pap, kérlek, légy jó, és adj egy fél citromot! - a pap jó volt, és bár kicsit furcsállta a dolgot. Hátrament a paplakba, elővett egy citromot, félbe vágta, majd kivitte a férfinak és odaadta neki, aki hálásan tekintett vissza rá. Azonban a pap oldalát furdalta a kíváncsiság. Azt kérdezte:
- Fiam, miért kell neked ez a fél citrom? - a férfin erre jeges rémület lett úrrá, és mielőtt a pap egy szót szólhatott volna, kirobbant a templomkert kapuján, és elszelelt.
Egy héttel később, megint csak kifele jövet a templomból a pap megint szembe találta magát a templomkertben a fickóval. Az így szólt:
- Pap, kérlek, légy jó, és adj egy fél citromot! - a pap meglepődött, mind a férfi újabb felbukkanásán, mind az újabb, furcsa kérésen. Persze azért jó volt, hátra ment a paplakba, és hozta a fél citromot. A férfi kezébe nyomta, de rögtön rá is kérdezett:
- Itt van fiam, de kérlek, áruld el, miért kell neked ez a fél citrom? - a férfi láthatóan megrémült, és rögtön elfutott, azonban a pap sem volt rest, utána eredt. Csakhogy nem volt igazán jó kondícióban, még sosem futott ennyit és ilyen gyorsan, hát a falu végében kifulladt, és csaknem elájult. Arra gondolt, hogy hátha a jövő héten is eljön a különös alak, és akkor érdemes lenne tudnia tartani vele a lépést. Így hát a következő hetet szorgalmasan futóleckékkel töltötte. Megérte, mert, ahogy gondolta, a következő vasárnap ismét belépett a templomkertbe a furcsa idegen. A pap meg sem várta a kérését, jó volt, és hozta a lakából a fél citromot. A férfi e szavakkal fogadta:
- Köszönöm, pap, hogy jó voltál, és adtál egy fél citromot.
- Szóra sem érdemes, fiam, felelte a pap, de kérlek, áruld el, miért kell neked!? - a férfi már futott is kifele, de a pap szorosan a nyomában volt. Sokáig futottak, a pap már kezdett nagyon kifáradni, mire egy széles, sebes folyóhoz értek. Az idegen gondolkodás nélkül a folyóba vetette magát, és átúszta, majd eltűnt futva a túlparton. A pap nem tudta követni, mert nem tudott úszni. Bosszankodva tért haza.
A következő hetet azzal töltötte, hogy naponta a 25 km-re levő kisváros uszodájába járt gyakorolni. Izgatottan várta a vasárnapot; most már biztos volt benne, hogy a fura szerzet újra ellátogat hozzá.
Vasárnap, ahogy bezárta a templomot, megnyikordult a kertkapu, és belépett a férfi:
- Pap, kérlek, légy jó, és adj egy fél citromot! - a pap jó volt, hátrament, (felhúzta az úszónadrágot és a futócipőt is), fogta a fél citromot, és kivitte az idegennek:
- Itt van, fiam, de áruld már el, kérlek, mire kell ez neked? - a fickó megrémült, kirontott a kapun, a pap sebesen utána. Elérték a folyót, a férfi átúszta, a pap utána. A túlparton futott tovább, a pap követte. Egészen egy mély szakadék szélén álló, magas fáig futottak. A fickó macskaügyességgel felmászott, ám a pap nem tudott fára mászni, a földön maradt. Szitkokat szórt mindenre, ahogy baktatott hazafele. A következő héten a falubeliek furcsállva nézték, ahogy a pap minden nap a templom kertjében a fákra mászik, ide-oda ugrál, és egészében véve igen furcsán viselkedik. De a papot nem érdekelte, megszállottan gyakorolt, készült a találkozásra. Vasárnap már a mise előtt felvette reverendája alá az úszónadrágot és a futócipőt. Sőt, jó volt, és még a fél citromot is előre a zsebébe tette. Az átlagosnál jóval gyorsabban celebrálta a misét, és amint lehetett, megszabadult a gyülekezettől, és bemelegítésbe kezdett. Pontban, amikor a misének rendesen végződnie kellett volna, a kertkapun belépett az idegen férfi.
- Pap, kérlek, légy jó, és ... - a pap már nyújtotta is a fél citromot, miközben visszakérdezett:
- Fiam, mire kell ez neked, az isten szerelmére? - a férfi megrémülve rohant el, a pap utána. Futottak a folyóig, átúszták, futottak tovább a fáig, felmásztak rá. Itt a pap csaknem elkapta a figura grabancát, amikor az elkapott egy indát, és átlendült a szakadék túlsó oldalára. A pap azt hitte, idegbajt kap, de ekkor megpillantott egy másik indát. Nosza, megragadta, és átlendült ő is a szakadékon. Ott azonban nem várt akadályba ütközött: egy repülőgép-temető volt ott, ahol az egyik roncsban elzárta magát a férfi. A pap dühöngve járta többször is körbe a roncsot, de a szilárdan lezárt oldalajtón kívül nem talált bejáratot; azt kellett valahogyan kinyitnia. Csaknem őrjöngve tért haza. A következő hét minden napját a falu lakatosánál töltötte, ellesve a zárak kinyitásának minden lehetséges módját.
Vasárnap futócipőben, úszónadrágban, hátán vízhatlan hátizsákba rejtett feszítővassal, lángvágóval, tolvajkulccsal és fúrógéppel tartotta a misét, majd kiállt a templom elé, várva az idegent. Amaz csakhamar meg is érkezett.
- Pap, kérlek, légy jó, és adj egy fél citromot!
- Itt van, fiam - nyújtotta a pap, mert jó volt, de közben cselesen megragadta a férfi csuklóját, magához húzta, és megszállottan villogó szemmel kérdezte:
- De mire kell ez neked? - a fickón pánik-félelem lett úrrá, kitépte magát a pap kezéből, és elrohant, de a pap nagyon szorosan ott volt a nyomában. Száguldottak a folyóig, gyorsan áttempóztak rajta, futottak tovább a fáig, nyakukat törve másztak fel rá, egymás után átlendültek a szakadékon, a férfinak alig sikerült bezárnia a roncs ajtaját a pap előtt. Ő azonban nem állt meg, lekapta hátizsákját, elővarázsolta a szerszámokat, és ügyködni kezdett a zárral. Egy óra nem telt bele, a nehéz ajtó nyikorogva feltárult. Odabent az idegen rémülten vacogott, nagyon félt a pap ádáz és diadalittas tekintete láttán. A pap lassan odalépdelt a fickó elé, leguggolt, és nagyon halkan, barátságos mosolyra váltva, szelíden megkérdezte:
- Fiam. Hetek óta kérsz tőlem fél citromot minden vasárnap. Nagyon szívesen adok, akár a jövőben is még többet, csak azt az egyet kérem tőled, hogy áruld el nekem: mire kell neked?
- Rendben van, pap... - érkezett a remegőhangú felelet. - Elmondom neked, de kérlek, légy jó, és ne mond el senkinek! - a pap jó volt, és nem mondta el senkinek...

(Mondtam, hogy csak erős idegzetűeknek!)


 

Tábla

Két pap álldogál az országút szélén, kezükben egy tábla:
"Közel a vég! Fordulj vissza, míg nem késő!"
Arra jön egy autós, mutatják neki a táblát, az pedig dühösen kikiált a kocsiból:
- Hagyjatok békén, szentfazekak! - és továbbhajt.
Tíz másodperc múlva hatalmas fékcsikorgás, majd egy hangos csobbanás hallatszik.
Azt kérdezi egyik pap a másiktól:
- Nem lenne jobb, ha azt írnánk a táblára, hogy a híd leomlott?


Terepjáró

Az iskolában a hittanórán azt a házi feladatot kapják a gyerekek, hogy egy-egy mondatban mondják el, mit hallottak Jézusról. Először Julikát szólítja az oktató:
- Na, mondd el, mit tudsz Jézus Krisztusról.
- Azt, hogy jászolban született.
- Jól van. Hát te, Pistike?
- Azt, hogy kiőzte a pénzváltókat a templomból.
- Helyes. És te, Józsika?
- Azt, hogy van egy nagy terepjárója, de nem tudja vezetni.
- Hát ezt meg hol hallottad?
- Tegnap ültem apukám mellett a kocsiban, és apu így kiáltott egy terepjárós bácsinak: "Jézus Krisztus! Miért nem tanulsz meg autót vezetni?"


Bor

Egy pap autózik az országúton, egyszer csak leinti egy rendőr. A pap félreáll, lehúzza az ablakot. A rendőr benéz a kocsiba, látja, hogy egy üres borosüveg van a vezetőülés mellett, és alkoholszag terjeng. Azt mondja a papnak:
- Atyám, ön túl gyorsan hajtott. Mondja, fogyasztott alkoholt?
- Á, csak vizet ittam.
- Akkor mi ez az alkoholszag a kocsijában?
Mire a pap felnéz az égre, és áhítattal felkiált:
- Uram! Hát megint megtetted!


Világnézet

- Vallása?
- Ateista, de nem gyakorlom.


Paradicsom

Egyszer Ádám Káinnal és Ábellel sétálgatott. Éppen az Édenkert romjai mellett haladtak el. Az egyik fiú megkérdezte:
- Apám, mi ez itt?
- Ez az a hely, fiaim, ahol anyátok kievett minket a vagyonunkból.


Parancsolat

Egy vidéki pap a gyülekezetnek a Tízparancsolatról beszél:
- Az is benne áll, híveim, hogy "ne kívánd más feleségét"...
Erre az egyik gazda megpödri a bajszát és felállva azt mondja:
- Kívánja a nyavalya, elég nekem a magamé is!


Gyónás

A hentes felesége készül elmenni otthonról:
- Megyek gyónni. - mondja a férjének.
- Jól van, csak jól vigyázz! Az üzletről semmit se mondj, mert a plébános úr az egyik legjobb vevőnk.


Templomban

A vasárnapi istentiszteleten az anyuka rászól Pistikére:
- Ülj rendesen, kisfiam! Ne ugrálj fel folyton! A templomban nem illik így viselkedni. Vegyél példát apukádról...
- Vennék én, - feleli Pistike - de nem tudok aludni.


Mózes a hegyen

Tudtátok, hogy Mózesnek harmadjára is fel kellett mennie a hegyre? Amikor sok mászás után megérkezett az égő csipkebokorhoz, levetette szandálját, és térdre esve imádkozni kezdett:
- Ó, Uram, Te a Világmindenségen leghatalmasabb! Az emberek visszaküldtek engem ide, hogy még egy kérdést tegyek fel Neked a Tízparancsolatról.
- És mi lenne az? - mennydörögte az Úr az égből.
- Az, hogy a Tízparancsolat vajon fontossági sorrendben van-e.


Fickó

Egy fickó minden nap fohászkodott Istenhez, hogy nyerjen a lottón. Ez így megy hónapokon keresztül, mikor egyszer leszól az Úr:
- Az Isten szerelmére, legalább vegyél már egy lottószelvényt!


Mennyben

Felkerül egy férfi a Mennybe, Szent Péter fogadja, kérdezi tőle:
- Mit tettél te az életben, amiért be kellene, hogy engedjelek ide?
Válaszol a férfi:
- Egyszer megmentettem egy csapat apácát egy motoros bandától, akik zaklatták őket. Odamentem a vezérhez, aki egy tetovált izomagy volt, és azt mondtam neki, hagyja békén a hölgyeket!
Szent Péter lapozgat a könyvében, de nem talál semmit.
- Mikor történt ez?
- Hát úgy öt perce...


Katolikus iskola

Egy katolikus iskola ebédlőjében a gyerekek ebédért állnak sorba. A fal mellett egy asztalkán nagy tál alma van, mellette egy tábla:
"Csak egyet vegyél, ne felejtsd, az Úr figyel."
Mikor tálcára rakják az almát, a levest, a másodikat, a sor végén egy tálcán csokis sütemények sorakoznak. Odaszól Pistike a szomszédjának:
- Ebből sokat vegyünk, az Úr szeme úgyis az almán van.


Kenyérszaporítás

Egy fiatal, kezdő pap izgalmában azt találta mondani a prédikációjában:
- A Szentírás szerint "...és megetették az öt embert az ötezer kenyérrel és a kétezer hallal."
Valaki a tömegből gúnyosan:
- Hát ez nem valami nagy csoda! Ezt még én is meg tudnám csinálni!
A pap a következő vasárnap elismétli ugyanezt a bibliai részt, de most már helyesen:
- "...és megetették az ötezer embert az öt kenyérrel és a két hallal." - majd ránézett a múltkori kötekedőre:
- Na, ezt is meg tudná csinálni?
- Hogyne, simán!
- Igazán? És hogyan?
- Hát a múlt heti kenyér és hal maradékából!


Tízparancsolat

Egyszer az Úr lejött a Mennyből, és elment a németekhez. Azt mondta nekik:
- Van számotokra néhány parancsolatom, aminek a betartása könnyebbé teszi az életeteket. Az egyik ezek közül az lenne, hogy "Ne ölj!"
Erre a németek hátat fordítottak neki, mondván:
- Ez minket nem érdekel!
Továbbment az Úr az olaszokhoz. Nekik is mondja:
- Van számotokra néhány parancsolatom, ami megkönnyíti az életeteket. Az egyik ezek közül az, hogy "Ne lopj!"
- Ez minket nem érdekel! - felelték az olaszok.
Ezután az Úr továbbment a franciákhoz. Nekik is ajánlotta parancsolatait, például azt, hogy "Ne kívánd felebarátod feleségét!"
- Ez minket nem érdekel! - utasították el a franciák.
Az Úr végül a zsidókhoz fordult:
- Van számotokra néhány parancsolatom.
- És mennyibe kerül az nekünk? - kérdik tőle a zsidók.
- Semmibe. - feleli Ő.
- Jó, akkor kérünk tízet!


Vasárnapi mise

A vasárnapi misén a pap arról beszélt a gyülekezetnek, hogy az Úr mindenkinek azt nyújtja, amire szüksége van. Például a rózsának napfényt biztosít, a fuksziának viszont árnyékot.
A ceremónia után egy asszony fénylő tekintettel szólítja meg a papot a kijáratnál:
- Atyám, a mai beszéde nekem nagyon sokat jelentett.
- Igen?
- Most már tudom, mi baja a fuksziáimnak.


Ima

"Istenem, kérlek, adj nekem bölcsességet, hogy megérthessem a páromat, adj szeretetet, hogy megbocsáthassak neki, és adj türelmet, hogy elviseljem a hibáit. Mert ha er?t kérnék, akkor biztos agyonverném. Ámen."


Sör

Két apáca vásárol egy kisboltban, és egy pillanatra megállnak a sörös polcnál. Megszólal az egyik:
- Én szívesen innék egy sört, de nem merek venni. Félek, hogy megszólnak.
- Bízd csak rám, majd én elintézem. - mondja a másik és betesz a kosárba egy hatos csomagot.
Odamennek a kasszához, és mondja az apáca a pénztárosnak:
- Veszünk egy kis sört, azzal mossuk a hajunkat.
A pénztáros erre berak a kosarukba két perecet, és hozzáteszi:
- Akkor ne feledkezzenek meg a hajcsavarókról sem!


Biblia

Egy idős néni gondosan becsomagolja a családi Bibliát, és elviszi a postára, hogy feladja távol élő fivérének. A postán átveszik tőle a csomagot, és kérdezi az ügyintéző:
- Van benne valami törékeny?
- Á, nincs, csak a Tízparancsolat.


Haldokló apáca

A zárdában az apácafőnök a halálos ágyán fekszik. A nővérek körbeveszik, imádkoznak fölötte, egyikük egy pohár langyos tejjel kínálja a szenvedőt, de az nem kér inni. A nővér kimegy a konyhába a pohárral, mivel eszébe jut, hogy van ott egy üveg Whisky, amit még tavaly karácsonykor kaptak. Beleönt egy nagy adagot a tejbe. Visszamegy, és újból megkínálja a haldoklót. Az apácafőnök kortyol egyet, majd egy még nagyobbat, végül kiüríti az egész pohárral, és megkönnyebbülten hanyatlik vissza a párnára.
Így szól hozzá az egyik nővér:
- Anyám, kérem, adjon nekünk egy utolsó tanácsot!
- Azt a tehenet el ne adjátok!


Prédikáció

A falusi plébános körlevelet kap a megyés püspöktől, amelyet ismertetnie kell a hívőkkel, ezért vasárnap így kezdi a misét:
- Ma a prédikáció elmarad, mert valami fontosat akarok mondani!


 

Semmi

Kezdetben vala a semmi, majd Isten mondá: "Legyen világosság!"
És még mindig vala a semmi, de már látni is lehetett azt.


Angyalok öltözéke

Pap a hívekhez:
- Kedves testvéreim, kérlek titeket, ne dobjatok gombokat a perselybe, mert ma már az Úr angyalai is tépőzárat viselnek!


Ég

- Mit mond a hívő, ha kigyullad a pap reverendája?
- ???
- Atya ég!


Kereszt

Michael Jackson és Sylvester Stallone bemennek egy templomba. Az ajtón beérve fogadást kötnek, hogy ki előtt fog a pap előbb keresztet vetni. Jacko leül az orgonához és elkezd rajta gyönyörűen játszani, míg Stallone leül a padok közé, felrakja a lábát, és elkezdi köpködni a szotyolát. Kis idő múlva Jacko ámulva látja, hogy a pap keresztet vet Sly előtt.
Mikor kimennek a templomból Jackson megkérdi:
- Ezt meg hogy csináltad? Én gyönyörűen játszottam az orgonán, te a lábadat lógattad és szotyiztál, és mégis előtted vetett keresztet a pap.
Mire Sly:
- Az úgy volt, hogy odajött hozzám a muksó és azt mondta:
- Felállsz(felfelé mutat), összeszeded a szemeted(lefelé mutat), szólsz a haverodnak, hogy ne bömböltesse az orgonát(ballra mutat) és azonnal kitakarodtok a templomból(jobbra mutat).


Humorérzék

Isten megteremtette a nőt, mert volt szépérzéke, és megteremtette a férfit, mert volt humorérzéke.


Adóhivatal

A falusi paphoz beállít egy adóellenőr:
- Ismeri Ön Kovács Bélát?
- Igen, fiam, ismerem.
- Ezek szerint az Ön gyülekezetébe jár?
- Igen, fiam, az enyémbe.
- És tényleg adakozott az egyház számára 3 millió forintot?

- Igen, fiam, fog.


Órán

A gyerekeknek hittanórán vallásos tárgyú képet kell rajzolniuk. Az egyik egy repülőt rajzol, amin három felnőtt és egy kisbaba ül.
- Ezek itt Szűz Mária, József és a kis Jézus. De ki a negyedik ember? - kérdi a tanárnő.
- ?? Hát ő Poncius, a pilóta.


Perselypénz

Az elmúlt hetekben az adakozás nagyon lecsökkent a kisvárosi templomban. A vasárnapi misén miközben a perselyt körbe viszik az adományokért a pap a következő bejelentést teszi:
"Tisztelt hitközség, nem örülök, hogy ilyen eszközökhöz kell folyamodnom, de tudomásomra jutott, hogy egy férjnek a jelenlevők közül viszonya van egy asszonnyal aki szintén jelen van.
Amennyiben nem lesz legalább 5 dollár a perselyben a mise végéig - felfedem a nevét.
A későbbiek folyamán megszámolja a pénzt és talál 20 öt dolláros bankjegyet és egy két dolláros bankjegyet egy kis cédulához csatolva a következő megjegyzéssel:
"Könyörgöm, tartsd meg a békét, - a hiányzó három dollárt megadom még naplemente előtt."


Tévedni emberi dolog

- Tévedni emberi dolog. - mondta Ádám és eldobta az almacsutkát.
- Tévedni emberi dolog. - mondta Éva és felvette a kígyóbőr cipőt.
- Tévedni emberi dolog? - tűnődött el Isten és kiűzte őket a Paradicsomból.


Alkohol

Az öreg pap megpróbálja jó útra terelni az öreg tengerészt, aki egész életében elég sokat ivott.
- Sok ember elsüllyedt az élet óceánján a sok alkohol miatt!
- Tudom atyám, de legalább ugyanannyi hajó is elsüllyedt a sok víz miatt!


Ádám és Éva

- Meddig volt Ádám és Éva a paradicsomban?
- Almaérésig.


Teremtés

Isten megteremté a Földet, és látja, hogy az szép.
Isten megteremté a természetet, és látja, hogy az szép.
Isten megteremté az állatokat, és látja, hogy azok szépek.
Isten megteremté a férfit, és látja, hogy az szép.
Isten megteremti a nőt, és mondá: Na mindegy. Majd kifesti magát.


 

És Isten megteremté a bort

"...És Isten megteremté a bort, hogy az emberek vigadjanak. Az emberek vigadtak, és Isten látta, hogy ez jó. De az emberek egyre többet ittak és vigadtak, és egyre kevesebbet foglakoztak Istennel. És Isten látta, hogy ez nem jó. Ekkor Isten megteremté a másnapot..."


Víz

Az amerikai meghal, és a mennyországba kerül. Nagy hangon dicséri hazája természeti szépségeit. Szomszédjának éppen a Niagara fenségét magyarázza.
- Ugyan - mondja a kis öreg -, hát a maguk Niagarája is valami?
- Miért? Uraságod látott már nagyobb vizet is?
- Azt meghiszem.
- Ki maga?
- Noé.


Mi lesz...

- Mi keletkezik, ha a papon átmegy az úthenger?
- Szentkép.


Titulus

- Mi a neve a harangozónak?
- ???
- Közönségszervez?!


Egy kis gond

Megszületik a Kisded, mindenki örvend, csak József szomorkodik a sarokban. Odalép az egyik pásztor:
- József! Mi a baj? Megszületett a Megváltó! Sorsunk jobbra fordul! Mi okod lehet szomorkodni!?
- Lányt szerettem volna...


Alvajáró

- Atyám, ne haragudjon a férjemre, amiért mise közben kiment a templomból - mondja mise után egy nő a papnak.
- Ó igen, észrevettem, hogy kiment. Biztosan nem tetszett neki - mondja a pap sértődötten.
- Nem, atyám, szó sincs erről. Tudja, szegény férjemet a múltkor megrúgta egy ló, és azóta alvajáró lett.


Hit

Egy vándor, bandukolása közben egy embercsoportra lett figyelmes, akik a falutól nem messze közösen imádkoztak. Megkérdezte tőlük, mit csinálnak?
- Nézze uram, már hónapok óta nem volt eső. A szárazság minden termésünket megtámadta. Hát úgy döntött a falu, hogy közös imával próbálkozik.
- Mondhatom, erős hitetek lehet, hisz úgy látom, esernyőt, azt senki sem hozott...


Papok

Az étteremben megbeszélést tart papok egy csoportja. A pincér véletlenül vodkába áztatott sárgadinnyét szolgál fel nekik. Amikor elmondja a főpincérnek, az kétségbeesve kérdezi:
- Ezt most hogyan tesszük jóvá? Nem voltak nagyon mérgesek?
- Dehogy - mondja a pincér. - Amikor mondtam nekik, észre se vettek, olyan lelkesen gyűjtötték a dinnyemagot a zsebükbe...


Hit

Repülőgépre vastag Bibliával száll fel egy nő. Amikor leül, a mellette ülő férfi észreveszi a vaskos könyvet, és egyből elkezdi kritizálni:
- Maga tényleg elhiszi azt a sok blőd dolgot, ami ebben le van írva? - kérdezi gúnyosan.
- Természetesen. - feleli a nő.
- És mit szól például ahhoz a fickóhoz, akit lenyelt a bálna?
- Jónás? Persze, hogy igaz, hiszen benne van az Írásban! - mondja kicsit mérgesen a nő.
- És azt Ön szerint hogyan csinálta, hogy bár lenyelte a cet, de mégis élve jött ki a gyomrából?
- Azt nem tudom, de majd megkérdezem tőle a Mennyországban!
- És mi van akkor, ha Jónás a Pokolra került? - kekeckedik a férfi.
- Akkor majd megkérdezi Ön! - vág vissza a nő.


Rendező

A híres filmrendező, halála után Szent Péter színe elé kerül.
- Jó hogy jön maestro, lenne itt egy forgatókönyv. Shakespeare írta!
A rendező vonakodik hogy fáradt, elgyötört, és pihenni szeretne.
- Maestro a díszleteket meg a jelmezeket Leonardo da Vinci tervezte!
A rendező egy kicsit felélénkül, de ismét csak a fejét rázza.
- Nézze jóember még talán annyit, hogy Beethoven komponálja majd a kísérőzenét.
Ennek már igazán nehéz ellenállni:
- Rendben van, vállalom!
Szent Péter elmosolyodik, és a rendező fülébe súgja:
- Ha már ilyen szépen megállapodtunk, lenne még egy csekélység. Van nekem egy kis unokahúgom, aki olyan de olyan csodálatosan énekel...


Szemérmesség

Egy miniszter, egy rabbi és egy katolikus pap utaznak autóval. Nagyon meleg van, ezért megállnak egy eldugott tónál, levetk?znek, bemennek a vízbe. Egyszer azt látják, hogy a tóparton, kicsit lejjebb egy nagyobb társaság piknikezik. Gyorsan kimennek a vízből és szaladnak a ruháik felé. A miniszter és a rabbi a férfiasságukat takargatják, a pap viszont az arcát. Mikor fedezékbe kerülnek, felöltöznek, a miniszter megkérdezi:
- Hát te meg miért az arcodat takartad el?
- Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de azokban a körökben, ahol én mozgok, az arcomat szokták felismerni.


Autósok

Három férfi utazik autóval, balesetet szenvednek, mindhárman meghalnak. Mennek a mennyországba, Szent Péter fogadja őket:
- Mielőtt eldöntenénk, hova kerüljetek, mondjátok el, mit szeretnétek, mit mondjanak az emberek a temetéseteken?
Az első válasz:
- Azt szeretném, ha az emberek azt mondanák, jó férj, jó apa, jó orvos volt.
A második:
- Én azt szeretném, ha azt mondanák, jó férj, jó apa, jó tanár volt.
A harmadik válasz:
- Én meg azt szeretném, ha azt mondanák: "Nézzétek! Megmozdult!"

 

 

Viszály

Kohn elmegy Észak-Írországba és sétál Belfast utcáin. Hirtelen egy férfi pisztolyt szegez a fejéhez és megkérdi:
- Maga katolikus vagy református?
- Zsidó - mondja Kohn megkönnyebbülve.
- Akkor szerencsém van,- mondja a férfi - én meg arab vagyok!!!

 

 

Elöljárók

Elment a katolikus pap a szabóhoz, és csináltatott magának egy reverendát.
Mikor fizetni akart, mondja a szabó:
- Én paptól nem fogadok el pénzt. Vigye el, az Isten segítse meg!
- Na, nem fogadom el ingyen, majd holnap hozok egy keresztet ezért.
Megérkezik a református pap is  és csináltat magának egy papi ruhát. Mikor fizetni akar, a szabó megint nem akar pénzt elfogadni.
- Ha nem akar pénzt elfogadni, hát majd holnap hozok magának egy bibliát!
Elmegy a zsidó rabbi is kaftánt csináltatni, de a szabó szintén nem akar tőle elfogadni pénzt, erre így szól a rabbi:
- Hát köszönöm, majd holnap küldök magához egy másik rabbit!!!


Stóladíj

A papot megszólítja az egyik hívő:
- Atyám, Ön szerint helyes dolog valaki más nyomorúságából hasznot húzni?
- Dehogy, fiam.
- Akkor legyen szíves visszaadni azt a húszezer forintot, amit tavaly, az esküvőnkre adtam önnek.


Sírkő

Mi van a pap sírkövére vésve?
- ???
- Vizsgázni mentem.


Gyónás

Gyónás közben egy súlyos vétek bevallása után a pap megkérdezi:
- Amikor ezt a bűnt elkövette, nem szólalt meg a lelkiismerete?
- Megszólalt az, de én nagyothallok.


Vizsga

Egy egyetemre járó papnak szóbeli vizsgája van. Lejár a vizsga, kijön a teremből, kollégái pedig elkezdik faggatni, hogy mi volt a vizsgán. Erre pap így felel:
- Hát, úgy beszélgettünk, mint egy pap a pappal. Mikor kérdezett, én vetettem a keresztet, mikor válaszoltam, ő vetette a keresztet.


A Mennyben

Az újgazdag meghal, felkerül a mennyországba. Szent Péter megkérdezi tőle:
- A Földön három emeletes villád volt?
- Igen.
- A legdrágább Rolls Royce-od?
- Igen.
- Magán helikoptered?
- Igen.
- Nyaralód Hawaii-on?
- Igen. De miért kérdezi ezt tőlem?
- Mert van egy olyan érzésünk, hogy nagyon rosszul fogod érezni magadat itt nálunk.


Utolsó pillanatban

Egy nyári napon a benzinkútnál egy pap tankolás után fél órát várakozik a pénztárnál. Mikor sorra kerül, a pénztáros mentegetőzni kezd:
- Elnézést atyám, de ilyenkor, a nyári szabadságok idején, mindenki a hosszú utazás előtt, az utolsó pillanatban jön.
- Tudom, mire gondol. - mondja a pap - Az én szakmámban is így van ez.


Protekció

A mennyország kapujában egy olasz beszélget Szent Péterrel.
- Nekem csak egy kívánságom lenne: szeretném felhozni a Ferrarimat.
- Na de fiam, azt nem lehet, ez a mennyország, autókat nem hozhatunk fel.
Amint a mondatot befejezi Szent Péter, egy autó, NA rendszámmal elhúz mellettük.
- Alig tudom elhinni, ez a nyavalyás nápolyi felhozhatja az autóját, én pedig el kell, hogy búcsúzzam a Ferrarimtól.
- Na na, fiam, NA az nem Nápoly, hanem Názáret, és az a főnök fia volt.


Böjt

Hosszúnapon, már estefelé, Kohn találkozik egy barátjával.
- Miért vagy ilyen sápadt? - kérdi a barát.
- Hogyne volnék sápadt, amikor már 23 órája böjtölök. És te?
- Remekül ebédeltem, és nagyon jót uzsonnáztam.
- Hogyan? Te nem böjtölsz hosszúnapon?
- Nem én! Nekem ugyanis nincs mit levezekelnem. Én hűséges vagyok a feleségemhez, nem csalok, nem károsítok meg senkit. Akkor miért böjtöljek?
Kohn fejcsóválva mondja:
- Nem értelek. Hát nem praktikusabb egyetlen napig böjtölni?


Hittanórán

Tudod mi lesz azzal a gyerekkel, aki hazudik? - kérdezi a pap hittan órán.
- Pokolra jut - hangzik a gyerek felelete.
- Tudod mi az a pokol? - A pokol az egy szörnyű hely, ahol az ember megég.
- És mit kell tenned azért, hogy ne juss a pokolba?
- Vigyázni kell az egészségemre, nehogy meghaljak.


IHS

Atya, kérem, mit jelent az a felírás, hogy IHS?
- Isten Házába Siess...


Kérdés-felelet

Egy régi katekizmuskérdés:
- Mi végre teremtett téged Isten?
És a kis móré válasza:
- Engem bizony a faluvégre...


Szájhagyomány

Hittanórán a bűnbánó Magdolna Történetéhez egy kis kortörténelmet is ad a plébános:
- Tudjátok, gyerekek, keleten az udvariassághoz tartozott, hogy az érkező vendég lábát a szolga megmosta és megtörölte.
Következő órán az egyik hittanos így adta vissza a hallottakat:
- Keleten az volt a szokás, hogy a vendéget megérkezése után azonnal megkínálták lábvízzel....

 

 

Isten mindent tud

- Isten mindenütt jelen van, és mindent tud-magyarázza a hitoktató.
Karcsi valamit nem ért:
- Akkor miért kérdezte Isten a Paradicsomban: "Ádám, hol vagy?"


Hittanórán

- Plébános atya kérem, igaz az, hogy már a Paradicsomban is volt ruhamoly?
- Bizonyára volt, kisfiam.
- És miből élt, amikor még az emberek nem viseltek ruhát?


Halálraítélt

Pap a halálraítélt cellájában az akasztás előtt.
- Hát akkor fiam....
- Kár a gőzért, atyám. Negyed óra múlva találkozom a főnökével.


 

Katolikus vagy protestáns?

Egy pajeszos, fekete ruhás idegen lép be egy írországi pubba. Rögtön odamennek hozzá többen is, és azonnal megkérdezik tőle:
- Mondja, uram, maga milyen vallású?
Az idegen kihúzza magát, és büszkén feleli:
- Hát, nem látják, uraim, én zsidó vagyok!
- Jó, jó! - szólal meg az egyik ír. - De milyen zsidó? Katolikus vagy protestáns?


Tízparancsolat betartása

Rosszéletű házaspár látogat el a templomba. A mise végén odamegy hozzájuk a pap és megszólítja őket:
- Jó lenne, ha nem csak egyszer egy évben találkoznának Istennel!
- Atyám, valóban így van, de a tízparancsolatot teljesen betartjuk! - védekezik a férj.
- Igen? Én nem így hallottam...
- Dehogynem! Én betartok négyet, az asszony meg a maradék hatot!


32 év

Szent Péternél jelentkezik egy 32 éves autószerelő.
- Miért kellett ilyen korán meghalnom? - kérdezi.
Szent Péter fellapozza a nagy könyvet, majd így szól:
- Az ügyfeleidnek elszámolt órák alapján te már 125 éves vagy.


 

Teremtés

A pap nagy hévvel magyarázza a gyülekezetnek, hogy Isten milyen tökéletesnek teremtette a világot. A prédikáció után odamegy hozzá a púpos:
- Na, tisztelendő úr, nézzen a púpomra: még mindig olyan tökéletesnek találja Isten munkáját?
- Még inkább, fiam. Az Úr téged púposnak teremtett és meg kell hagyni, semmi kivetnivaló nincs a munkájában!


Könyvesboltban:
- Tehát egy Újtestamentumot parancsol, hölgyem?
- Igen, sőt ha lehet, akkor a legújabbat!

 

Együttérzés

A pap a szörnyű bűnhődés érzékletes leírása után így szól a gyülekezethez:
- Álljon fel az, aki a mennyek országba akar jutni!
Mindenki feláll, majd leül.
- Most pedig azok álljanak fel, akik a pokolra akarnak kerülni.
Egy perc néma csend után az egyik hívő feláll.
- Te tényleg a pokolra akarsz jutni? - kérdezi a pap.
- Nem, atyám, csak megsajnáltam, hogy egyedül áll.


A templombajárás fontossága

Kisfiú késve érkezik a templomba. A pap számon kéri rajta a késés okát. Mondja a gyerek:
- Az úgy volt, hogy horgászni megyek a papámmal ma reggel, de aztán a papám azt mondta, hogy templomba kell mennem.
A pap szeme felcsillan, hogy milyen rendes szülők is vannak. Tovább kérdez:
- És a papád mondott még valamit a templomba járás fontosságáról?
- Nem, igazából azt mondta, hogy nincs elég csali kettőnknek...


Bab

Nagy a szárazság az egész vidéken. Mari néni babot küld az unokájával a plébánosnak, hogy imádkozzon az esőért. A pap a következőt üzeni vissza:
- Mondd meg öreganyádnak, hogy küldjön egy kis füstölt kolbászt is, mert ettől szél lesz, de eső nem.


Segítség

Sétál egy hívő a folyóparton. Megcsúszik, s beleesik a vízbe. Mivel nem tud úszni, fuldokolni kezd. Arra jár a halőr, meglátja a fuldoklót, s rohan a segítségére:
- Jöjjön, fogja meg a botom, kihúzom!
- Nem, köszönöm, én Isten gyermeke vagyok, engem az Úr megment.
- De jöjjön, hát kihúzom!
- Engem majd Isten megment.
A halőr elment, a hívő megfulladt. Felérvén a mennybe, kérdi Szent Pétertől:
- Miért nem segítettél rajtam? Miért hagytál megfulladni?
Mire Szent Péter:
- Mit gondolsz, ki küldte a halőrt?


Kifogások

A bíboros elmegy meglátogatni a falusi esperest. Amikor megérkezik, hatalmas tömeg fogadja, virágokkal halmozzák el, ahogy sétál az állomástól a templom felé. Ám séta közben azon gondolkodik, valami hiányzik, és nem jön rá, mi az. Már egészen közel jár, amikor rádöbben, hogy mi is hiányzik: NEM SZÓLNAK A HARANGOK. Ahogy odaér az espereshez, megkérdi:
- Tudja azt atyám, hogy egy egyházi elöljárót harangzúgással illik köszönteni?
- Tudom, bíboros úr.
- Akkor árulja el nekem, miért nem szólnak most a harangok?
- Bíboros úr kérem, ennek egészen pontosan harminckét oka van.

- Mondja az elsőt!

- Mindjárt rögtön az első az, hogy nincsen harangunk.


Bin Laden

Bin Laden bekopog a mennyország kapuján. Kijön Szent Péter és így szól hozzá:
- Te ide nem jöhetsz be!
- Tudod ki akar bemenni! 5 percetek van, hogy kigyertek!!!


Cigarettafüst

Egy jámbor hívő váratlanul benyit a plébániára, és a plébánost cigarettafüstbe burkolva találja.
- László atya! Maga dohányzik?
A plébános nyugodtan tovább pöfékel.
- Ahol angyalok élnek, ott a felhők sem hiányozhatnak!


Beszélgetés

Két pápa beszélget....


Segítségkérés

A hegymászó majdnem leesik a csúcsról, de a szikla peremén megkapaszkodik. Amikor fogytán van az ereje, kétségbeesetten fölnéz az égre, és így kiált:
- Van ott valaki?
- Igen - hangzik a válasz.
- Mit tehetnék?
- Bánd meg bűnödet, imádkozz és engedd el a sziklát!
A hegymászó kicsit vár, azután újra az ég felé kiált:
- Nincs ott valaki más?


Sherlock Holmes

Sherlock Holmes meghal, feljut a mennyországba. Szent Péter megkérdezi tőle, milyen elhelyezést szeretne.
- Egy villát, úszómedencével és kilátással.
- Hát ez gond lesz... ez csak a legjobbaknak jár. - mondja Szent Péter.
- Én voltam a legjobb detektív a Földön!!
- Jó, bizonyítsd be! Az Úr látni akarja Ádámot, de elment egy focimeccsre és az angyalok nem találták meg, vannak ott vagy 30.000-en.
Sherlock Holmes elmegy és 5 perc múlva jön vissza Ádámmal.
- Hogy találtad meg ilyen gyorsan?
- Egyszerű. Elküldtem mindenkit az anyjába, ez meg csak ott toporgott fel-alá...


Mindenki hívő

- Melyik az az egyetlen hely a világon, ahol nincsenek ateisták?
- A zuhanó repülőgép.


Származás

A tanító néni azt magyarázza a gyerekeknek, hogy az emberiség Ádámtól és Évától származik.
- Ez nem így van! – szól közbe az egyik gyerek. Az én apám azt mondta, hogy a majomtól származunk.

- Ez így is van, de én most nem a ti családotokról beszélek, hanem általában az emberiségről.

 

Felajánlás

Egy gazda, aki nagyon fösvény volt, bement az istállóba és meglepődött, amit ott látott. A tehén két borjat hozott a világra. Annyira megörült, hogy az Úrnak ígérte az egyiket. Bement a felségéhez és elújságolta a jó hírt. Az asszony meglepődött a férje adakozásán, hiszen ez még az ő számára is új dolog volt. Meg is kérdezte tőle, hogy melyiket szánja Istennek, a válasza az volt, még nem tudja. Egyik reggel, amikor kiment az istállóba a férfi látta, hogy az egyik borjú beteg. Néhány óra múlva elpusztult. Felvette az ölébe az élettelen állatot és bement vele a házba. Szomorúan azt mondta a feleségének: Asszony, rossz hírem van. Az Úr borjúja elpusztult.


Ökumené

- Tudod-e, hogyan közelítenek a reformátusok a katolikusokhoz?
- ??
- Végighallgatják a prédikációt, aztán úgy mennek haza, mintha MISE történt volna.


 

Reklamáció

Ádám reklamál az Istennél.
- Uram, miért adtál nekem egy ilyen buta nőt, mint ez az Éva?
- Miért, talán nem szereted? Hiszen szépnek teremtettem?
- De szeretem, csak miért ilyen buta?
- Azért, hogy ő is tudjon téged szeretni.


Búcsúzás

- Hogyan köszön el egy hívő ember a töltőtollától, melyet elejtett és áthaladt rajta egy autó?
- ???
- Pá lapos toll!


Emberteremtő verseny

A tudós megszólítja Istent:
- Mi, tudósok úgy döntöttünk, hogy nincs már szükségünk önre. Tudunk embereket klónozni, szívet ültetünk át, képesek vagyunk bármire, ami annak idején csodának számított.
Isten türelmesen végig hallgatta, majd így szól:
- Rendben van. Ahhoz, hogy kiderüljön, valóban nincs rám szükség, rendezzünk emberteremtő versenyt.
- Remek! – Válaszol a tudós, és lehajol egy marék porért.
- Ejnye, ejnye! - szólt rá Isten a fejét csóválva. – Lassan a testtel, tudós uram! Mindegyikünk csak a saját porát használhatja!


Szomorkodó

A vasárnapi iskolai tanító a tékozló fiúról szóló történetet mondta el a gyermekeknek. Végül megkérdezte tőlük:

- Volt-e szomorkodó a házban akkor, amikor a tékozló fiú hazaérkezett?
Az egyik fiúcska így válaszolt:

- Igen, a hízott borjú.

 

Csoda

A hitoktató a gyerekekkel szeretné megértetni azt, hogy mi a csoda.
- Például, ha földrengés van, és valakire rádőlnek a tízemeletes ház falai, és ő  ennek ellenére épségben bújik ki a ház romjai alól, azt minek nevezzük?
- Az véletlen, feleli Pistike.
- Jól van, de ha a háznak még megmaradt, de sérült falai újból rádőlnek, és ő továbbra sem sérül meg? Az mi?
- Nagy mázli.
- És ha harmadszor is megtörténik ugyanez?
- Az megszokás.

 

Zsoltár

Egy napon az egyik idős szerzetesnek föltették a kérdést:
- Miért van az, atya, hogy amikor a társad elkezd zsoltározni, te kiállsz az ablakba?
- Nehogy azt gondolják, hogy kínzom.....

 

Lemorzsolódás

Két fegyveres férfi rohan be az Istentisztelet alatt.
- Aki hajlandó Jézusért meghalni, az maradjon bent!
Az emberek kétharmada kiszalad. A két fegyveres ember leült, majd így szóltak:
- Pásztor! Megtisztítottuk a terepet a képmutatóktól, mehet az Istentisztelet!

 

Álmatlanság

- Miért karikás az ördög szeme?
- ???
- Mert az ördög sohasem alszik!

 

Veszekedés

- Hol lennétek ti férfiak, ha nem lennénk mi nők? - fakad ki veszekedés közben a feleség.
- Még mindig a paradicsomban, drágám! - válaszolt a férj.

 

Ima praktikák

Két testvér a nagyszüleinél nyaral. Eljön a lefekvés előtti ima ideje. A kisebbik fiú torkaszakadtából üvöltve imádkozik:
- DRÁGA ISTENEM, KARÁCSONYRA KÉRNÉK EGY PLAYSTATION-T, EGY MOTORT, EGY GÖRDESZKÁT ÉS EGY PÁR VIDEOJÁTÉKOT..."
A bátyja értetlenkedve kérdezi:
- Mért kiabálsz? Isten nem süket, hall téged!
- Én tudom, hogy Isten nem süket, de a nagyi igen...

 

Két bagoly...

Két bölcs bagoly ül a fán.
Megszólal az egyik:
- Nekem azt mondta Isten, hogy én milyen bölcs vagyok!
Mire a másik:
- Én ilyet nem mondtam.

 

Voltál misén?

Két skót találkozik:
- Voltál vasárnap a templomban?
- Persze.
- Érdekes, nem vettelek észre.
- Nem csodálom, én vittem körbe a perselyt!

 

Két próféta

Két próféta találkozik:
- Te jól vagy. És én hogy vagyok?

 

A gondnok

A horgász léket fúr a jégen. Egyszer csak vakító fény önti el, és egy mély hang azt mondja:
- Ott nincs hal!
- Te szólítasz, Uram?
- Nem, én a jégpálya gondnoka vagyok.

 

Odaát

- Miért akar átmászni a rendőr a kerítésen?
- Mert az igazság odaát van!
- És mért jön vissza?
- Mert a pitbull is odaát van.

 

Mit mondott?

Mit mondott Isten, amikor megalkotta Ádámot?
- Ennél tudok jobbat is!

Hogy hívják...

- Hogy hívják a zöld csuhás szerzetest?
- Környezet-barát.

 

Ajándék

Megkérdezi a keresztény a társait:
- Tudjátok mi a legjobb ajándék? A többiek felsorolnak egy pár dolgot. A keresztény pedig azt feleli:
- Az aorta.
- Miért? - teszik fel a kérdést megdöbbenve.
- Mert a szívből indul ki.

 

Hogy hívják...

- Hogy hívják a borostás papot?
- ????
- Szőrzetes

 

Vasárnapi iskolában
- Na, és gyerekek, miért fontos, hogy csendben legyünk a templomban?
- Hogy ne zavarjuk azokat, akik alszanak! - kiáltja a kis Julcsi.

 

Biztos, ami biztos
Pistike sétál a strandon és megpillant egy idős nénit, aki egy napernyő alatt ül. Odamegy hozzá és megkérdezi:
- A néni keresztény?
- Igen.
- És tetszik olvasni a Bibliát mindennap?
- Igen.
- És gyakran tetszik imádkozni?
- Igen.
- Akkor tessék vigyázni a százasomra, amíg úszni megyek.

 

500 vagy 5000

A Krisztus csodatételeiről szóló prédikációban arról beszél a pap az ámuló híveknek,hogy Jézus 5 árpakenyérrel és 3 hallal jóllakatott 500 embert. A mise után a sekrestyés epésen megjegyzi, hogy a Bibliában nem 500, hanem 5000 ezer emberről van szó.
- Na és - mondja a plébános. - Ezek az ötszázat sem hitték el.

 

Kereszténység terjedése

Egy amerikai zsidó üzletember elküldte fiát Izraelbe egy évre, hogy kicsit magáévá tegye a kultúrát. Amikor a fia hazatért azt mondta:
- Apa, nagyon jól éreztem magam Izraelben. Ja, egyébként meg keresztény lettem.
- Ó, ne! - mondta az apa. - Mit tettem?! - eztán elment legjobb barátjához és elmesélte problémáját.
- Ike, - mondta - elküldtem a fiamat Izraelbe, erre ő meg keresztény lett. Mit tegyek?
- Érdekes, amit mondasz - felelt Ike, - én is elküldtem a fiamat Izraelbe és ő is keresztényként jött haza. Talán kérdezzük meg a rabbit.
Elmondták hát a problémájukat a rabbinak.
- Érdekes, amit mondtok - én is elküldtem a fiamat Izraelbe, és ő is keresztény lett. Vajon mi történik a fiainkkal?
Ezután imádkoztak Istenhez a fiaikért, és kérték, mutassa meg nekik, mit tegyenek. Amint befejezték az imát, egy zengő hang szólalt meg odafentről:
- Érdekes, amit mondtok - mondta a hang - Én is elküldtem a fiamat Izraelbe...

 

Furcsa posta
Egy lelkész a postáját bontogatva talál egy furcsa levelet. Amikor kibontja a borítékot, abban egyetlen lapot talál, rajta mindössze két szó: "OSTOBA FAJANKÓ". Másnap a lelkész így kezdi a prédikációját:
- Sok olyan embert ismerek, akik miután megírtak egy levelet, elfelejtették aláírni azt. Most azonban olyan valakitől kaptam levelet, aki aláírta a nevét, de elfelejtette megírni a levelet.

 

Idős házaspár

Az öreg házaspár a mennybe kerül. Körülnéznek, csodálatos minden, csiripelnek a madarak, ragyog a nap, kék az ég, álmodni sem lehetne szebbet. Az öregúr egy hirtelen mozdulattal lecsavar egy fülest az asszonynak.
- Ezt most miért kaptam?
- Ha nincs az a buta diétád, már két éve itt lehetnénk!

 

Gyónás

A misszionárius atyánál jelentkezik egy megtérített vadember, hogy ő gyónni akar. Az atya így szól hozzá:
- Jól van, fiam. Gyere vissza három nap múlva, s addig békülj ki minden ellenségeddel.
- De atyám - feleli a vad -, nekem nincs ellenségem!
- Nincs? Hát az hogy lehet?
- Úgy, hogy már valamennyit agyonütöttem.

 

Tarifa

Valahol Izraelben, egy tó mellett...
- Mennyiért visz át a tavon?
- 40 dollár.
- Ilyen sok? Hát ez már kizsákmányolás!
- De uram, gondolja meg, itt járt vízen Jézus!
- Hát, ilyen árak mellett nem is csodálom!

 

Hústilalom
Bemegy a zsidó a húsboltba, és megkérdi az eladót:
- Mennyibe kerül 1 kg sonka?
Erre kint hatalmas vihar támad. A közeli fába belevág egy villám. A zsidó felnéz az égre, majd kifakad:
- De, Uram! Már kérdezni sem szabad?

 

Ima

Egy család minden évben meghívta piknikjére ájtatos nagynénjüket. Az idén azonban elfelejtették. Mikor az utolsó pillanatban eszükbe jutott, a nagynéni ezt mondta a telefonba:
- Már késő, már imádkoztam esőért!

 

Keresztény szuperhős
- Hogy hívják a keresztény szuperhőst?
- A-men.

 

Hogy hívják...

- Hogy hívják a lábatlan szerzetest?
- ???
- Felebarát.

 

Tévedés

A maffia főnöke kiadja az ukázt az embereinek.
- Menjetek el a karakószörcsögi templomba és lopjátok el az oltárképet és az aranyozott barokk szobrokat. Holnaputánra kell a megrendelőnek.
Eltelik egy nap, és a két tolvaj megjelenik üres kézzel.
- Főnök, megelőztek! Bementünk, de az egész templom üres volt.
A főnök megvetéssel végignéz rajtuk.
- Idióták, a katolikus templom helyett már megint a reformátusba mentetek?

 

Harmadnapon...
A plébános a sekrestyében tartotta a pénzét, egy ládikóban, amelyre ráírta: "Az Úr nyugszik itt!"
A harangozó ellopta a pénzt és kicserélte a feliratot: "Nincsen itt, feltámadott!

 

Olasz püspök New Yorkban

Olasz püspök érkezik látogatóba New Yorkba. Indulás előtt figyelmeztetik, hogy legyen résen, mert a szenzációhajhász amerikai újságírók némelyike még kikötés előtt felszáll az Európából érkező hajókra, s amíg a vámprocedúra tart, interjút készít az érkező legnevezetesebb személyiségekkel.
- Különösen a Yellow Press hiénáitól óvakodjék, atyám! - inti a püspököt egy tájékozott vatikáni tisztviselő. - Azok az ember minden szavát kiforgatják. Az a legjobb, ha állítani semmit sem állít, hanem a kérdésekre kérdéssel felel.
A püspök agyában elevenen él ez az intelem, amikor a fedélzeten megrohanják a sajtó képviselői. Egyikük azt kérdezi tőle: tárgyalásai során kíván-e foglalkozni az Egyesült Államokbeli utcalányok életével és sorsával. A püspök azt teszi, amit odahaza tanácsoltak neki, a kérdésre kérdéssel felel
- Vannak Amerikában utcalányok?
Másnap a Yellow Press kiadásában megjelenő New York-i lapok a következő vastag betűs szalagcímmel jelennek meg:
AZ OLASZ PÜSPÖK ELSŐ KÉRDÉSE AZ ÚJVILÁGBAN: "VANNAK ITT UTCALÁNYOK?"

 

Részegen

Maga minden este részegen megy haza - korholja a falu plébánosa Józsi bácsit - Nem bántja a lelkiismerete?
- Az nem, csak a feleségem...

 

Feltámadunk

- Mi van ráírva a katolikus temető kapujára? FELTÁMADUNK

- És mi van ráírva a szovjet temető kapujára? FEL! TÁMADUNK!

 

Plébános és a vadász

A plébános találkozik a falu egyik vadászával. Megkérdi tőle, van-e sok vad az idén.
- Hogyne volna! Ma reggel küldtem épp egy nyulat a plébános úrnak!
- Nagyon köszönöm! - hálálkodik a plébános.
Hazatérve kérdezi a szakácsnőjét a nyúl felől, de az azt mondja, nem küldtek el semmit.
A plébános másnap kérdőre vonja a vadászt:
- Hol a nyúl?
- Nahát, az a szemtelen! Itt ugrált az erdőszélen, mondtam neki, menjen el a plébános úrhoz! Hát nem ment? Ez igazán nem szép tőle!

 

Tusoló

Két hippi megkérdezte a papot, miért van begipszelve a lába.
- Amikor léptem ki a tusolóból, megcsúsztam, és eltört a lábam.
Amikor elment:
- Te, mi az a tusoló? - kérdi az egyik hippi a másiktól.
- Én nem tudom, te jársz templomba!

 

Kamionsofőr

Egy kamionsofőr magába roskadva jelenik meg a kis falu rendőrségén:
- Vannak a környéken fekete tehenek?
- Nincsenek.
- És fekete lovak?
- Azok sincsenek.
- És nagy fekete kutyák?
- Azt hiszem, azok sincsenek.
- Akkor mégis csak a papot ütöttem el...

 

Anno...

A pap megkérdi a haldoklót:
- Mindent bevallottál, ami a lelkiismeretedet nyomta?
A beteg:
- Még húszéves koromban megszerettem egy lányt, aki a barátomnak is tetszett. Egyszer egy csónakon kirándultunk a tóra. Ott összevesztünk a lány miatt, s én belöktem a vízbe. Most gondolok csak rá, vajon nem történhetett valami baja, mert azóta sem találkoztam vele.

 

Bill Gates

Bill Gates fölmegy a Mennyországba. Mondja neki Szent Péter:

- Képzeld fiam, nekünk is megvan az új program nagyon jó...stb
Mondja neki Bill:

- Na eleget láttam, lemennék a pokolba is.
Lemegy, egy tengerparton találja magát, mindenhol napsütés, hűs tenger...
Hát visszamegy Szent Péterhez és mondja neki:
- Hadd maradjak ott!
Mondja neki a szent:
- Ám úgy legyen.
Elkezd lefele zuhanni, majd beleesik egy üstbe, rámegy egy csomó ördög, elkezdik zabálni.
Erre Bill visszaszól:
- De hát mi ez?
Mire a szent:
- Ez csak a demó volt!

 

Biblia és Korán

- Te tanulmányozod a Bibliát?
- Korántsem.

 

Zsidó gyerek

Zsidó gyerekek fociznak. Egyszer csak az egyik berúgja a katolikus templom ablakát. Erre kijön a pap, felkapja a gyereket, beviszi, és megkereszteli. Srác megy haza, és meséli az apjának, az meg lekever egy hatalmas pofont. Mire a srác: Tíz perce vagyok katolikus, és máris utalom a zsidókat!

 

Zsidó a boltban

A zsidó bemegy a boltba:

- Kérek fél kilót abból a halból!

- De hát az sonka!

- Kérdeztem én, hogy hogy hívják azt a halat?

 

Biblia

Bemegy az újgazdag az antikváriushoz, nézegeti a könyveket. Egyszer csak így szól:

- Nem is tudtam, hogy itt ilyen régi könyveket árulnak. Nekem is volt egy régi Bibliám, valami Gut.,Gut. nemtommi adta ki.

A könyvtáros elfehéredik, reszketni kezd, stb.

- Gutenberg?

- Igen, de mondom nagyon régi volt, és szakadt, hát eldobtam.

- Megőrült? Az a világ első nyomtatott könyveinek az egyike. Egy vagyont ér.

- Nem hiszem, mert minden második oldalát összefirkálta valami Luther Márton.

 

Meggyógyult

- Tehát ön azt állítja, hogy ezt az amerikai focilabdát egyenesen Jézus írta alá? Érdekes, de hol vannak a fűzések rajta?
- Uram, - mondom – meggyógyult.

 

A temetés megbeszélése

Egy református embernek katolikus felesége volt. Amikor meghalt, a bánatos özvegy elment a katolikus paphoz, hogy temesse el.
- Hogy akarja: misével vagy anélkül? - kérdezte a pap.
- Hát úgy kéne, hogy ne kerüljön sokba, és mégis szép legyen.
- Akkor hát jó lesz a kisinges mise.
- Jó lesz, jó - indult haza az öreg. A kapuból azonban visszaszólt:
- Tisztelendő úr, azért húzzon nadrágot is. Sok asszony is lesz a temetésen.

 

A gyűjtés eredménye

Az öreg templom teteje egyre jobban beázott. Az egyházközség tagjai felkérték a híveket, adakozzanak a tető javítására. A következő vasárnap a plébános kihirdette a gyűjtés eredményét:
- Három lavór ára már megvan.

 

Istenfélő

- Maga nem féli Istent, hogy nem jár a templomba?
- Dehogynem! Úgy félek tőle, hogy még a háza felé se merek menni...

 

Beretválás

Egy kolduló barát addig könyörgött a falusi borbélynak, míg az elunta, és beleegyezett, hogy ingyen leberetválja a szegény ferences szakállát. Az Irgalmasság cselekedeteit nemigen gyakorló mester egy életlen késsel kezdte nyúzni a barát képét. Ekkor a konyhából éktelen macskanyivákolás hallatszott. A borbély idegesen kiabált ki:
- Hé, mit csináltok azzal a macskával?
Mire a barát csendesen megjegyezte:
- Biztosan könyörületből beretválják őt is...

 

Színész

Szent Péter álldogál a mennyország kapujában, és meglátja, hogy egy ismert színész közeledik.
- Ön itt? - kiált fel Szent Péter. - Hogy kerül ide?
- Tudja, a kritikusok az egekig magasztaltak.

 

Az ismert Béla

Amerikai-magyar vállalat gyárába látogatóba érkezik az amerikai vezérigazgató. Nagy felhajtás, lógó nyelvek mindenfele, egyszer csak megszólal a nagyfőnök
- Hát a Kovács Béla merre van?
Elkerekednek a szemek, szaladnak rögtön a gyártósorra a Béláért.
Mondja is neki a vezérigazgató:
- Hi, Béla, jó látni Téged, este lesz egy kis muri nálunk, küldöm érted limuzin, te jönni el.
Másnap a Béla elkésik a munkahelyéről, jön az üzemvezető:
- Béla, te miért késtél?
- Hát tudod főnök, tegnap a vezérigazgatóval kicsit felöntöttünk a garatra, reggel nem bírtam felkelni.
Főnöke felméri az erőviszonyokat, és inkább hallgat.
Két hét múlva az Államok elnöke érkezik gyárlátogatásra. Újból nagy a felhajtás, egyszer csak megszólal a president:
- Hát a Kovács Bélát merre találom?
Szemek újra elkerekednek, és már szaladnak is a Béláért.
- Hi, Bélám, hogy Te vagy? Este Bécsben tartok egy partyt, küldöm érted helikopter, te jönni el.
Másnap a Béla megint elkésik. Főnöke dühöng, hogy a Béla tegnap az elnökkel itta le magát, de már nem bír magával, és megkérdezi:
- Béla, te honnan ismersz ennyi befolyásos embert?
- Én még a Pápát is ismerem. - mondja Béla.
Főnöke lefehéredik, de nem hiszi el a történetet. Béla, hogy bizonyítsa állítását, repülőre ülteti főnökét és elrepülnek egyenesen a Vatikánba. Megállnak a Szent Péter Bazilika előtt, és azt mondja a Béla:
- Én most bemegyek, és öt perc múlva a Pápával együtt fogok integetni Neked azon az ablakon.

Eltelik öt perc, a főnök felnéz, és az ablakban tényleg ott van a Béla a Pápával. Ott helyben összeesik és elájul. Jön egy japán turistacsoport, és elkezdik élesztgetni a főnököt, aki nagy nehezen magához tér.
- Mi történt magával? - kérdezik a japánok.
A főnök erőtlenül mutogat az ablak felé:
- Látják... azt... ott fenn.
A japánok felnéznek és megszólal az egyik
- Jééé.. ki az a fehér ruhás ember ott a Béla mellett?

 

Isten hozta!

Isten hozta! - fogadja a ház ura a látogatóba érkezett plébánost.
- Nem fiam - válaszol a pap.
- Most gyalog jöttem!

 

Golfozás

A pap, az orvos és a mérnök mindig együtt golfozik. Várnak a sorukra már jó ideje, sörözgetnek a klubházban. Megkérdik a bárfiút, miért kell most ennyit várni:

- Nemrég volt egy nagy tűz a szomszédban. A tűzoltók órákig küzdöttek, de sikerült megóvni legalább a mi klubházunkat a lángoktól. Sajnos, néhányan elvesztették a szemük világát egy robbanás miatt. A vezet?ség hálából megengedi nekik, hogy hetente egyszer ingyen játszanak. Sajnos, mivel vakok, kicsit lassan megy nekik...

A pap:

- Milyen szomorú. Minden héten értük imádkozok.

Az orvos:

- Hát ez rettenetes! Van egy szemorvos barátom, majd megkérdezem, tud-e segíteni. A költségeket én vállalom.

A mérnök:

- Hát, ez tényleg szomorú, de miért nem éjjel játszanak?

 

Hogy hívják...

- Hogy hívják az informatikus papot?
- Felhasználó-barát!

 

Pokol

A tisztesség és becsület mintapéldányának tekinthet? kisnyugdíjas halála után a mennyországba kerül. Amikor Szent Péter kaput nyit neki, így szól:
- Köszönöm, de nem lehetne elintézni valahogy, hogy inkább a pokolba kerüljek?
- Miért, fiam?
- Mert egész életemben fáztam.

 

Szerencseszámok

A pap a szerencsejátékok híveit ostorozza a misén.
- Azok is a pokolra jutnak, akik a szerencseszámok bűvöletében élnek. Hat, huszonnégy, harminchárom, ötven, nyolcvanegy... Ilyesmikről álmodoznak és nem törődnek a családjukkal, de bizony mondom néktek, az ilyen ember elkárhozik, mert az ördögé a lelke!
A mise végén egy régi hívő odamegy a plébánoshoz és gratulál a szentbeszédhez.

- Megrendítő volt, amit mondani tetszett. De nem ismételné el nekem azokat a számokat?

 

Bevonulás

Özvegy Kovácsné fiát behívják katonának. Az asszony kétségbeesetten fordul vigaszért a plébánoshoz.
- Nem kell izgulnia, Kovácsné! - mondja a pap. - A helyzet úgy áll, hogy vagy lesz háború, vagy nem. Ha nem lesz, nincs baj. Ha lesz, akkor is két eset van: vagy elesik a fia, vagy nem. Ha nem esik el, nincs baj. De ha esetleg h?si halált hal, akkor is két eset van: vagy a mennyországba kerül, vagy a pokolba. Ha a mennyországba kerül, nincs baj. De ha nem, én azon sem csodálkoznék, mert amíg itthon volt, mindig mondtam annak a büdös kölöknek, hogy egyszer még a pokolra jut!

 

Végrendelet

A rabbi súlyos beteg, bekerül a kórházba. Érzi is, hogy lassan lejár az ideje ezért behívat egy katolikus papot, és mondja a végrendeletet:
- A falusi gyáram havi bevételének a felét felajánlom a Kerületi Zsidó Iskola segítésére.
A pap szorgosan írja.
- Az aranykészletemet felajánlom a Zsidó Kulturális Múzeumnak.
Ezt is írja.
- A megmaradt 22 millió készpénzt pedig küldjék el a Szegény Zsidók Alapítvány javára.
Ezt már nem bírja szó nélkül a pap sem, ezért megkérdi:
- Mondja, ha mindent a zsidóknak ajánlott, miért nem hívott egy hivatásos rabbit?
- Megőrült? Egy rabbit a fertőző osztályra?

 

Ajándékok

Az asszony három fia meggazdagszik, és mikor egy napon hazatérnek, mindhárman ajándékot hoznak id?s anyjuknak.
Az első:
- Én egy hatalmas házat építettem édesanyánknak.
A második:
- Küldtem neki egy Mercedes-t, sofőrrel együtt.
A harmadik:
- Az enyém a legkülönlegesebb! Édesanyánk nagyon szereti olvasgatni a Bibliát, de szegénynek öreg napjaira igencsak megromlott a látása. Na, én olyan különleges papagájt küldtem neki, amelyik fejb?l fel tudja mondani az egész Bibliát! A szerzetesek 12 éven át tanították be neki! Anyánk csak mond neki egy fejezetet és verset, és a papagáj már idézi is neki.
Nemsokára kaptak egy levelet az idős asszonytól:
Az első fiúnak:
- Olyan nagy ez a ház, fiam... Én úgyis csak egyetlen szobában lakom, de mindet takarítani kell.
A másodiknak:
- Túl öreg vagyok már, hogy autókázzak. Hova is mehetnék? Úgyhogy nem sok hasznát veszem a Mercedesnek.
A harmadiknak:
- Te végre tudod, mit szeret az édesanyád, fiam! Nagyon finom volt a csirke!


Rómában

Egy ember katolikus hitre akar térni, de előbb Rómába utazik. Ott látja, hogy vasárnap dolgoznak, a templomban a szerzetesek a közös ima alatt beszélgetnek, és más megbotránkoztató dolgokat is tapasztal. Hazatérve mindezt elmondja a plébánosnak.
- És ezek után már nem is akarsz katolikus lenni? - kérdezi szomorúan a pap.
- Végiggondoltam: az a vallás, amelyik mindezt kibírja, az igaz kell, hogy legyen!


Tanács

A pap kinéz az ablakon, és hallja, hogy a cigány káromkodik, mert nem indul a motorja.
Rászól a pap:
- Te cigány, ne káromkodj, inkább imádkozz!
A cigány elkezd imádkozni:
- Istenem, kérlek, add, hogy beinduljon a motorom.
Ezután első rúgásra beindul a cigány motorja.
Mire a pap:
- jééé...


Miért?

- Miért haltak ki a dinoszauruszok?
- Mert nem fértek be a bárkába.


 

Régi történet

Viszi a paraszt szekéren a püspököt, az egyik ló hatalmasat szellent. A paraszt roppant kellemetlenül érzi magát, végül megszólal:
- Jajj, ne haragudjon, püspök úr!
Mire a püspök:
- Nem tesz semmit fiam, de azt hittem, a ló volt.

 

Reinkarnáció
Nem hiszek a reinkarnációban! Dehogy hiszek! Már előző életemben sem hittem benne!

Jóvátétel

Megy a cigány gyónni, s látja, hogy a pap letette óráját a gyóntatószékre.
Letérdel, s bal kezét ráteszi az órára.
- Mi a vétked?
- Lopok, atyám...
- Mondd úgy: loptam!
A cigány zsebre dugja az órát.
- Loptam - feleli.
- Mit, gyermekem?
- Egy órát...
- Visszaadtad-e a gazdájának?
- Én magának adom, atyám.
- Ej, fiam, ne nekem add, hanem a gazdájának!
- Próbáltam, de nem kellett neki.
- Hát akkor tartsd meg, fiam...


Hála

A skót templomban prédikáció után a pap körbeküldi kalapját, hogy a hívők abba tegyék adományaikat. Húsz perc után visszaér hozzá a kalap, de persze üresen, a tiszteletes imára kulcsolja a kezét:
- Hála tenéked, ó, Uram, hogy legalább a kalapom visszaért hozzám!


Bocsánatkérés

Kohn rettenetesen utálja Grünt, amiért keresztbetett neki egy üzlet létrejöttében. Ám eljön az újév, majd az azt követ? tíz b?nbánó nap, amikor minden haragosunknak meg kell bocsátanunk, és bocsánatot kell kérnünk. Kohn nagyon nem akar Grünnel szóba állni, ezért elmegy a rabbihoz tanácsért. Hát, fiam, a bocsánatkérés elengedhetetlen, de ha nagyon nem akarsz Grünnel találkozni, hívd fel telefonon.
Kohnnak felcsillan a szeme, rohan haza, tárcsázza Grün számát, majd beleszól a kagylóba:
- Halló, Weisz lakás?
- Nem, Grün vagyok.
- Akkor bocsánat!


Felnőtt keresztelkedése

Egy idős férfi elhatározza, hogy megkeresztelkedik. Szorgalmasan tanul, majd mikor már csak a ceremónia van hátra, megkérdi a papot:
- És mondja atyám, milyen ruhában járuljak holnap az Úr színe elé, mikor felveszem a szent keresztséget?
Mire a pap széttárja a kezét:
- Nem tudom, fiam. Nálunk pelenkában szokás...


Pszichiáternél
- „Még nem látom a bajokat tisztán, tehát menjünk vissza a problémák kezdetéhez.”
- „...hát szóval, a kezdetek kezdetén megteremtettem az eget és a földet.."


Probléma

Ábrahám elmegy a rabbihoz.
- Rebe, nagy problémám van. A fiam keresztény lett.
- Gyere vissza holnap, megbeszélem Istennel.
A rabbi másnap:
- Rossz hírem van. Isten semmivel sem tud segíteni neked. Neki ugyanez a problémája.

 

Teremtés

...és Isten megteremté a férfit. Aztán támadt egy jobb ötlete!

 

Imaóra

Egyik nap egy nagy vihar közepette így szólt a pap az imaórán:

- Na, akkor most komolyan kezdjünk el imádkozni!

 

Kincs a Mennyben

Egy új, batyus jövevényt fogad Szent Péter a Menny kapujában.

- Mi az a batyu a hátadon? Ide nem hozhatsz be semmit!

- De egész életemben ezért dolgoztam.

- Akkor sem hozhatod be!

- Ez 70 évi munkám!

- Na, mi az? Mutasd!

A jövevény féltve kibontja a batyuját, és egy nagy arany-tömböt vesz elő.

- Miiii?? Útburkolat???


Üzenet

Az új lelkész körbejárja a gyülekezetét és eljut az egyik tag házához, ahol bekopogtat, de nem nyitnak ajtót neki. Kopogtat, kopogtat, de semmi válasz. Úgy dönt, jelzi az ott élőknek, hogy erre járt, ezért egy papírlapot csúsztat az ajtó alá, rajta ennyi: Jel. 3:20. Másnap az istentisztelet előtt egy papírlapot talál az oltáron, rajta: Ter. 3:10.


Őserdőben

Az őserdőben eltévedt férfi bolyong reménytelenül. Egyszer csak azt veszi észre, hogy dárdás bennszülöttek veszik körül.
- Végem van! - kiált fel kétségbeesetten.
- Dehogy van véged! - hallatszik hirtelen fentről egy hang.
- Vedd el a törzsfőnöktől a dárdát!
A férfi gyorsan kikapja a törzsfőnök kezéből a dárdát.
- Döfd le a törzsfőnököt!
A férfi minden erejét összeszedve döfi a dárdát a törzsfőnökbe.
- És most?
- Na, MOST van véged.


Két kisfiú beszélget
- Holnap megoperálnak.
- Oh! Mit fognak csinálni?
- Körülmetélnek!
- Engem is körülmetéltek, mikor még csak néhány napos voltam.
- És fájt?
- 1 évig járni sem tudtam utána...


Gyógyítás

A sánta és a pösze elmennek Hallelúja gyülekezetbe. Szerencséjük van, éppen egy nagy gyógyító van a színpadon. Oda is mennek „istenemberéhez” hogy meggyógyuljanak.
Az odafordul a sántához:
- Te sánta! Jézus nevében dobd el a botot és járj! - a sánta eldobja a botot.
Halleluja, kiabálás, a szent ember az ég felé emeli a kezét. Ugyanezzel a lendülettel odafordul a pöszéhez.
- És most te pösze beszélj! – harsogja, és a pösze beszél:
- A szánta eleszett.


Kóser

- Rabbi, képzeld, manapság már olyan kóser húsos szalonnát is lehet kapni, aminek ugyanolyan íze van, mint az igazinak!!

- Grün, honnan tudod te, hogy milyen íze van az igazinak?

 

Parkolás

Egy pap tilosban parkol az autójával a belvárosban, mert nem talál üres parkolót. A szélvédőre kitesz egy cédulát:
"Tízszer megkerültem az egész környéket. Ha most nem hagyhatom itt az autómat, lemaradok egy fontos találkozóról. Bocsásd meg a mi vétkeinket."
Amikor a pap később visszatér a kocsijához, talál rajta egy büntetőcédulát és mellékelve egy üzenetet:
"Már tízszer megkerültem az egész környéket. Ha most nem írok önnek egy büntetőcédulát, elvesztem az állásomat. Ne vígy' minket kísértésbe."

 

A tiltott gyümölcs

Gyerekek beszélgetnek:
- Szerinted hogyan halt meg Ádám és Éva?
- Szerintem ettek a romlott gyümölcsből.

 

Tudomány

Mi a lidércnyomás mértékegysége?
(Szellem/négyzetméter)

 

Gyerekek fogalmazásaiból

"A migráció olyan fejfájás, amit a madarak akkor kapnak, amikor délebbre repülnek telelni."

"Amikor valakinek csak egy felesége van, azt úgy hívják, hogy monotónia."

"Bár a páciens korábban sosem volt halálos beteg, arra ébredt, hogy meghalt."

"Az arabok turbinát viselnek a fejükön."

"A különbség egy király, meg egy elnök között az, hogy a király az apjának a fia, az elnök pedig nem."

"Az absztinencia jó dolog, ha mértékkel csinálják."


Megfontolt válaszok

A vizsgázó diákok közül az egyik földob egy pénzt. A tanár észreveszi és megkérdezi, hogy mit csinál. Azt feleli, hogy a vizsga-kérdésre keresi a választ. Csodálkozik a tanár. Kis idő múlva ugyanaz a diák megint csak földob egy pénzt. Most is megkérdezi tőle a tanár, hogy mit csinál:
- Csak ellenőrzöm, hogy az előbb jól válaszoltam-e - mondja a diák.

 

Szabad?

- Mondja hölgyem, van már partnere a következő tánchoz?
- Még nincsen.
- Akkor legyen szíves vigyázzon a sörömre, amíg visszajövök!

 

Nászutasok

- Drágám, nem tehetnénk úgy, mintha már régi házasok lennénk?
- Dehogynem, kedvesem. De bírni fogod egyedül a bőröndöket?

 

Skót módra

A skót álmodozva sétál Velencében. Szembetalálkozik egy régi iskolatársával.
- Nahát, te vagy az? - örvendezik a régi barát.
- Mit csinálsz, te itt?
- Nászúton vagyok!
- Gratulálok! És hol van a feleséged?
- Otthon, ő már volt egyszer Velencében.

 

Spórolás

A skót rettenetes spórolásra tanítja a fiát. A fiú be akarja mutatni az apjának, hogy milyen rendes gyerek, s mennyire találékony a spórolásban. Ezért az iskolába menet nem száll fel a villamosra, hanem mellette szalad, s így nem kell jegyet lyukasztania. Hazamegy és büszkén újságolja az apjának: Képzeld apa, ma megtakarítottam 6 pennyt, mert nem szálltam fel a villamosra, hanem futottam mellette. Erre az apja odamegy hozzá és lekever neki egy hatalmas pofont:
- Szórod a pénzemet fiam? Ha taxi mellett futottál volna, többet spóroltál volna.

 

Sorozáson

- Hova szeretne kerülni fiatalember?
- A vezérkarba.
- Maga hülye?
- Miért, az a feltétel?

 

Hitvesi kérdés

- Hová mennél a házassági évfordulónkon?
- Valahová, ahol eddig még nem jártam - mondta.
- Akkor a konyhát ajánlanám.

 

Bók

- Szörnyű - mondja a bálban a férj - a legnagyobb idiótáknak van a legszebb feleségük!
- Te kis hízelgő! - öleli át az asszony.

 

Rablótámadás

Két skót barát hazafelé megy, amikor egy rabló rájuk támad:
- Ide az összes pénzeteket, de azonnal!
- Most jut eszembe John, itt az ötven fontod, amivel tartoztam neked - szól az egyik.

 

Egyből a második

A skót azt hallotta, hogy az orvosnál az első vizit 10 font, a többi pedig már csak 3 font. Elmegy az orvoshoz, és ravasz módon így köszön:
- Jó napot doktor úr, újra itt vagyok.
- Akkor csak folytassa a múltkor előírt gyógymódot - válaszol az ugyancsak skót doktor.

 

Skót címzés

- Hogy adja fel a skót a levelet a barátjának?
- Nem tesz rá bélyeget, megcímzi önmagának, és a barátját írja rá feladónak. Amikor kihozzák neki a levelet, nem veszi át, mert fizetnie kellene érte. Erre visszaviszik a feladónak (a barátnak).

 

Hirdetés

Egy kisvárosi újságban megjelent egy hirdetés: "Olvasd a Bibliát, hogy megtudd, mit kellene tennie az embereknek, és olvasd ezt az újságot, hogy megtudd, mit tesztnek."

 

Hogyan fogjunk oroszlánt a sivatagban?
1. A geometriai megoldás
Állítsunk hengerszerű ketrecet a sivatagba!
1. eset: Az oroszlán a ketrecben van. A megoldás triviális!
2. eset: Az oroszlán a ketrecen kívül van. Álljunk a ketrecbe, és invertáljuk a falait! Így magunk a ketrecen kívülre kerülünk és eredményképpen az oroszlán a ketrecbe. Figyelem! Az utóbbi esetben feltétlenül ügyeljünk arra, hogy ne álljunk a ketrec közepén, mert különben eltűnünk a végtelenben!

2. A vetítéses módszer
Az általánosság korlátait figyelmen kívül hagyva tegyük fel, hogy a sivatag sík. A síkot egy a ketrecen átmenő egyenesbe vetítjük, majd ez egyenest egy ketrecben levő pontba. Így az oroszlán bekerül a ketrecbe.

3. A topológiai módszer
Topológiailag az oroszlánt tóruszként is felfoghatjuk. Transzformáljuk a sivatagot a négydimenziós térbe. Lehetőség nyílik a sivatag olyan deformálására, melynél a visszatranszformáláskor az oroszlán összecsomózódik a háromdimenziós térben. Ilyenkor magatehetetlen.

4. A valószínűségelméleti módszer
Ehhez a módszerhez szükséges egy Laplace-kerék, néhány kocka és egy Gauss-harang. A Laplace-kerékkel a sivatagon át furikázva kockákat dobálunk az oroszlán után. Amikor már rohan felénk, a dühtől zihálva, borítsuk rá a Gauss-harangot. Ez alatt 1 valószínűséggel fogságban van.

5. Newton-féle módszer
A ketrec és az oroszlán a gravitáció miatt vonzzák egymást. A súrlódást elhanyagoljuk. Ily módon az oroszlán előbb-utóbb a ketrecben fog csücsülni.

6. A Heisenberg-módszer
A mozgó oroszlán helye és sebessége egyszerre nem határozható meg. A sivatagban mozgó oroszlán tehát nem foglalhat el fizikailag értelmes helyet, ezért vadászata szóba sem jöhet. Következésképpen az oroszlánvadászat csak a nyugvó oroszlánokra korlátozódhat. A nyugvó, mozdulatlan oroszlán befogását az olvasóra bízzuk.

7. A Schrödinger-módszer
Annak a valószínűsége, hogy az oroszlán a ketrecben van, nagyobb, mint nulla. Álljunk le a ketrec elé, és várjunk.

8. Az Einstein- vagy relativisztikus módszer
Repüljünk közel fénysebességgel a sivatag felett. A relativisztikus hosszkontrakció miatt az oroszlán papírvékonyságú lesz. Vegyük fel, tekerjük össze, és húzzunk rá egy befőttes gumit.

9. A kísérleti fizikus módszer
Vegyünk egy olyan féligáteresztő membránt, amely csak az oroszlánokat nem ereszti át. Szitáljuk át vele a sivatagot.

 

Telepítési gondok

- Halló, Microsoft Hotline?
- Igen, tessék.
- Mit csináljak? A gép kiírta, hogy tegyem be a harmadik telepítő lemezt, de én már a másodikat is alig tudtam begyömöszölni az első mellé!

 

Űrtechnológia

- Mi történt volna, ha a MARS PATHFINDER-t WIN95 operációs rendszerrel látják el?
- Küldeni kellett volna egy másik robot szondát, amelyik a RESET gombot nyomogatta volna.

 

Papi edző

Hogy hívják a katolikus focicsapat edzőjét?
TréningATYA.

 

Gyorshajtás

A rendőr megállít egy 200-zal száguldozó autóst.
- Hova ilyen gyorsan?
- Ne is kérdezze biztos úr! Most lőttem le az anyósomat, itt a hullája a csomagtartóban!
- Micsoda?
- Még a csőre töltött fegyver is itt van a kesztyűtartóban!
A rendőr előrántja a pisztolyát, a sofőrre fogja, a másik kezével pedig rádión segítséget hív. Megjön az erősítés:
- Mire volt a nagy riadó?
- Ott az anyósa lelőve a csomagtartóban, a pisztoly meg a kesztyűtartóban!
Átkutatják a kocsit, se hulla, se pisztoly. Kérdőre vonják a sofőrt, mi ez az egész?
- Mit tudom én, ez beszél itt hülyeségeket, a végén még azt is rám fogja, hogy 200-zal száguldozok!

 

Salamoni döntés

Salamoni döntés született néhány középkorú hölgy ügyében. A hölgyek egymást vádolták a lakóházukban tapasztalható sorozatos kellemetlenségekért. A tagadhatatlanul salamoni bölcsességgel rendelkező bíró tanúként hallgatott ki mindenkit:
- Rendben van, kezdje önök közül a legidősebb!
Az ügyet, illetve az eljárást tanúvallomások hiányában megszüntették.


Nem mindegy!

A patikus szalad a vevő után:
- Maga, maga! Hallja, álljon meg!
- Na, mi van?
- Magának arzént adtam aszpirin helyett!
- Na, és?
- Az arzén hetvenöt forinttal többe kerül.

 

Valódi ellenőrző beírások gyűjteménye:

"Órán rendetlen voltam, tiszteletlenül beszéltem" és alatta a tanár aláírása.

"Az osztályfőnöki dicséretet még mindig nem íratta alá. Megintem."

"Kémia óra folyamán padtársával zümmögött és brummogott."

"Gyermekük óra alatt orvul elfogyasztotta padtársa uzsonnáját."

"Kémia órán a kísérleti anyagot elfogyasztotta."

"Gyermeke az órámon írószer nélkül akart írni."

"Lacinak két ellenőrzője van. Én mosom kezeimet.
Osztályfőnök."

"Fia olvashatatlanul ír. Bár, párszor még így jár jobban."

"Kesztyűben ül az órán, mert fázik a keze, és nem írja a szavakat."

"Óra alatt kukorékolt!"

"A gyerek a szünetben az iskola keretein kívül játszott."

"A gyerek az órán beszél, és állandóan jelentkezik."

"Körzőjével veszélyeztette társai testi épségét."

"Elkobozta társa tízóraiját."

"Fia óra alatt a pad sarkával jéghokisat játszott a terem körül, eközben MÁV bemondásokat tartott, melyben a rólam elnevezett szerelvény közeledtére figyelmeztetett."

"Szellemessége és feltűnési viszketegsége a pofátlanság határait súrolja."

"Fia a szünetben sztrájkot szervezett. Letörtük."

"Nem elég, hogy a szünetekben állandóan krétacsatákat vív osztálytársaival, ráadásul mindig veszít."

"Tűvel látta el barátait, hogy osztálytársait szurkálják."

"Gyermeke azt mondta, hogy szerinte jó gondolat lenne az egyik osztálytársat bántalmazni, ezért figyelmeztetem."

"T. szülő, a gyereke állandóan tőlem kér tollat. Lássa el otthon írószerrel."

"Tájékoztatom, hogy gyerekének egy ideje átható kénszaga van."


És egy pár méltó szülői viszontválasz:

"Fia az órán szöllőt (így!!!) evett."
"Kedves tanárnő, október van, mit egyen a gyerek, banánt?"

"Kedves szülő, tájékoztatom, hogy Péter az étkezdében többször is kézzel evett evőeszköz helyett."
"Köszönöm a tájékoztatást, már tanul lábbal is."

"A fia túl sokat foglalkozik a lányokkal."
"Tanárnő, kövezzen meg, de én ennek inkább örülök!"

"Jancsika rendszeresen nem issza meg az iskolatejet."
"Kivégzéséről gondoskodom."

"Fia az órán állandóan beszél!"
"Szerintem az anyjától tanulta. Mindkettőnek ellátom a baját!"

"Értesítem a T. szülőket, hogy fiuk történelemkönyve lapokból áll."
"Ellenőriztük, valóban."

"Katika nem tud olvasni!"
"Ha tudna, nem járatnám iskolába."

"T. Szülő! Leánya irodalomórán vihogott. Tanárnő"
"Megdorgáltam. Akkor is vihogott."

"T. szülő, fia órán neveletlenül beszélt. Figyelmeztetem."
Szülői válasz: "Engem?"

"Megkérném önöket, hogy ismertessék meg gyerekükkel a kulturált vécéhasználat alapjait!"
Szülői válasz: "Laci szerint ezt ön neki kevésbe cizelláltan mondta: "Ne szarj az ülőkére, te hülye!" Ez kulturált viselkedés???"

 

ENSZ-felmérés

Az ENSZ felmérést készíttetett "Kérem, írják le véleményüket a Föld más országaiban tapasztalható élelmiszerhiányról!" címmel. Az eredmény tökéletes kudarc lett, mert:

Afrikában nem tudták, mi az az "élelmiszer".
Európa nyugati felén nem tudták, mi az a "hiány".
Európa keleti felén nem ismerték a "vélemény" szót.
Argentínában és a banánköztársaságokban nem tudják, mi az a "kérem".
Végül az USA-ban nem tudják, mik a Föld más országai.

Kérdés – felelet

1.

- Mit mond a bibliai hangosbemondó?

- Jónást várják a halban!

2.

Hogy hívják az afrikai buszvezetőt?
- Busman

3.

Hogy hívják a kongói fényképészt?
- Tekincsa Vakumba

4.

Hogy hívják a görög kártyást?
- Namilesz Teosztasz

5.

Hogy hívják eszperente nyelven Kerepestarcsát?
- Kerepes netegyele!

6.

Hogy hívják Einstein gyerekeit?
- Zweistein... Dreistein....

 

Norbi magyar - angol szaxótára:

állólámpa - pseudo horse lamp
anyahajó - mothership
anyakönyvvezető - motherbook driver
aranyér - golden vein / for gold
átlós - over horsy
balfácán - left pheasant
Baltazár - Axelock
bolha - from if
bőrdíszmű - skin decoration workware
cserebogár - change beetle / change bug
cigánypecsenye - gipsyroast
csillagkulcs - starkey
csirkefogó - chicken catcher
díszszemle - pompeye down
ejtőernyő - dropper umbrella / wow stock parasol
ellenszegülés - away flax nail sit and
falvédő - wall protector / wall defends he
favágó - treecutter
fénymásolat - light reproduction
fokhagyma - degree let today / degreeonion
forradalom - my song is boiling /the junk is healing over
fűtőtest - grass stock body
hajóút - hair old road / if good way
hajtóvadászat - h-door hunting / driver hunting
haladás - fish giving
hangfal - songwall
hatalomvágy - six bedding wish / the junk desire affects
hódítás - beaver digs I
holttér - deadspace
hullám - my corpse
jármű - walkwork
jégcsap - icetap
jegygyűrű - ticketring
keljfeljancsi - get up Johnny
kormányfő - steering wheel head
korsó - agesalt
kosárlabda - ram price ball
lehetetlen - l uneatable
lekenyerezés - down breading
leltár - foundstorage
lemezborító - discdumper
lépcsőház - step pipe house
libegő - he is floating
lódarázs - horsewasp
madártej - birdmilk
majomkenyérfa - monkeybreadtree
majonéz - today good look
mázlista - glazelist
napló - sunhorse
naplopó - sunstealer
pályaudvar - fieldyard
porszívó - dustsucker
sajtó - chese-antique
selyemfiú - silkboy
szálláshely - flyingplace
számítógép - my mouth the I oh machine
szarvasmarhavadász - shit-iron-etch-if-wild-ace
személygépkocsi - person machine wagon
szeméremajak - eye coin lip
szesztestvér - alcohol body blood
szívószál - sucking thread
szóvivő - word carrier
szökőkút - escaping well
tanfolyam - thesis stream
távbeszélő - distance talker
tolvajok - push butter reason
tökéletlen - pumpkin life flax
vágóhíd - cutterbridge
vasmacska - ironcat
véraláfutás - blood underruning
villamos - forkwash
féknyom - braketrace
lopótök - steeling pumpkin

 

Szerepcsere

"Lelkipásztor társammal együtt engem kértek fel egy esküvő celebrálására. Tartottunk egy próbát, ahol pontosan beosztottuk egymás között, ki melyik részét végzi a szertartásnak. Megállapodtunk, hogy paptársam, a vőlegény barátja fogja házastársaknak nyilvánítani az ifjú párt, és mondja majd, hogy "Csókolják meg egymást!" Az esküvőn minden rendben ment, de egyszer csak síri csend állt be, mert lelkipásztor társamnak nem jutott eszébe, mit is kell mondani. Hogy segítségére siessek, odasúgtam neki: "Hitvesi csók". Erre a pap nagy zavarában előrelépett, és megcsókolta a menyasszonyt."

 

Égi jel

"Nyaralás közben a tengerparton sétáltunk. Egyszer csak azt vettük észre, hogy ejtőernyősök népes csoportja ereszkedik alá a levegőből. A család vendégeként velünk tartó, egyedülálló nő csak ámult-bámult:
- Ez itt a mennyország! Férfiak potyognak az égből!"

 

Szempont

"Nővérem, Liz, igencsak meglepődött, amikor egy szerda reggel a lelkészünk felhívta telefonon. Kisebb autóbaleset érte, mondta, és megkérte Lizt, tudassa a gyülekezettel, hogy az aznapi igehirdetés elmarad. Liz hiúságának hízelgett, hogy az egész gyülekezetből épp őrá esett a lelkész úr választása, ám aztán a pap még hozzátette:
- Mindig maga érkezik utolsónak, úgyhogy tudtam, hogy maga lesz az egyetlen, akit még otthon találok."

 

Elég

APA: Te, én lemegyek és hazaküldöm Nancy barátját. Ma este már éppen elég időt töltött nálunk.
ANYA: De George, nem emlékszel a saját fiatalkorunkra?
APA: Dehogynem. Éppen azért!

 

Elv kérdése

Bíró a vádlotthoz:
- Szóval nem csak pénzt lopott, hanem órát, gyűrűt, ékszert is.
A vádlott:
- Igenis, bíró úr. Engem arra tanítottak, hogy a pénz önmagában nem boldogít.


Néhány érdekes válasz a baleseti kárbejelentőkről, a "Baleset oka" rubrikában:

Hazafelé tartva véletlenül rossz házba álltam be, és összeütköztem egy fával, ami az én kertemben nem volt.

A másik autó nekem ütközött anélkül, hogy ezt a szándékát előre jelezte volna.

Azt hittem, hogy az ablakom le van húzva, de aztán rájöttem, hogy nem, amikor kidugtam a kezem rajta.

Ütköztem egy álló kamionnal, ami a szembejövő sávban közeledett.

A teherautó a szélvédőn keresztül a feleségem arcába tolatott.

Egy gyalogos nekem jött, és az autó alá feküdt.

A fickó elfoglalta az egész úttestet, jó néhányszor kikerültem mielőtt elütöttem.

Lehúzódtam az út szélére, megláttam az anyósomat és nekimentem a vasúti töltésnek.

Abbéli igyekezetemben, hogy agyonüssek egy legyet, nekimentem egy telefonpóznának.

Egész nap növényeket vásároltam, majd hazaindultam. Amikor egy kereszteződéshez értem, egy sövény ugrott elő és megzavarta a látásomat, így nem vettem észre a másik autót.

Negyven éve vezetem az autómat, de most elaludtam a kormány mellett és balesetet szenvedtem.

Végveszélyben az orvoshoz siettem, amikor a csuklóm kificamodása balesetet okozott.

Amikor a kereszteződéshez értem egy stop tábla jelent meg az úton, ahol eddig semmilyen tábla sem volt. Nem tudtam elég gyorsan fékezni és így elkerülni a balesetet.

Hogy elkerüljem az autóm első lökhárítójának sérülését, elütöttem egy gyalogost.

Az autóm szabályosan parkolt, miközben beletolatott egy másik autóba.

Egy láthatatlan autó előtűnt a semmiből, nekiment az enyémnek, majd eltűnt.

Bár azt mondtam a rendőröknek, hogy semmi bajom, amikor levettem a kalapomat, azt vettem észre, hogy koponyasérülést szenvedtem.

Biztos vagyok benne, hogy az az öregember nem is akart átmenni a másik oldalra, amikor elütöttem.

A gyalogos csak bóklászott, nem tudta, merre menjen, így hát elütöttem.

Láttam egy lassan mozgó, szomorú arcú öregembert, amint lepattan az autóm motorháztetőjéről.

A baleset közvetett okozója egy kiscsávó volt egy kis autóban, nagy szájjal.

Kirepültem az autóból, amikor az leszaladt az útról. Később talált meg néhány kóbor macska.

A telefonpózna nagyon gyorsan mozgott. Megpróbáltam kitérni az útjából, amikor nekem ütközött.

 

Sorrendben

Egy diákot megkértek, hogy sorolja fel a tízparancsolatot bármilyen sorrendben.

A válasza: "Harmadik, hatodik, első, nyolcadik, negyedik, ötödik, kilencedik, második, tizedik, hetedik."

 

Életbölcsességek

A jó döntés tapasztalat által születik meg, a tapasztalat pedig javarészt rossz döntések által.

Nemrégiben felfedezték, hogy a kutatás rákot okoz a laboratóriumi egerek szervezetében.

Ha elsőre nem sikerül, az ejtőernyőzés nem neked való.

Nincs érzékem a pesszimizmushoz... Úgyse sikerülne.

Messziről jött ember sokára ér ide.

Mindig van két lehetőség. Vagy nincs.

Ha döntened kell, az is döntés, ha úgy döntesz, hogy nem döntesz.

Az ember átlagos alvásigénye csak még öt perc.

Az élet nagyon drága, de minden évben benne van egy társasutazás a Nap körül...

Az idő pénz! - gondolta a pincér és hozzáadta a számlához a dátumot.

Minél öregebb a Nagypapa, annál jobb tanuló volt az iskolában.

A tehén bonyolult állat... De én megfejtem!


Két érdekes kérdés...

1. kérdés:

Ha ismernél egy nőt, aki épp terhes, már van 8 gyermeke, akik közül 3 süket, 2 vak, egy szellemileg visszamaradott, neki magának pedig szifilisze van, ajánlanád neki az abortuszt?

Mielőtt megnéznéd a választ, olvasd el a második kérdést is!

2. kérdés:

Itt az idő, hogy megválasszák a világ új vezetőjét, és a Te szavazatod számít a döntésben. Az alábbiakban olvashatsz néhány tényt a vezető-jelöltekről:

A - jelölt:
Tisztességtelen politikusok veszik körül, és asztrológussal konzultál döntései előtt. Két szeretője van. Zsinórban dohányzik és napi 8-10 Martinit iszik.

B - jelölt:
Hivatalából kétszer elbocsátották, délig alszik, az egyetem alatt ópiumot használt és minden este egy üveg whiskyt megiszik.

C - jelölt:
Kitüntetett háborús hős. Vegetáriánus, nem dohányzik, néha megiszik egy-egy sört, és soha nem volt házasságon kívüli kapcsolata.

Melyik jelöltre esne a választásod? (Először dönts, ne less :), aztán nézd meg lent a válaszokat!)

A - jelölt: Franklin D. Roosevelt
B - jelölt: Winston Churchill
C - jelölt: Adolph Hitler

És mellesleg: ha az abortusz-kérdésre igennel válaszoltál, akkor épp megölted Beethovent...

 

A házasságról

részletek egy francia tanulmányból, amit 10 éves, illetve fiatalabb gyerekek között végeztek.

1. Hogy dönt az ember arról, hogy kivel házasodik össze?

Kirsten (10 éves)
"Az ember valójában nem maga dönt, hanem Isten dönt az ember helyett előre. Az ember pedig majd meglátja, hogy kit sóztak a nyakába."

2. Mi a legjobb kor a házasságra?

Camille (10 éves)
"A legjobb kor a 23 év, mert akkor az ember a férjét már legalább 10 éve ismeri."

3. Mi a közös a szüleidben?

Aure (8 éves)
"Az, hogy nem akarnak több gyereket."

4. Mit csinálnak az emberek egy randevú során?

Linett (8 éves)
"A randevú arra van, hogy az emberek jobban megismerhessék egymást. Ilyenkor még a fiúknak is lehet érdekes mondanivalójuk, ha az ember elég sokáig hallgatja őket."

5. Mikor szabad az embernek megcsókolnia valakit?

Pamela (7 éves)
"Ha az a valaki gazdag férfi."

6. Mit kell tenni, hogy egy házasság sikeres legyen?

Richard (10 éves)
"Azt kell mondani a nőnek, hogy szép, még akkor is, ha úgy néz ki, mint egy teherautó."

 

Csak csendben

Egy hívő éppen most kerül a Mennybe. Egy angyal körbevezeti. Látja az egyik teremben, hogy a katolikusok dicsérik Istent. Hangosan beköszön nekik. Egy másik teremben a reformátusok áldják az Urat, őket is hangosan köszönti. A következő terem előtt az angyal figyelmezteti:
- Oda ne köszönj be, mert ott a karizmatikusok vannak.
- Miért? - értetlenkedik a hívő.
- Mert ők azt hiszik, hogy csak ők vannak itt.
(V.I.)

 

Szeretet és humor

Szeretettel és humorral kell élni az életet. A szeretet a megértéshez, a humor pedig az elviseléshez kell.

 

Megállítottam!

Autóparkolóban a kocsijához igyekezik egy nő, amikor meglátja, hogy az egyik kocsi vezető nélkül gurulni kezd. Nagy lélekjelenléttel beugrik a kocsiba, berántja a kéziféket, és megállítja az autót. Amikor kiszáll, egy overálos férfit vesz észre az összeverődött csődületben.
- Gurult, de én megállítottam! - jelenti ki nagy büszkén a nő.
- Tudom - feleli a férfi ingerülten. - Én toltam.

 

A válasz

- Szomszéd, miért nem fegyelmezi a kutyáját?
- Történt valami?
- Tegnap vonyított, amikor a lányom énekelt.
- Szóval a lánya kezdte...

 

Hogyan imádkozzunk

Három lelkész a legjobb imapozíción vitatkozik egy telefonpózna mellett, amin éppen szerelő dolgozik.
- A legjobb térden állva imádkozni - mondja az egyik.
- Nem! - vitázik a másik - Én úgy tapasztaltam, hogy az imám akkor a leghatásosabb, ha állva, az ég felé tárt kezekkel imádkozom.
- Mindketten tévedtek - mondja a harmadik - Akkor a leghatásosabb az ima, ha hasra fekszünk a földön!
A telefonszerelő nem tudja tovább türtőztetni magát:
- Maguk mind tévednek - szól közbe -, a leghatásosabb az, amikor az ember a póznáról fejjel lefelé lógva imádkozik!

 

Kacsa

Egy ügyvéd elmegy kacsára vadászni. Lő is egyet, de a kacsa beesik egy elkerített birtokra. A birtok tulajdonosa, egy öreg paraszt éppen ott kapálgat.
- Uram, legyen szíves, adja már ide azt a kacsát! - kéri az ügyvéd.
- Dehogy adom, az én földemre esett, tehát az enyém! - mondja az öreg.
- Nana! Én ügyvéd vagyok, velem ne szórakozzon! Ha nem adja ide azonnal, akkor úgy beperelem, hogy mindenét elveszti! - fenyegetőzik az ügyvéd.
- Várjon csak! Itt vidéken a vitás ügyeket a "három rúgás törvénye" szerint rendezzük. Hajlandó alávetni magát?
- Az mit jelent?
- Én kezdem. Maga megfordul, én meg háromszor jól fenékbe rúgom. Ha bírja, akkor cserélünk, és maga jön. Annál az igazság, aki tovább bírja.
Az ügyvéd végigméri az öreget, és azt gondolja: "Ezt a fazont kirúgom a világból is, ennél egyszerűbben úgysem tudnám elintézni a dolgot."
Szóval, belemegy. Az öreg kezd. Nekiszalad, és egy akkorát rúg az ügyvédbe, hogy az beleremeg. A második rúgás akkorára sikerül, hogy az ügyvéd az orrával felszántja a földet. A harmadikra még a szeme is könnyes lesz.
De aztán leporolja magát, és odafordul az öreghez:
- Na, forduljon meg, most én jövök!
Az öreg csak megpödri a bajszát és így szól:
- Jól van, feladom. Vigye a kacsáját!

 

A haza bölcse

- Apu, miért volt Deák Ferenc a haza bölcse?
- Mert agglegény maradt, fiam.

 

Miért?

Egy fickó bekerül az elmegyógyintézetbe. Kérdezi az orvos:
- Ön miért került ide?
- Mert elvesztettem a szemüvegem.
- És miért ide hozták?
- Miért, ide hozták?

 

Harangszó

Két paraszt bácsi beszélget:
-Te, miért harangoznak ma olyan sokáig?
-Mert tűz volt, de az árvíz eloltotta!

 

Levél a Télapóhoz

Kedves Télapó!

Már harmadik éve, hogy tűzoltóautót kérek tőled. Kérlek, idén nagyon-nagyon szeretnék egy tűzoltóautót!

Szeretettel: Józsi

...

Kedves Józsi!

Elmondom, hogy lesz! Amíg otthon alusztok, rátok gyújtom a házat. Annyi tűzoltóautód lesz, hogy azt sem tudod majd, mit csinálj velük.

Télapó

 

Baleset

Baleset történt az ócsai határban. A sérült a 68 éves Kozák Pista bácsi, aki hajnaltájban a község egyik vendéglátóipari egységét elhagyva beszédbe elegyedett, majd a beszélgetés végén kezet rázott az állami gazdaság egyik villanypásztorával.

 

Parafenomén kerestetik

- Parafenomén kerestetik. Tudja, hol jelentkezzen.

 

Focista

- Hogyan lehet megismerni a focistát?
- Négy árnyéka van.

 

Hogyne!

- Anyu! Nézhetem a tévét?
- Igen, de ne kapcsold be!

 

Megmondtam!

Két villanyszerelő az állványon.
- Nénike adja már fel azt a piros drótot!
Az öregasszony feladja.
- Köszike! ... Látod Józsi mondtam én, hogy nulla. Te meg jössz itt a hülyeségeddel, hogy az fázis.

 

Segítség

Folyik az egyetemi vizsga, de a vizsgázónak nagyon nehezen megy, állandóan megakad.
- Nos? - mondja türelmesen a vizsgáztató tanár.
A vizsgázó csak néz maga elé zavartan.
- Nos? - mondja, most már türelmetlenül a tanár.
Még mindig zavart csönd van.
- Na, de fiatal kolléga, már kétszer segítettem, és még így sem megy !?

 

Korai öröm

Fickó beront a főnöke irodájába, leköpi, majd ráborítja az asztalt, mire rohannak utána a kollégái:
- Sanyi, csak vicceltünk, nem nyertél a lottón...

 

Találós kérdések

1.

- Mi a tepertő új neve?
- Disznóchips.

2.

- Hogy hívják a német jeges macit?
- Dermedve.

3.

- Mi az, nagy, piros és ha lenyeled nem tudod visszaköhögni??
- Traktor.

Mi?!

- Rendőrbácsi, rendőrbácsi!! A szomszéd bácsi felakasztotta magát!
- Engem?!


Kérdések

1.

- Mi az eszkimók alaptörvénye?
- Kunyhó mögül sárga hóból ne egyél!

2.

- Anyu, hányingerem van!
- Mittudomén!

3.

- Elnézést uram, volna szíves segíteni egy szegény, szerencsétlen, éhező munkanélküli emberen, akinek nincs egy fillérje sem, és minden vagyona ez a rövid csövű vadászpuska?

4.

Mit mond a kamikaze-oktató?
- Jól figyeljetek, mert csak egyszer mutatom meg!!!

 

Mit ne mondjunk a rendőrnek?

Máris adom a jogsimat... Megfogná addig a sörömet?

Elnézést, biztos úr, nem vettem észre, hogy elfelejtettem bekapcsolni a radarjelzőmet.

Hé, magának legalább 200-zal kellett jönnie mögöttem, ha utolért! Gratulálok!

Én is rendőr akartam lenni, de inkább befejeztem a gimnáziumot.

Rossz rendőr! Nem kap csokit!

Ugye nem néz bele a csomagtartóba?

Maga az én pénzemből kapja a fizetését!

Miért állított meg? ... Csak azért kérdezem, hogy legalább az egyikünk tudja.

Csak megpróbáltam lépést tartani a többi autóssal. Igen, tudom, hogy kilométerekre nincs itt senki, de hát ők ennyivel gyorsabbak.

 

Tanácstalanság

Letöltöttem egy programot az internetről, felinstalláltam, de nem tetszik. Most hova vigyem vissza?

 

Mérlegen

A férj a mérlegen áll és behúzott hassal egyensúlyoz. Meglátja a felesége, legyint és így szól:
- Hiába húzod be a hasad, az már úgy sem segít rajtad!
- Dehogynem! Különben nem látom, hogy mit mutat a mérleg.

 

Ugye nem?

Egy lelkész föl-alá lépdel az igehirdetés közben és nagy lendülettel rángatja maga előtt a mikrofon zsinórját, nehogy rálépjen. A széksorokhoz közeledve azonban mégis belegabalyodik a kábelbe és majdnem elesik. Miközben forog és a kábelt cibálja, egy kislány a harmadik sorban odasúgja az anyjának:
- Mama, ha elszabadul, ugye nem fog bántani minket?

 

Mi a különbség?

- Mi a különbség a temető és a WC között?
- Semmi. Ha menni kell, hát menni kell!

 

Mi a különbség?

- Mi a különbség a fekete humor és a morbid humor között?
- Fekete humor: Egy koporsóban tíz hulla.
- Morbid humor: Egy hulla tíz koporsóban.

 

A sikló

A sikló a legveszedelmesebb kígyó a világon. Igen, a sikló, nem a csörgőkígyó, nem a kobra, hanem a sikló. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az alábbi megtörtént eset.

Volt egyszer egy család Texasban, és rengeteg cserepes palántájuk volt. Egyik nap hűvösre fordult az idő, és hogy meg ne fagyjanak a növények, a feleség kezdte behordani őket a házba. A palánták egyikén egy pici kis sikló bújt meg. Ahogy a szobában megmelegedett, hirtelen csúszni-mászni kezdett, aztán a heverő alá menekült. A feleség mindezt látta, sikolya pedig velőtrázó volt.

A férj a zuhanyzóból anyaszült meztelenül rohant be a szobába. Hitvese reszketve közölte vele, hogy kígyó van a heverő alatt, mire ő négykézlábra ereszkedett, és körülnézett. Ugyanekkor jött be a szobába a család kedvenc kutyája, aki játékból, vagy talán köszönésképpen hideg és nedves orrával megbökte emberünk csupasz hátsóját. A férj azonnal elájult, azt hitte ugyanis, hogy megmarta a kígyó.

Szegény asszony szentül meg volt győződve róla, hogy férje szívinfarktust kapott. Azon nyomban kihívta a mentőket. Az ájult embert hordágyra tették, és éppen vitték volna ki a szobából, amikor a kígyó ismét előbújt. Ezt látva az egyik mentősegéd első ijedtségében hirtelen elengedte a hordágy fogantyúját.

Nos, akkor tört el a férfi lába, kórházba kellett vinni. Viszont a kígyó még mindig bent volt a lakásban, a feleség tehát áthívta a szomszédot, hogy segítsen.

A hős szomszéd megígérte, hogy elkapja a siklót. Hozzáértéséről így adván tanúbizonyságot, egy összecsavart újságpapírral felfegyverkezett, és elkezdett bőszen össze-vissza csapkodni a heverő alatt. Rövid idő elteltével úgy döntött, hogy a kígyó már nincs a szobában, és ezt közölte is a háziasszonnyal, aki végre megnyugodva, de fáradtan roskadt le a heverőre. Viszont alighogy keze a párnák mögé csúszott, érezte, hogy ott bizony egy kígyó ficánkol! Sikolya ismét velőtrázó volt, de ezúttal el is ájult, a sikló pedig rutinosan újra a heverő alá menekült. A szomszéd az ájult nőn azonnal elkezdte a szájból-szájba lélegeztetést.

Eközben érkezett meg bevásárló körútjáról hős szomszédunk felesége, aki a látványtól - miszerint férje a fekvő szomszédasszonyt csókolgatja - rettenetesen felbőszült, és egy szatyor konzervdobozzal hátulról úgy fejbe vágta hitvesét, hogy az rögtön elájult. Szétrepedt fejbőrét később több öltéssel kellet összevarrni.

Újra mentőt hívtak, akik megállapították, hogy a sérültet kórházba kell szállítani, és kimentek a hordágyért. Közben a zajra magához tért az ájult háziasszony, és amikor meglátta a földön fekvő, eszméletlen szomszédot, szentül hitte, hogy őt is megmarta a kígyó. Kiment tehát a konyhába, fogott egy üveg pálinkát, és jóindulatúlag kezdte beletölteni az emberbe.

Közben megjöttek a rendőrök. A pálinkától bűzlő, ájult ember láttán részeges családi verekedésre gyanakodtak. Mindenkit le akartak tartóztatni, miközben a két asszony hevesen próbálta elmagyarázni, hogy az egész felfordulás egy rohadt kígyó miatt van.

A még mindig ájult férfi és megszeppent felesége a mentőkkel távozott.

A kis sikló közben kimászott a heverő alól. Erre az egyik rendőr fegyvert rántott, és lőtt. A kígyót ugyan nem találta el, de az eltévedt golyó kitörte a heverő mellet álló dohányzóasztal lábát. Az asztal felborult, a lámpa lecsúszott róla, az izzó eltört és felgyújtotta a függönyt. Erre a másik rendőr - hogy a tüzet eloltsa - hevesen csapkodni kezdte az égő függönyt, de olyan ügyetlenül, hogy kiesett az ablakon a hátsó udvarra. Ott ráesett a család kedvenc kutyájára, az meg a nagy ijedtségtől úgy megvadult, hogy elkezdett össze-vissza ugrálni, végül kirohant az utcára, ahol egy autós ugyan kikerülte, de emiatt nekiütközött a parkoló rendőrautónak, és az rögtön ki is gyulladt.

Eközben az égő függönyről a tűz átterjedt az egész házra.

A szomszédok hívták a tűzoltókat. Jöttek is, sőt annyira siettek, hogy már útközben elkezdték kitolni, emelni a létrájukat. Le is szakítottak vele minden létező elektromos vezetékeket, az egész környék órákig villanyáram és telefon nélkül maradt.

Hosszú hetek, hónapok teltek el.

Mindenkit hazaengedtek a kórházból, a házat újjáépítették, a rendőrök új autót kaptak, az élet újra visszazökkent a rendes kerékvágásba.

Körülbelül egy év múlva a család otthon TV-t nézett, az időjárás jelentésben pedig éppen hideg éjszakát jósoltak. A férj megkérdezte a feleségét, mit gondol, nem kellene-e behozniuk a palántákat éjszakára. Az asszony erre szó nélkül lelőtte.

 

Hogy hívják a ...?

* Kínai szakácsot - Vajling
* Hülye japánt - Ikunuku
* Kopasz japánt - Hayasima
* Japán agglegényt - Maradoka Magamura
* Görög kártyást - Namilesz Teosztasz
* Görög hamiskártyást - Komisz Makkász
* Orosz hangmérnököt - Borisz Jelszint
* Arab ügyeletes orvost - Koffein Ampullah
* Kongói fényképészt - Tekincsa Vakumba
* Svéd nyomozót - Stock Holmes
* Instant bagolyt - Neskuvik
* Röntgen úr feleségét - Röntgenné Ultra Ibolya
* Vegetáriánus ragadozó madárt - Legelészölyv
* A nagyotthalló macit? - M A C I !!!!!!!!!!!!
* Lassú postást - Levéltetű
* Világtalan artistát - Vakrobata
* Népi fertőtlenítőszert - Folklór
* Hülye pincért - Éttermi fogyatékos
* Öreg AIDS-est - Archív
* Szellemek felvonulását - Démonstráció
* Messziről jött hajléktalant - Távcsöves
* Sivatagi kocsmát - Porozó
* Hogy hívják Einstein gyerekeit? - Zweistein....Dreistein....
* Afrikai buszvezetőt - Busman
* Vízi sportokat űző kopasz nyomozót - Kojak-kenu
* Álarcos rókakölyköt - Zorróka
* Kecskeméti láthatatlan embert - Köd Mön
* Rühes macskát - Whis Cat
* Fejetlen rendőrt - Törzsőrmester
* Kecske és a kacsa közös utódait - McDonald's
* Hogy hívják azt a nőt, aki elveszítette értelmi képességének 90%-át? - Özvegy
* Háromdimenziós szekeret - Térfogat
* Hogy hívják eszperente nyelven Kerepestarcsát? - Kerepes netegyele!
* Mi az eszterlánc hivatalos neve? - Polyester

 

URH humorfesztivál I.

Az alábbi gyöngyszemeket rádióamatőrök gyűjtötték össze rendőrök, mentősök és tűzoltók hétköznapi, de nem mindennapi rádiós alakításaiból.

- Na, Zoli mamát elvitték a Lipót matematika osztályára.

- Betegünket egy gyógypillantás után hazaengedtük.

- Mentőautónk egy darab élőlénnyel a Baba utcai detox felé megy.

- Gyalogosgázolás történt, úgy néz ki, nincsen sérülése a hölgynek, de azért összeesett.

- A mentő az egyensúly-visszaállítóhelyre érkezett. (A detoxra érkező mentőkocsi jelentése.)

- Mentőautónk a nyereményével elindul a Baba utcai balettintézetbe.

- Leküzdöttük az első akadályt, de amikor az ajtóhoz értünk, egy akkora véreb jött felénk, hogy a köldökömig ért. Jó lenne valami segítség, egy állatszelídítő vagy egy nyílpuskás ember!

- A bejelentő nem említette, hogy van kutyája.
- Ezt én is letagadtam volna!

- A tüzet jelző személyt nem találtuk otthon, mert kapálni ment.

- Jelentem, a rendészek segítsége ellenére az egység megtalálta a tüzet.

 

URH humorfesztivál II.

Az alábbi gyöngyszemeket ismét csak rádióamatőrök gyűjtötték össze rendőrök, mentősök és tűzoltók hétköznapi, de nem mindennapi rádiós alakításaiból.

- A bejelentő szerint a mellette lakó Ernő bácsi felvette a néhai előnevet.

- Hanyatt fekszik a földön, de nem csillagvizsgáló, vagy autószerelő.

- Megsérült két rendőr, vagy megrendült két sérült.

- Az utolsó csillagharcosból nem lesz első csillagharcos.

- Na, kérem a tulaj nincs itthon, de a húsvéti nyúl kiugrott az akváriumból és azért szólt a riasztó mindenhol, mert elkezdett önállóan rohangálni a lakásban. (Egy beindult lakásriasztó lereagálása a rendőrségen.)

- Nem akarok beleszólni komám, de most büntettél meg egy csávót a ködlámpa miatt, úgyhogy legalább te kapcsold ki!

- Ott meg két ungarische szamuráj kaszabolja egymást.

- Hat fős társaság bicskázik, valamelyik embert akar faragni a másikból.

- Olyan rosszul hallak, mintha egy vödörben lennél Pakisztánban.

- Az orvos mit mond, miben halt meg az az ember?
- Szívinfarktus vagy tüdőembléma.

- Na mi van ezzel a szlovák franciául beszélő magyarral?
- Kérdeztük, hol lakik, azt mondta, sehol.

- Kint voltunk a címen, Úri Geller hazajött, meghajlította a fémtányérokat, röptette őket, azt ennyi. (Családi verekedés volt valahol.)

 

URH humorfesztivál III.

Az alábbi gyöngyszemeket - sorozatunk utolsó részét - ismét csak rádióamatőrök gyűjtötték össze rendőrök, mentősök és tűzoltók hétköznapi, de nem mindennapi rádiós alakításaiból.

- A mentősök küzdenek az életéért, már rákapcsolták ezt a bikázógépet, aztán most itt pattogtatják az út közepén. (A defibrillátoros újraélesztés kommentárja.)

- Ez a gennyláda azért ugrott a szirénázó rendőrautó elé, hogy közölje hogy ő egy földönkívüli.

- Az egyik elkövető kicsi, dagadt és okkersárga hasított bőrkabátban van. Ez egy ilyen cigány népviselet.
- A kolléga talán néprajzkutató?

- Akartok röhögni? Gyertek a Volga szállóhoz, egy szipus nő bemászott a troli alá, átölelte a tengelyt, és most nem tudják kiszedni.

- Egy 18-20 év körüli, vállig érő kék szemű férfit keressetek a környéken!

- Elengedtük őket, de eligazítottuk, hogy ha vissza kell jönni miattuk, akkor már fülönfogásos, földönhúzásos, megtorlásos dolog lesz.

- Józsi, nem ti vagytok a Szentendrei-Monostori sarkán?
- Nem, miért?
- Mert most szóltak be a központi ügyeletre, hogy ott van két álrendőr, és büntetik az autósokat, de aki nem fizet, azt elengedik. De nagyon gyanús vagy te nekem, úgyhogy szép lassan sunnyogjatok el onnan, mert mennek ki az igazi rendőrök!

- Most szóltak ide a központból, hogy Budapest 125. évfordulója tiszteletére egyperces néma szirénázást kell adnunk!

- Az a ... X. Y. mikor lesz bent? Fel fogom négyelni. A pofám, meg a kezem szét van marva, bekente erőspaprikával a kormánykereket.
- Minek nyalogatod a volánt?
- Jelentem, itt az aluljáróban a paprikás maffia tagjai terjeszkednek, ugyanúgy a virágárus jakuzák.

- Ünnepélyes keretek között elértem a Pillangó utcai metróállomáshoz! (Helyzetjelentés csúcsforgalomban.)

- Jelentem, a szolgálatot a speciálisan átalakított IFA-val megkezdtük.

- Híd a platónak: jelentkezz, vétel!

 

Mondatok, amiket nem szívesen hallanál a Mennyország kapujában:

"Bedugtad a kést a kenyérpirítóba? Ember, te aztán nagy marha vagy!"

"Mielőtt elindulunk, jó lenne, ha valami kevésbé gyúlékony ruhába bújnál..."

"Hé, te vagy az, aki azt a 'Who let the Dogs Out' című számot írta? Isten már vár rád!"

"Sajnos nem engedhetlek be: Isten nem hisz a létezésedben."

"Ó, ne aggódjon a hőség miatt. A zuhanás valószínűleg előbb végez magával."

"Felajánlottad a szerveidet? Sajnálom, mindre szükséged van a belépéshez. Foglalj helyet, amíg MIND megérkezik."

"Őrség!"


Csótányháború

Két haver beszélget :
- Te, nálunk rohadt sok a csótány és egyszerűen nem bírom kiirtani őket, pedig már mindenféle vegyszerrel próbálkoztam. Nincs valami jó ötleted?
- De! Vedd át a parancsnokságot felettük és irányítsd el őket valahova a fenébe.
Hazamegy a manus, hogy kipróbálja a tanácsot. Kiáll a nagyszoba közepére és elordítja magát:
- Dandár!!! A parancsnokságot átveszem! Előttem oszlop-vonalban sorakozóóóóó! (Csótányok mint a rakéta, bevágódnak elé oszlop vonalban.)
- Tábornok!
- Parancs! - üvölt vissza a rangidős főcsótány.
- A dandár teljes személyi állományával a klozeten keresztül megtámadja a harmadik emeleten a Kovácsék lakását!
- Értettem! (Dandár el.)
Nem telik bele fél nap sem, jönnek vissza a csótányok, a rangidős csótány jelent:
- Parancsnok úr! Jelentem, a Kovácsék lakása feldúlva, Kovácsék őrületbe kergetve, és még ejtettünk 200.000 hadifoglyot is...

 

Házas pillanatképek

1.

- Mindig fogjuk egymás kezét... Ha elengedem, rögtön vásárol valamit.

2.

Férj és feleség sétál a parkban. A közelben egy fiatal pár vadul csókolózik.
- Mondd, fiacskám - kérdi az asszony - te miért nem csinálsz ilyet?
- Ne viccelj, nem is ismerem azt a lányt!

3.

- Megőrizte a feleséged azt a gyönyörű lányos karcsúságát?
- Mi az hogy megőrizte, megduplázta!

4.

Ádám és Éva ideális házasságban élt: Ádámnak nem kellett végighallgatnia ki mindenkihez mehetett volna férjhez Éva, Évának pedig nem kellett azt hallgatnia, hogy milyen jól főz Ádám anyja.

 

Beszélő óra

Egyetemista fiú nemrég költözött albérletbe és a lakásavató bulin körbevezeti barátait új otthonában.
- Mire való az a harang meg a kalapács? - kérdezi az egyik barátja.
- Ja, az a beszélő óra.
- Beszélő óra?! És hogyan működik?
- Így - mondja a fiú, és megkongatja a harangot a kalapáccsal.
Hirtelen a szomszédból valaki túlüvölti a fülsiketítő zúgást:
- Hagyd már abba te idegbeteg, hajnali két óra van!

 

Mami meg egy ami

Nagyanyó ül a buszon. Szemben vele amerikai katona ül és rágózik. A néni sokáig feszülten nézi, majd hirtelen megszólal:
- Ne haragudjon, édes fiam, de hiába meséli nekem ezt a sok érdekfeszítő történetet. Egyrészt nem tudok angolul, másrészt egy kicsit nagyothallok.

 

Diákok dolgozataiból

- A középkorú lovagok a lovagi tornákon mindig egy hölgyet tűztek maguk elé.

- A nemzetiségi iskolákba több ajkú diákok járnak.

- Nyáron nő a kalapos gomba, télen a kucsmagomba.

- Villon fő műve az Ótestamentum.

- A görög ábécé kezdete: alfa, béta, céda...

- II. József, a vaskalapos király Mária és Terézia fia volt.

- A fecske egy költöző madár, olyan, mint a gólya, csak sokkal kisebb és nem hasonlít rá.

- Barbarosa seregében kitört a pestis, amely elöl maga a császár is csak álruhában tudott menekülni.

- Az éhen halt sereg kitakarodott az országból.

- A harangvirág a bimbambuszok családjába tartozik.

- A végek vitézei többnyire nem éltek haláluk napjáig, mert már korábban elestek.

- Shakespeare víg nőkkel élt Windsorban és tévedésből vígjátékokat irt.

- Zrínyit a bécsi kamarilla által felbérelt ólmozott vadkan ölte meg.

- Az őserdő olyan terület, ahova emberi kéz még nem tette be a lábát.

- A zsidó egyházi zene legismertebb tekintélye Palesztina volt.

- Kolumbusz háromszor indult útnak, bár a második útján meghalt.

- Szulimánt a szigeti ostromnál megölték, ezért egyelőre felhagyott azzal a szándékával, hogy Magyarországot meghódítsa.

- Ady Boncza Bertalant vette feleségül.

- Bombay éghajlata olyan egészségtelen, hogy lakosai máshol laknak.

- A Toldi olyan mű, amelyben a főhőst feldolgozzák.

- A kőolajat kövekből sajtolták.

- Eötvös József többek között Budán született.

- A XVIII. századi főurak palotakertjei tele voltak szépen nyírt szökőkutakkal.

- Anonymus III. Béla névtelen jegyese volt.

- A Bibliát Guttenberg találta fel.

- A kutatók az Őshazában megtalálták az ősmagyarok hátrahagyott részeit.

- A Magna Charta Libertatum kimondta, hogy ugyanazért a bűnért senkit nem lehet kétszer megölni.

- Egyiptom őslakói a múmiák.

- Julius Ceasart a márciusi Idusok ölték meg.

- És akkor a költő megírta Szundi két apródja című versét.

- Lincoln anyja már csecsemő korában meghalt.

- A bibliai Dávid a filatelistákkal harcolt.

 

Horosz-pókusz

KOS

Ebbe a jegybe tartoznak a mocs-kosok, az o-kosok, de ide tartozik Kos-ztolányi Dezső is. A mindig öklelő kosok ebben a hónapban sem hazudtolják meg önmagukat. Általában nagy valószínűséggel várhatóan gyakorlatilag elég kiszámíthatatlan szakasz következhet be esetleg az életükben. Talán. Tehát szükség esetén ne szégyelljenek óvakodni. Ha úgy adódik, szükség esetén nem árt, sőt kifejezetten hasznos lehet a határozott fellépés. Álljanak a sarkukra! Szégyen a futás, de hasznos. Mindent összevetve tehát elmondható, hogy a kosok most is egy új hét előtt állnak, hol telve energiával, hol meg anélkül. Mindenesetre számítsanak rá. Bármikor bekövetkezhet.

BIKA

Mindannyiunk legnagyobbika. Fúj az orra lika. Jól felismerhető. Nekik azt ajánljuk, hogy a pirossal vigyázzanak. Bár egyes újabb bikasztrológiai feltevések szerint e csillagkép szülöttei (csakúgy, mint a szarvasmarha hímje is) színvakok. Ennyit elöljáróban a piros bikákról. Utóljáróban a többit meghallgathatják telefonvonalunkon. És a telefon másodpercenként nagyon olcsó. Percenként is még majdnem. Plusz ÁFA.

IKREK

Akik nem tudnak elszakadni. Ők azok, akik e képességüknél fogva annak idején a kommunistákra adták le voksukat. Köszönet érte! A csillagok állása szerint a szellemi és lelki fejlődésük az első harmadban beteljesedett, innen már csak visszafelé haladhatnak. Tehát sajnos főleg agyilag. Mellesleg nagyon sok rendőr és politikus is ez alatt a csillagzat alatt született.

RÁK

A hó első és utolsó dekádjának szülöttei sikeresek lehetnek, ha jól bánnak a pénzzel, illetve ha ügyesen tevékenykednek szellemi területeken. Viszont vigyázzanak, ha nem bánnak jól a pénzzel, vagy nem tevékenykednek ügyesen, akkor életük komoly fordulatot vehet. Ez szinte majdnem biztos, kevés kivétellel.

OROSZLÁN

Az állatok királya. Vakok közt a félszemű is király. Jobb, ha ebből minden oroszlán maga vonja le a következtetést. Persze mások is levonhatják maguknak. Másnak nem. Szerencsés időszak, de nem árt egy kis óvatosság, viszont sütkérezzenek nyugodtan. Bár ugyan minek sütkéreznének? De ha egyszer ezt mondják a csillagok?! Viszont ne csüggedjenek. Ha lendületük kissé megtörik, vitalitásuk gyengülhet. Ezért ne erőltessék a munkát, általános szabály: dolgozz keveset, nem érhet baleset!

SZŰZ

Tart még a napsütés, használja ki a csillagok állását. Bár minden mozog, és heuréka! - mondta valaki annak idején, de ezzel mi nem törődünk. Gondoljon arra, hogy helyes döntéseivel biztosíthatja jó anyagi helyzetét, erősítheti pozícióját, hivatalbeli sikereit. Ellenkező esetben pont a fordítottja igaz.

MÉRLEG

Az igazság bajnokai. Ha az ön testi, lelki egyensúlya megvan, érezze magát jól! Vigyázzon az egészségére, különösen a szépségére, mert azt mondják, az múlandó. Ez természetesen bányarémekre nem vonatkozik. Üzlettel, pénzzel, egyéb tervekkel bánjon visszafogottan, vigyázzon, nehogy elveszítse realitásérzetét. Ne kezdjen olyan dolgokba, melyek kimenetele az ön számára előnytelen lehet.

SKORPIÓ

Önökre változó napok várnak. Egyik sem lesz olyan, mint a másik. Ez főként a hó első, második, és harmadik harmadára igaz. A negyedik harmad kivétel. De ez általában nem létezik. Szerencsésebbek, fogékonyabbak, kreatívabbak, fantáziadúsabbak lehetnek, ha a sors is úgy akarja. Ezt munkájukban is eredményesen felhasználhatják. Persze legyenek toleránsak, a BKV ellenőr is csak ember!

NYILAS

Nyilas Misi öve. Neki és a hozzá hasonlóknak sok mindent ígérhetünk. Szinte semmibe nem kerül. Magánéletük nem ad okot nyugtalanságra. Anyagi helyzetük sem, legalább is az első harmad idején, fizetésnapkor. Hivatali pozíciójuk is erősödhet, ha akar. Azért fogják vissza magukat. Besenyő Pista bácsinak üzenjük, hogy még ne!

BAK

A legjob-BAK. Igaz hogy ezt a bolygók, de sok esetben és legfőképpen az élet is cáfolja. Viszont a BAK sör ellen sok más csillagkép szülöttjének nincs kifogása. Nekem sem. De ez nem ide tartozik. Annyit azért elárulhatunk, hogy az üvöltő dervis nem azonos a süvöltő partvissal, annak ellenére, hogy esetleg mindkettőjük hajlandó lenne a konyhát feltakarítani. Én személy szerint kétlem. Viszont magánügyekkel ne zaklassanak.

VÍZÖNTŐ

A Fővárosi Vízművek hava. A belváros réme. A Lochnessi szörny karácsonya. Az alkoholisták halála. Nem túl sok jó, tessék választani!

HALAK

Dinamikus, energikus hónap vár a halakra. Pont az energia áremelés után. Persze vehetjük úgy is, hogy a következő emelés előtt. Legyünk optimisták! Több jó, kevesebb rossz várható a dekádban. Éljenek, mint hal a vízben!

 

Amit nem szívesen hallanál a műtőasztalon fekve...

1. Szikét! Ja, nem, inkább azt, a... na, azt az izét!
2. Mi ez? Terrortámadás? Ja, nem, csak áramszünet!
3. Állj! Ne mozduljon senki! Kiesett a kontaktlencsém!
4. Ez meg itt mi?
5. Jaj, ne! Már megint nincs meg a karórám!
6. Nos, emberek, ez mindannyiunk számára tanulságos kísérlet lesz.
7. Jó, akkor most ebből a szögből is csináljon egy képet...
8. Nem hiszem el! Ki tépte ki az anatómia könyv 42. oldalát?
9. Azt hiszem, tüsszentenem kell... nem... de mégis... Na, kérem a szikét, folytassuk a munkát!
10. Kicsit ragad a padló. Pedig tegnap felmostak azután a TBC-s után, nem?

 

Vallomások

Két fiatal összeházasodik, de mindkettőjüknek van egy problémája, amit még senkivel - a másikkal sem - osztottak meg. A vőlegény, irtózatos lábszagát álcázandó, mindig zokniban alszik. A menyasszony pedig minden reggel összeszorított szájjal rohan a fürdőszobába és addig nem szól egy szót sem, amíg fogat nem mosott, nehogy kitudódjék penetráns szájszaga. Egy reggel azonban a férj arra ébred, hogy az egyik lábáról hiányzik a zokni. Izgatottan keresni kezdi a paplan alatt, mire felébred a felesége.
- Mit csinálsz? - kérdezi a lány, megfeledkezve a reggeli fogmosásról.
- Szívem, van valami, amit el kell mondanom neked - mondja reményvesztetten a fiú.
A feleség, sejtve, hogy titka kitudódott, szintén megnyílik.
- Ami azt illeti, én is tartozom egy vallomással...
- Hagyd csak, mindent értek - mondja a férj -, megetted a zoknimat.

 

Semmi gáz!

Egyszeri nő otthon nézi a tévét a barátnőivel, amikor hirtelen zajt hall. Kirohan az ajtón és látja, hogy egy tolvaj ellopja a kocsiját.
- Láttad az arcát? - kérdezik izgatottan a barátnői, amikor visszaér.
- Nem, de semmi gáz - felírtam a rendszámot!

 

Hogyan juthatunk a mennybe?

Egy lelkész kisgyerekeket tanít a jó viselkedésre és arra, hogyan juthatnak a mennybe. A lecke végén megkérdezi a gyerekeket:
- Na, gyerekek, hova akartok jutni?
- A mennybe! - kiáltja a kis Zsuzsi.
- És mit kell tennetek, hogy oda kerüljetek?
- Meg kell halnunk! - kiabálja Peti.

 

Leltár

A kórház főorvosa telefonál az áruházba:
- Hány motorbiciklit adtak ma el?
- Tízet - szól a válasz.
- Nem értem. Hol a fenében lődörögnek még hárman...

 

Semmi baj, Apa!

Az apa és 8 éves kisfia együtt autóznak. Az apa átmegy egy piros lámpán, és zavartan mondja a fiúnak:
- Ó, ez szabálytalan dolog volt!
- Semmi baj, apa! - mondja a fiú. - A mögöttünk jövő rendőrautó is átjött rajta.

 

Emlékek

Apuka sétál a gyerekével egy kastély romja körül. Mindenütt ledőlt falak, omladozó oszlopok, elgurult kövek. A kisfiú odafordul az apjához és megkérdezi:
- Ugye itt tanult anya vezetni?

 

Jó hír

A repülőgép kapitánya a hangosbeszélőn szól az utasokhoz:
- Hölgyeim és Uraim! Van egy rossz és egy jó hírem. A rossz hír az, hogy egy géprabló kerítette hatalmába a gépünket. A jó hír az, hogy a francia Riviérára akar menni.

 

Féltékenység

Egyik éjszaka Ádám későn jön haza a Paradicsomban. Éva dühösen nekitámad:
- Már megint hol jártál? Biztos valami nőcskéhez járkálsz!
- De Éva! Te is tudod, hogy rajtad kívül nincs itt másik nő!
Éva megnyugszik, de amikor elalszanak, Ádám arra ébred, hogy Éva böködi az oldalát. Felsóhajt:
- De Éva, mit csinálsz?
- Számolom a bordáidat...

 

Jó tett helyébe jót várj

A rabbi és a plébános egymás mellett vettek telket.
A rabbinak van egy gyönyörű fekete Mercedes-e a plébánosnak pedig egy öreg, szakadt Trabija. Egyik nap gondolkodik a plébános, hogy milyen jó cselekedettel lephetné meg kedves szomszédját...
Gondolkodik-gondolkodik, míg egyszer csak kitalálja: lemossa a rabbi autóját; úgy is tesz. A rabbi a lakása ablakán kinézve döbbenten nézi, mit csinál a plébános. Másnap reggel felébred a plébános, kisétál a háza elé és meglepve látja, hogy a rabbi térdel a Trabi mögött és egy fémfűrésszel a kocsi kipufogóját fűrészeli, odalép hozzá:
- Mi csinálsz testvérem a kocsimmal?
- Hát tudod testvér, ha te tegnap megkeresztelhetted az én Mercedesemet, akkor én...

 

Madárijesztő

- Apám olyan klassz madárijesztőt csinált, hogy a varjak három mérföldre elkerülik a farmunkat - dicsekszik az egyik farmerfiú.
- Az semmi! - mondja erre a barátja. - Az én bácsikám olyan madárijesztőt készített, hogy a varjak visszahozták a tavaly ellopott kukoricaszemeket.

 

Ámen helyett

Úgy gondoljuk, hogy 14 éves lányunk az utóbbi időben túl sok időt tölt telefonálással. A számla még nem érkezett meg, de a sejtésünket nagymértékben alátámasztja, hogy a múltkor így fejezte be vacsora előtt az asztali imát:
- Na jó, majd hívlak!

 

Diákok aranyköpései

- Miért van Gárdonyi Géza sírjára az írva, hogy "Csak a teste"?
- Mert a fejét levágták a törökök.

Fizika órán:
- Mi jellemző a jó vezetőre?
- Az a jó vezető, aki nem iszik, és időben lefékez a gyalogos előtt.

Fogalmazás a lakásról:
"Én így képzelem el a lakásomat. De ha mégsem így lesz, akkor biztos másképp lesz."

- A házi feladat holnapra az önéletrajzotok megírása.
- És kiét kell leírni?
- De nekem olyan nincsen!
- Csak mostanáig kell?

- Kik voltak a vándor énekesek? Nevezzetek meg egyet közülük!
- Kodály Zoltán.

Énekórán:
- Handel szépen játszott hegedűn és szimfónián.

- A napokat milyen nagyobb időegység váltja fel?
- Felhő.

A cápa jellemzése:
"Embert nem eszik, de nem lehet benne bízni."


Nem!

Két egyszerű nő utazik a buszon, ahol párás az ablak. Az egyik nő két pontot rajzol az ablakra és azt mondja:
- Itt fogok kinézni.
Mire a másik letörli a két pontot:
- Te itt nem nézel ki!

 

Vasárnapi iskolában

- Miért vitte el József és Mária Jézust Jeruzsálembe?
- Mert nem volt pénzük bébicsőszre.

 

Szorult helyzet

Felesége távollétében Imre bácsi úgy dönt, hogy itt az ideje átfesteni a WC-ülőkét. Mari néni azonban a vártnál hamarabb érkezik haza, és dolgának végeztével ráragad a frissen festett ülőkére. Azonnal kocsiba ülnek és elmennek az orvoshoz. Mari néni egy nagykabátot vesz magára, hogy eltakarja az ülőkét és az ülepét. Amikor az orvoshoz érnek, Imre bácsi fellebbenti a nagykabátot Mari néni szorult helyzetéről és így szól:
- Doktor úr, most mondja meg. Látott már maga ilyet?
- Hát, ami azt illeti láttam, de bekeretezve még sosem.


Ám legyen

A skót felesége halála miatt gyászjelentést ad fel az újságban.
- "Feleségem meghalt. Smith."
- Uram, a hirdetés 6 szóig ingyenes - mondja a felvevő hölgy.
- Igen? Akkor írja még hozzá, hogy "Használt varrógép eladó."

 

Nemtom

- Móricka, itthon van az apukád?
- Nincs. A kutyánk kiszökött az udvarból, és az apu elment keresni.
- Vajon mikor érhet haza?
- Nemtom, a kutya már másfél órája itthon van.

 

Találós kérdések

1.

- Miért akar átmászni a rendőr a kerítésen?
- Mert az igazság odaát van!
- És mért jön vissza?
- Mert a pitbull is odaát van.

2.

- Meddig nyúl a nyúl?
- Ameddig el nem szakad!

3.

- Miért teszi ki az informatikus a romlandó kaját az ablakok alá?
- Mert a Windows alatt minden lefagy.

4.

- Mi az abszolút pech?
- Vasutassztrájk ideje alatt sorompót kapni.

5.

- Miért van a rendőr éjjeliszekrényén két kő?
- Az egyikkel leoltja a lámpát, a másikkal megnézi, becsukta-e az ablakot.

 

Mennyi?

- Harminc félhülye van az osztályban - dühöng az osztályfőnök.
- Harmincegy! - kiabál be Móricka.
- Pimasz kölyök! Azonnal takarodj ki a folyosóra...!
- Ja, így persze a tanár úrnak lesz igaza!

 

Ez jó!

A rendőr megy az utcán. Egyszer csak megjelenik a jó tündér. Azt mondja neki:
- Te rendőr! Most jó kedvemben vagyok, kívánhatsz kettőt.
A rendőr gondolkodik, gondolkodik, majd megszólal:
- Kérek egy korsót, amiből sosem fogy ki a sör!
Megkapja. Elkezdi inni, majd megszólal:
- Ez jó, ebből kérek még egyet!

 

Szerencse

A skót hazamegy, és térden rúgja a fiát.
- Na, de édesapám! Miért rúgott térden?
- Azért, mert találtam egy mankót.

 

Felirat szippantós kocsin

"Munkánkkal meg lesz elégedve, de ha mégsem, az elszállított terméket készséggel visszavisszük."

 

Csak mértékkel

A rendőr bemegy egy pizzériába.
- Egy sonkás pizzát kérek.
- Négy vagy nyolc szeletbe vágjam? - kérdezi az eladó.
- Hát négybe, a nyolc az túl sok, nem bírom megenni!

 

Baj van!

- Anyu, baj van! Az előszobában feldöntöttem a létrát!
- Na, majd kapsz, ha apád megtudja!
- Már tudja... ott lóg a csilláron.

 

Milyen tél lesz?

Közeledik a tél, két apacs, apa és fia, tanakodik:
- Ej, fiam, jön a tél, nem ártana, ha elmennél fát vágni, mert nem lesz télire tüzelőnk.
A fiú úgy is tesz, elmegy, s egy héten keresztül vágja a fát, majd hazamegy:
- Mondd, apám, mennyi fát vágjak még?
- Nem tudom fiam, menj el és kérdezd meg a seriffet, hogy milyen hideg lesz a télen.
A fiú el is megy a seriffhez:
- Mondja seriff, milyen hideg lesz a télen?
- Elég hideg lesz.
A fiú megint elmegy fát vágni. Egy hét múlva megint elmegy a seriffhez:
- Seriff, milyen hideg lesz a télen?
- Nagyon hideg lesz.
A fiú megint egy hétig vágja a fát, majd megint beállít a seriffhez:
- Seriff, milyen hideg lesz a télen?
- Borzasztó hideg lesz, az indiánok már 3 hete vágják a fát.

 

Mi az?

- Mi az: négy lába van és két keze?
- Kezesbárány!

 

És az mi?

Rendőrök helikopterrel utaznak. Kérdi az egyik:
- Te, mi az a propeller felettünk?
- Biztos a légkondicionáló, mert mióta leállt, nagyon izzad a pilóta...

 

Vadászaton

Két vadász cserkészik az erdőben. Egyszer csak elszáll a fejük felett egy sárkányrepülő. Egyikük villámgyorsan vállához emeli a fegyverét, céloz és tüzel.
- Milyen madár volt ez, komám? - kérdi a társa.
- Fogalmam sincs, de az biztos, hogy az embert elengedte.

 

Felirat kamion hátulján

"Ne dudálj, a sofőr alszik!"

 

Kockázatok elkerülése érdekében

Móricka bemegy a gyógyszertárba, és így szól:
- Kérek valami helyi érzéstelenítőt!
A patikus csodálkozva megkérdi:
- Minek az neked?
- Tetszik tudni, ma viszem haza a bizonyítványomat...

 

Jámbor jószág

A lóvásáron a vevőnek igen megtetszik az egyik állat. Kerülgeti, nézegeti, majd érdeklődik az állat gazdájától, hogy milyen a ló természete, vad vagy jámbor?
- Uram, ez olyan jámbor jószág, hogy heten tartottuk vissza, mégis bement a templomba.

 

Mi az?

- Mi a Windows apacsul?
- ???
- Sápadtarcú nézni homokóra.

 

Lehallgató

- Miből jön rá az orosz polgár, hogy lehallgatót szereltek a lakásába?
- Eggyel több szekrény van a szobában.

 

Grafiti recept

"A mákos bab egy étel, ami úgy készül, hogy kettőt lapozunk a szakácskönyvben."

 

Felirat tanulóvezető kocsijának hátulján

"Az anyukám nem tehet róla!"

 

Mivel?!

- Édesem - kérdezi az újdonsült férj a feleségétől -, mivel töltötted meg ezt a töltött csirkét?
- Én semmivel, hiszen belül nem is volt üres!

 

Részben

- Tiszteletes úr, meglett már a kabátja, amit a múltkor elloptak?
- Részben.
- Hogyhogy részben?
- A gombokat már megtaláltam a templomi perselyben.

 

Mi az?

- Hogy hívják az egyenes állatkertet?
- Vonalzoo.

 

Sikeres kezelés

Az asszony hazamegy a pszichológustól. Lelkendezve meséli barátnőjének:
- Amíg nem jártam kezelésre, mindig azt gondoltam, hogy én egy határozatlan ember vagyok.
- Na és most?
- Most már nem vagyok benne olyan biztos...

 

Grafiti bölcsesség

"A tyúk nagyon buta állat. Mindig akkor tojik a legtöbbet, amikor olcsó a tojás."

 

Hétköznapi bölcsesség

A babona olyan, mint a szentjánosbogár. Sötétség kell, hogy világítson...

 

Nem baj

Vásárló odalép az egyszeri eladóhoz:
- Nem baj, ha felpróbálom azt a ruhát a kirakatban?
- Nem, de van próbafülkénk is.

 

Modernizált közmondások

Inzultálja, mint szikvíz termékmenedzser a paripáját.

Aki mer, az nyer == Aki merít, az nyerít?

Aki nem hiszi, járjon bután, na...

Ez itt a reklám, hülye!

Büdös gyereknek anyja is érzi a szagát.

Sok hóember kis helyen is elfér!

Feszít, mint topmodellben a bableves.

Elveszett, mint vasorrú bába a mágnesviharban!

Jó pap holtig él.

Jobb ma egy veréb, mint holnap egy véreb.

 

Grafiti bölcsesség

"Micimackó az egyetlen olyan agglegény, aki egyfolytában a mézesheteit tölti."

 

Parancsolat

A vasárnapi iskolában a tízparancsolatról tanulnak a kisgyerekek. A "tiszteld apádat és anyádat" után, a tanító megkérdezi a kicsiket:
- Van olyan parancsolat is, ami arról szól, hogyan bánjunk a testvéreinkkel?
A kis Peti gondolkodás nélkül rávágja:
- Igen, a "Ne ölj!"

 

Ősbizonyítvány

A kis ősember megérkezik a barlanghoz és átnyújtja a bizonyítványát az anyukájának, aki végigolvassa, majd így szól:
- Nézd fiam, azt, hogy megbuktál vadászatból, megértem, mert még kicsi vagy és nem bánsz még jól a dárdával. Hogy ismételned kell földművelésből, elnézem, mert nem könnyű dolog, elég sok fáradságba kerül, hogy eredményes legyen. Hogy meghúztak barlangfestészetből, megbocsátom, mert még kicsi vagy, és a készséged még nem fejlődött ki, de hogy történelemből is karót kapjál, amikor abból még csak két oldal van...!?

 

Díjszabás

A butikos felesége elmegy a divatos pszichiáterhez.
- Asszonyom, mindenekelőtt figyelmeztetem, hogy nálam ahány kérdésre választ óhajt, annyiszor ezer forintba kerül...
- Nem sok az egy kicsit? - csattan fel a páciens.
- Meglehet - feleli az orvos. - No és a második kérdése?

 

Életmentő

- A feleségem ma egy csomó ember életét mentette meg.
- Nocsak! És hogyan?
- Reggel nem tudta beindítani a kocsit.

 

Meglepetés

- Holnap lesz a házassági évfordulónk. Vettem a feleségemnek egy jegyet a Forma-1-re.
- Nagy meglepetés lesz!
- Meghiszem azt, mert ő színházba akart menni.

 

Találós kérdés

- Mitől lesz egy mosópor intelligensebb, mint te?

- Attól, hogy megveszed a reklám miatt.

 

Semmi

- Mire gondolsz, drágám? - kérdi feleséget a férj.
- Semmire - válaszol az asszony.
- Ez aztán a női logika! - csattan fel gúnyosan a férj - Semmire gondolni nem lehet.
- Dehogynem! Éppen arra gondoltam, mit kaptam tőled a születésnapomra...

 

Torony a pilótának

Torony: Hogy ne csapjon túl nagy zajt, legyen szíves forduljon 45 fokkal jobbra.
Pilóta: Milyen zajt csaphatnánk mi 35000 láb magasan?
Torony: Olyan csörömpölőset, mint amikor a 707-esük összeütkozik az előttük levő 727-essel!

 

Autópiacon

- Bácsi, mennyit fogyaszt ez az autó városban?
- Nem tudom, falusi vagyok.

 

Kötelező olvasmány

"A kötelező olvasmány érdekes dolog. Senki sem akarja elolvasni, mégis szeretné, ha már elolvasta volna." (Mark Twain)

 

Egymásodperces mese

Miután a királylány megcsókolta a villamost, átváltozott BKV.

 

Definíció 1.

A tökéletes férj az, aki hajlandó órákon át várni, míg a felesége két perc alatt elkészül.

 

Bíróságon

(Amerikai bíróságokon feljegyzett párbeszédek)

- Miért szakadt félbe első házassága?
- Elhalálozás miatt.
- És melyikük halt meg?

- Uram, megítélése szerint mennyi lehet az ön IQ-ja?
- Hát, még elég jól látok, azt hiszem!

- Doktor, ön általában hullákon végez boncolást?
- Uram, én mindig hullákon végzek boncolást.
- Emlékszik a vizsgálat időpontjára?
- Igen, délután fél kilenckor kezdtük.
- És addigra Mr. Dennington már halott volt?
- Nem, hanem az asztalon ült, és azon törte a fejét, hogy vajon miért boncoltuk fel.

- Doktor, mielőtt nekilátott a boncolásnak, megvizsgálta a pulzust?
- Nem.
- Megmérte a vérnyomást?
- Nem.
- Megvizsgálta a légzést?
- Nem.
- Ezek szerint tehát lehetséges, hogy a páciens még élt, amikor elkezdte a boncolást?
- Nem.
- És miért olyan biztos ebben, doktor?
- Azért, mert az agyvelő már egy befőttes üvegben volt a másik asztalon.
- De mindettől függetlenül, lehetséges, hogy a páciens mégis életben volt?
- Igen lehetséges, és valószínű, hogy most valahol ügyvédként praktizál, és hülye kérdéseket tesz fel.

 

Életbölcsesség

A varjú is énekesmadár, csak gyorstalpalón végzett.

 

Definíció 2.

A sláger az a zene, ami a füleden megy be, és a könyöködön jön ki.

 

Ünneprontó

Két gyerek látja a fiatal házaspárt, amint éppen jönnek ki a templomból. Megszólal az egyik:
- Rájuk ijesszek?
- Inkább majd én.
Odafut a vőlegényhez, és így szól hozzá:
- Gratulálok papa, jól választottál...

 

Ja

- Doktor úr, nem tudok aludni. Egész éjszaka le sem hunytam a szemem.
- Ja, így már érthető.

 

Találós kérdés

- Hogy hívják az alattomos masinát?
- Számító gép.

 

Elszólásmondások

Jó pap holtig él.

A kefir sem fenékig tejfel.

Hazug embert könnyebb utolérni, ha sánta.

Madarat tolláról, zoknit szagáról.

Nem minden arany, ami réz.

Evés közben jön meg a postás.

Addig jár a korsó a kútra, míg be nem vezetik a vezetékes vizet!

Szegény, mint a templom tehene.

Ki mit vet, azt kapál.

Nagy lábba vágta a fejszéjét.


Halló?!

- Doktor úr! A bal fülemre alig hallok valamit!
- Sajnálom, de ez a korral jár!
- Ne próbálja bemesélni nekem, hogy a bal fülem öregebb mint a jobb!

 

Nem igazság!

A harmadik B-ben a tanító néni észreveszi, hogy két gyerek beszélget óra közben.
- Büntetésből leírjátok holnapra nekem százszor a neveteket! - szól szigorúan.
- Ez nem igazságos! - pityeredik el az egyik nebuló - Őt Kis Pálnak hívják, engem meg Glattenbeisberger Tivadarnak.

 

Szemfény-vesztés

Az egyik szentjánosbogár azt mondja a másiknak:
- El kell mennem a szemorvoshoz, rosszul látok.
- Hogyan vetted észre?
- Tegnap este égő csikknek csaptam a szelet.

 

Hova?!

Agresszív kismalac fölszáll a buszra:
-1 jegyet kérek.
Sofőr:
- De mégis, hova?
Agresszív kismalac:
- HÁ DE MÉGIS HOVA? IDE A MARKOMBA!

 

Tudni kell

Nyuszi, Medve és a Varjú utaznak a repülőn.
Varjú egyszer csak odaszól a Medvének:
- Hozzál nekem egy whiskyt!
Medve el, vissza, felszolgálja.
Erre Nyuszi is odaszól a Medvének:
- Hozzál nekem egy whiskyt!
Medve el, vissza, felszolgálja.
Varjú odamegy a Medvéhez megcsípi. Semmi reakció.
Nyuszi odamegy belerúg. Még mindig semmi. Varjú ráönti a whiskyt. Semmi. Nyuszi elnyomja a Medve kezén a szivarját.
Medve feláll, kinyitja az ajtót, és kivágja mindkettőt. Zuhannak lefelé. Varjú:
- Mondd Nyuszika! Tudsz te egyáltalán repülni?
- Nem.
- Akkor mit szemétkedsz a medvével?

 

Razzia

A rendőr a razzia során így szól egy huligánhoz:
- Hol a munkahelye?
- Erre-arra.
- Dolgozik egyáltalán?
- Egyszer-másszor.
- És mit?
- Ezt-azt.
- Őrizetbe veszem!
- És mikor engednek ki?
- Előbb-utóbb.

 

Igazoltatás

- Hát uram, én ezt a roncsot nem merném autónak nevezni - mondja az igazoltató rendőr az autósnak.
- Egyetértek! Ezért nem is hordok magammal jogosítványt.

 

Osztályozás

Hogy osztályozzák a férfiak a ruháikat?
- Nagyon koszos, koszos és koszos, de még hordható.

 

Téves

A skótnál csöng a telefon:
- Halló, itt a telefonközpont - mondja egy hang a vonal túloldalán -, ön kéthavi telefondíjjal tartozik nekünk!
- Ez kérem tévedés lesz - mondja a skót -, nekem nincs is telefonom.

 

Trükk

Egy férj a barátjának:

- A feleségem életveszélyesen hajtott, de leszoktattam róla.
- Hogyan?
- Azt mondtam neki, hogy ha karambolozik, a rendőrségi hírekben az életkorát is közlik.

 

Kérés

- Elnézést kérek a zavarásért, vezérigazgató úr! Tudja a feleségem a jövő héten nászútra megy. Szeretnék szabadságot kivenni, hogy elkísérhessem.


Egyirányú utca

Késő éjszaka nagy sebességgel behajt egy kocsi az egyirányú utcába a forgalommal szemben. A rendőr észreveszi és megállítja. Éppen kezdené a mondókáját, mikor észreveszi, hogy az ülésen a saját főkapitánya foglal helyet. A rendőr tiszteleg, majd így szól:
- Mit szól hozzá főkapitány úr? Már megint rosszul rakták ki ezeket a hülye táblákat!


Legyek

Két légy sétál Robinson fején. Egyszer csak megszólal az egyik:
- Én most elmegyek. Majd Pénteken találkozunk.

 

Műtét előtt

Beteg az orvosnál:
- Doktor úr, rettenetesen nagy az orrom. Nem tudna belőle egy formás, szép új orrot faragni?
- Ebből uram? Akár hármat is.


Nem súlyos

Egy idős bácsi elmegy az orvoshoz, és elmondja a panaszait. Az orvos megnyugtatja:
- Papa, ezzel a betegséggel akár kilencven évig is elélhet.
- De doktor úr, én pontosan kilencven éves vagyok.


Kár

- Dohányzik? - kérdezi az orvos a beteget.
- Nem.
- Kár. Különben rögtön megtiltottam volna.

 

Altató

- Mondja, Pista bácsi, maga mit szokott csinálni, ha este nem tud elaludni?
- Én? Elszámolok háromig.
- Tényleg? Csak háromig?
- Igen, háromig, de van úgy hogy fél négyig is.


Következtetés

Két jegesmedve megy a sivatagban.
- Te milyen nagy jég lehetett itt!
- Honnan veszed?
- Hát milyen vastagon beszórták!

Hol?

Ül a nyuszi a szakadék szélén, néz maga elé és egyre csak azt hajtogatja:
- Boci, boci, boci.
Arra jön a medve és kérdi:
- Mit hajtogatsz itt te nyuszi?
- Boci, boci.
- Hol? - néz lefelé a medve.
- Boci.
- De hol? - a medve kihajol, és lezuhan.
A nyuszi most már azt hajtogatja:
- Maci, maci, maci.


Na, azért!

Két kamionsofőr vodkázik a parkolóban. Meglátja egy rendőr, és odamegy hozzájuk:
- Hát maguk mit isznak?
- Pertut!
- Na, azért! Már azt hittem valami szeszes italt, mert akkor azonnal elvettem volna a jogosítványukat!


Nem megy

Kamionsofőr felhívja a főnökét:
- Főnök, baj van! Összetört a bal oldali visszapillantó tükröm.
- Ez legyen a legnagyobb baj. Cserélje ki!
- Nem tudom, főnök, mert ráborult a kamion.


Találó(s)

- Hogy hívják a legfelsőbb memóriát?
- U-RAM!


Ok

A piros lámpánál fékez egy motor, majd eldől. Egy autós észreveszi és odasiet:
- Segíthetek, uram?
- Nem, köszönöm. Csak a feleségem hagyott el.
- Az még nem ok arra, hogy a piros lámpánál felboruljon.
- Dehogyisnem! Elvitte magával az oldalkocsit.


Ismerős

Zsebtolvajt állítanak elő az őrszobára.
- Meg ne próbálja elhitetni velem, hogy azért vette el ezt a levéltárcát, mert azt hitte, hogy a magáé! - ordít rá a delikvensre az ügyeletes. - Láthatta, hogy ez idegen tárca!
- A tárca igen. De a bankjegyek olyan ismerősnek tűntek...


Talán

- Betartotta a tanácsot, és csak tíz szál cigarettát szív naponta?
- Igen, doktor úr.
- Akkor nem értem, miért nem javul az állapota?
- Talán azért, mert azelőtt sosem dohányoztam.


Megoldás

- Doktor úr, a férjem egész éjszaka beszél álmában! Mit csináljak?
- Hagyja nappal szóhoz jutni, asszonyom!


Felismerni a kalózt...

- Hogyan lehet felismerni az Internet kalózt?
- Webhely van az arcán.


Találatlan kérdések

- Hogyan fékezik meg a szerelmes bárányt?
- Állj! Love juh!

- Milyen az abszolút vasutas házaspár?
- Eva Peron-Charlie Sheen.

- Hogyan hal meg a teniszező?
- Megáll benne az ütő.

- Kit hívnak, ha a vak beleesik a kútba?
- A vakmerőt.

- Mi az? Nagy, sárga, és fáj, ha belemegy a szemedbe?
- Villamos.

- Mi a legjobb zöldség?
- BESTZELLER.

- Honnan tudod, hogy túl kövér vagy?
- A Greenpeace aktivistái vissza akarnak tuszkolni a tengerbe.

- Hogy mondják az angolok hogy "haj van az autón"?
- Harison Ford!

- Miért nem kapott jogosítványt a gepárd?
- Mert sohasem áll meg a zebránál.

- Melyik a legfájdalmasabb sportág?
- A véraláfutás.

- Mit lehet enni az üzemi konyhán?
- Koszt.

- Miért hideg a hajnali szél?
- Mert egész éjjel kint volt.


Jó hír/rossz hír

1.

Egy férfinak amputálni kell az egyik lábát. Műtét után bemegy hozzá az orvos, és azt mondja:
- Van magának egy jó, és egy rossz hírem. Melyiket mondjam először?
- A rosszat.
- Az a rossz hír, hogy tévedésből a jó lábát vágtuk le.
- És akkor mi a jó hír?
- Szépen gyógyul a rossz.

2.

Az erős dohányos alkoholista felkeresi az orvost:
- Doktor úr, nagyon fáj az oldalam és a mellkasom.
Az orvos megvizsgálja, és így szól:
- Uram, van egy jó és egy rossz hírem. Melyiket mondjam?
- A rosszat.
- Sajnos a fél tüdejét ki kell operálni.
- És mi a jó hír?
- Az, hogy lesz elég hely a májának.


Baleset

- Hogyan történt a baleset? - kérdezik a férfit a baleseti sebészeten.
- Mentem a Trabanttal, és elhajtott mellettem egy Porsche.
- De hát ez még nem okoz balesetet.
- Igen ám, de azt hittem, hogy állok, és kiszálltam.


Légyfoci

A legyek fociznak az asztalon, és az egyik elmegy vécére. Mikor visszajön, látja, hogy a többiek görcsbe rándulva fekszenek.
- Hát itt meg mi történt?
- Lefújták a meccset.


Siker

A kis molylepke először repül ki a szekrényből. Amikor hazaér, megkérdi tőle az anyukája:
- Na, milyen odakint?
- Nagy sikerem volt: mindenki engem tapsolt.


Találatlan kérdések II.

- Milyen hardware-en lehet a Windowsban rejlő lehetőségeket a legjobban demonstrálni?
- Írásvetítőn.

- Mi a Windows eredeti szlogenje?
- Gondolkodom, tehát fagyok!

- Mi lesz a lóból, ha átmegy rajta az úthenger?
- Sikló.

- Mit mond a nyuszika a hóembernek?
- Ide a répát vagy hozom a hősugárzót!

- Mit mond a tehén James Bondnak?
- A nevem Bo, Bim Bo!

- Melyik a legcsöndesebb kocsi?
- A kispolszki, mert a térdeddel menet közben be tudod fogni a füledet.

- Miről lehet felismerni a vidám motorost?
- Muslicás fogsoráról.


Egyszerű

Egy főnök a másiknak:
- Hogy csinálod hogy az embereid mindig pontosak?
- Egyszerű: 30 munkás - 20 parkolóhely.


Várakozás

A pap a plébánia kerítését szögeli. Egy kisfiú áll ott és vigyorogva bámulja.
- Na, kisfiam, te mire vársz itt?
- Arra, hogy a pap bácsi mit fog mondani, ha az ujjára csap a kalapáccsal!


Szempontok

Beviszi a nyomtatóját a szervízbe egy férfi. Amikor készen van, megkérdi, mi volt a baj.
- Igazából semmi komoly - mondja a szerelő. - Csak ki kellett tisztítani.
Majd hozzáteszi:
- Azt javaslom, hogy legközelebb olvassa el a kezelési útmutatóban hogyan kell, és akkor házilag is megcsinálhatja.
- És a főnöke mit szól hozzá, hogy ilyen módon elriasztja a kuncsaftokat?
- Igazából az ő ötlete volt. A házilagos javítgatások után jóval több munkánk van...

 

 

Itt a vége, fuss el véle! VISSZA


scroll back to top