Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module


VASÁRNAPI HIRDETÉSEK

                                                               „Ahol nincs hirdetni való,

ott vagy minden magától megy,

vagy meghalt az egyházközség!”Írta: Varga Imre atya   

2011. október 16. (évközi 29. vasárnap)

 • Jövő héten szerdán este 6-kor lesz a Keresztény Kincskeresők Klubja felnőtt tagozatának összejövetele lesz a plébánián.
 • Jövő szombaton és vasárnap a katolikus templomokban országos gyűjtés lesz a missziók javára.
 • Köszönöm a jelentkezéseket a templom körüli munkákra. Megjegyzésem: A templom rendszeres takarítására 6 fő jelentkezett. Kéthetenként aktuális a takarítás szombati napokon kora délutáni órákban lesz. A templom körüli járda takarítására érdemben 1 fő jelentkezett. Ez nem elégséges, gondolva a téli hólapátolásra is. Ide kérek még önként jelentkezőket, hogy ügyelet-rendszerűen be tudják maguk között osztani a feladatot, vagy össze tudjanak fogni, mert esetenként ez halaszthatatlan feladatot jelent. A templomkert virágainak gondozása lassan aktualitását veszti, de a jövőre ismét fontos lesz. Erre 3 fő jelentkezett. Templomi terítők mosása, vasalása megoldódni látszik, hiszen 4-en is jelentkeztek, ami tulajdonképpen egybe is esik a szükségletekkel. Tehát a hóeltakarítás biztosítására kérnék még lehetőleg férfi jelentkezőket.
 • Szent Erzsébet, a szeretet szentje ünnepéhez kapcsolódóan a karitász tagok és karitász szimpatizánsok részére zarándoklatot szervezünk Sárospatakra, november 17-én, csütörtökön. Előzetesen szeretnénk felmérni a létszámot, hogy ehhez képest rendeljünk autóbuszt. Részvételi szándékukat a sekrestyében, a kihelyezett jelentkezési űrlapon vagy Sági Ferencné karitász vezetőnél jelezhetik. A részvételi díj is ennek függvényében oszlik majd el. A zarándoklatra bárki jelentkezhet.
 • A 72 óra kompromisszumok nélkül mozgalom keretében a cserkészek szombaton nagyon komoly munkát végeztek a temető kápolnájának kitakarításával, főleg a padláson felhalmozódott több mázsa galambürülék eltávolításával. A jövőre vonatkozóan a galambok távoltartását dróthálóval megakadályozták. Hálásan köszönöm nekik. Külön köszönöm Bernwallner Ferenc testvérünknek a teherautó-segítséget.
 • Az elmúlt vasárnapon hirdettem, hogy a következő hetekben gyűjtést rendezünk a temető munkálataira.

Adakozni az alábbi módokon lehet:
1.) A kihelyezett perselybe bedobjuk az adományunkat

2.) A sekrestyében fizetjük be, ahol az adakozó nevét és az összeget feljegyezzük

3.) A plébániai fogadóidők valamelyikében a plébánia hivatalban fizetjük be, ahol bizonylatot kapunk a befizetésről

4.) A templomban (vagy a plébánián) található csekken fizetjük be a plébánia számlájára, de a megjegyzés rovatba beírjuk, hogy a temetőre adjuk

5.) Banki átutalással utalunk arra a számlaszámra, ami megtalálható a sárga csekken is (a megjegyzés rovatot itt is töltsük ki!)

6.) A bejáratnál 500 Ft-os áron vásárolható olyan gyertya, ami templomunk képét és feliratát viseli. Ezzel is a temető felújítását segítjük. Jelképes értékű, ha ezeket gyújtjuk meg majd szeretteink sírján. De bármikor máskor is használhatjuk, vagy ajándéknak is kedves lehet.

 

Jelzem, hogy a sírhelyek beazonosítása és érvényességének ellenőrzése a plébánián folyamatosan megy. A sárga címkékkel megjelölt sírhelyek jogállása folyamatosan rendeződik. Aki december 31-ig újraváltja hozzátartozója lejárt sírhelyét, annak nem kell megfizetnie a már korábban is esedékessé vált tartozását, csak a következő 25, kripta esetében 60 évre járó díjat, valamint a temetőfenntartási hozzájárulást, ami sírhelyenként évi 1000 Ft. A sírhelymegváltás 25 évre 1-es sírhely esetében 20.000,- Ft, dupla sírhelynél 40.000 Ft, mélyített 1-es sírhelynél 30.000 Ft. Kripta esetében 60 évre 100.000 Ft. Ezek az összegek ebben az évben még nem változnak azért, hogy év végéig rendben legyen a nyilvántartásunk. Később azonban a súlyos kiadások miatt jelentős változásra kell számítani. Tudnunk kell, hogy a sírhelydíjakat és a temetőfenntartási hozzájárulás mértékét minden esetben az adott temető tulajdonosa és üzemeltetője határozza meg a temető fenntartásának és állagának függvényében.

scroll back to top
 
Írta: Varga Imre atya   

2011. október 9. (évközi 28. vasárnap)

 

 • Jövő héten szerdán este fél 7-kor lesz a Keresztény Kincskeresők Klubja ifjúsági tagozatának összejövetele a plébánián. Kivétel nélkül minden fiatalt szeretettel várok.
 • A nem egyházi iskolába járók is hetenként részesülhetnek hitoktatásban  a plébánián:
  Az alsósoknak hétfőn negyed 4-től 4 óráig
  A felsősöknek hétfőn 4 órától háromnegyed 5-ig tart a hittanóra
  A hittanra való jelentkezés a hittanórán való megjelenés alkalmával történik.
 • Kedden reggel kivételesen nem lesz szentmise, mivel mint a Szent László Iskola püspöki biztosának olyan programom van, ami nem teszi lehetővé a szentmise megtartását, mivel el kell utaznom.
 • Szerdán reggel 7 órakor gyászmise lesz az aznap temetendő Bazsinka Józsefné Jolán Zsuzsanna testvérünkért.
 • Október 1. és 31. között hazánkban népszámlálás lesz. Az összeírás 38. kérdése a vallási közösséghez tartozásról érdeklődik. Kérjük, hogy mindenki válaszoljon erre a kérdésre, és vallja meg, hogy katolikus. Egyrészt ez számunkra is egy hitvallási alkalom, másrészt a 10 évenkénti népszámlálás után készült statisztikák kihatnak egész egyházunk támogatására és elismertségére is.
 • Énekkari összejövetelek csütörtökönként este fél 7-kor kezdődnek a bicskei plébánián.
 • 2011. okt. 15. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Országos Találkozója. Még lehet jelentkezni a rendezvényre, amelyre külön busz indul Bicske érintésével is.
 • A temető rendezésével kapcsolatban az egyházközségnek komoly kiadásai vannak és lesznek. Többek között folyamatosan végezzük a fűnyírást, a korábbról felhalmozódott és sok esetben illegálisan elhelyezett szemét elszállítása 200 ezer forintba került, a Jókai utcai bejárathoz kaput állítunk, a kerítéseket igyekszünk megjavíttatni, a temető felmérésére készült hajszálpontos, interaktív, a nyilvántartás korszerű kezelésére szolgáló térkép és program kb. 1,2 millió forintba kerül. Kamerákat is vásárolunk a temetőhöz, ami a rendőrségre lesz bekötve. Ennek az árával még nem vagyok tisztában, de 100 ezres nagyságrendű. Rendbe szeretnénk hozni a ravatalozót. Új vízvételi lehetőséget is építünk a tavasszal. Ki kell építeni a szeméttárolókat is. A ravatalozóhoz kültéri eső- és napvédő megoldáson gondolkozunk, ami kb. 5-700 ezer forintba fog kerülni. Temetőgondnokot alkalmazunk, akit szintén meg kell fizetni. Nem soroltam fel mindent, de higgyék el, hogy nagy energiákat fektetek a temető rendbe- és méltóvá tételébe. Ehhez kérném a hívek anyagi segítségét. Tehát mostantól gyűjtést hirdetek a katolikus temetőre. Ki mennyit tud adakozni a temetőnkre. Kihelyezünk egy perselyt is erre a célra. De ha valaki személyesen szeretné átadni az adományait, vagy esetleg számlát vagy befizetési bizonylatot kér róla, szívesen állunk rendelkezésre (ha valaki számlát kér, a plébániai fogadóórákon).
  Köszönöm az egész egyházközség és a város lakosságának nevében. De legfőképpen elődeink tiszteletének kimutatását köszönöm meg az adományozóknak. Az erre a szándékra adott összegeket elkülönítve fogjuk könyvelni és kezelni. Ezt nem áll módunkban alapítványi befizetésként könyvelni. Az adományokról rendszeres tájékoztatást fogok adni a kedves híveknek.

 

 • Jöv? héten szerdán este fél 7-kor lesz a Keresztény Kincskeres?k Klubja fekn?tt tagozatának összejövetele a plébánián. Nem zárt csoportról, válogatott közösségr?l van szó. Ez teljesen új felállású feln?tteknek szóló hittan, amire válogatás nélkül bárkit szívesen látok.
 • A nem egyházi iskolába járók is hetenként részesülhetnek hitoktatásban  a plébánián:
  Az alsósoknak hétf?n negyed 4-t?l 4 óráig
  A fels?söknek hétf?n 4 órától háromnegyed 5-ig tart a hittanóra
  A hittanra való jelentkezés a hittanórán való megjelenés alkalmával történik.
 • Október 1. és 31. között hazánkban népszámlálás lesz. Az összeírás 38. kérdése a vallási közösséghez tartozásról érdekl?dik. Kérjük, hogy mindenki válaszoljon erre a kérdésre, és vallja meg, hogy katolikus. Egyrészt ez számunkra is egy hitvallási alkalom, másrészt a 10 évenkénti népszámlálás után készült statisztikák kihatnak egész egyházunk támogatására és elismertségére is. Ezzel kapcsolatban is találnak kitéve plakátot.
 • Énekkari összejövetelek csütörtökönként este fél 7-kor kezd?dnek a bicskei plébánián.
 • Október 4-én, kedden 17:00 órai kezdettel a bicskei könyvtárban könyvbemutató lesz. Szebényi Zsoltné összeállításában jelent meg Rigó Józsefné Prikkler Emerencia lourdesi  zarándokútjáról szóló könyv. Ennek a bemutatójára fog sor kelülni kedden délután, amelyre minden érdekl?d?t szertettel várnak.
 • Szeptember 15-ei hatállyal temet?nk gondnokának Nagy István kántor urat neveztem ki, akit ezen túl szinte mindig, de legalábbis nagyon gyakran megtalálnak a temet?ben, miközben mindent ellen?riz, és mindenr?l gondoskodik. A temet?vel összefügg? ügyekben ezen túl hozzá kell fordulni. Viszont a sírhelymegváltás, újraváltás nem az ? hatásköre, hanem továbbra is a plébánia hivatalban Erdei Judit irodai adminisztrátornál történik, aki a nyilvántartást vezeti. A temet?vel kapcsolatban a jöv?ben következetesen fogjuk érvényesíteni a temet?i szabályzatban foglaltakat, hogy halottaink nyughelyei rendben legyenek. Fontos tudatosítanunk önmagunkban, hogy temet?nkben eltemetettek hozzátartozói nem feltétlenül érzik át a kegyeleti kötelmeiket, sajnos sokszor mások rovására. Ezért a szabályzatot szigorúan be fogjuk tartatni a jöv?ben. Kérem, hogy vegyék a fáradságot, és olvassák el azt (illetve annak szerkesztett, rövidített változatát). A szabályzat elolvasható a temet?ben a hirdet?táblán, illetve honlapunkon a Katolikus temet? címszó alatt. Azért fontos ez, nehogy kés?bb meglepetés érjen valakit. Sok sírra kikerültek kis sárga címkék. Azok azt jelentik, hogy azon sírhely a nyilvántartásunkban valami oknál fogva „fennakadt” a sz?r?n. Kérjük ezeknek a síroknak a gondozóit, hogy szíveskedjenek a kiírt fogadóid?k valamelyikében befáradni adategyeztetés végett a plébánia hivatalba. Fontos még tudni, hogy a temet? kocsibehajtói (nagykapui) lezárásra kerültek. Azok kinyitásáról kizárólag a szabályzatban meghatározott esetekben a temet?gondnok gondoskodik, szintén a szabályzatban meghatározott id?pontokban. Ez bármiféle gépkocsival való behajtási igényt érint, legyen ez akár síremlék állítási munka is. A jöv?ben a temet?szabályzathoz kell igazodni ezeknek a munkáknak már a megrendelésénél is. A sírok között ezen túl nem lesz autózás, f?leg nem autóparkoló. Ha illegális szemétlerakást vagy egyéb rendbontást tapasztalnak, f?leg ha tudják is, hogy ki volt az, haladéktalanul jelentsék a temet?gondnoknak. Ismételten kérem, hogy szíveskedjenek a szabályzatot elolvasni.

 

 

Csabdi:

Vasztély Csabdi filiája. Ott Magyarok Nagyasszonya ünnepéhez kapcsolódik a templombúcsú. Egy hét múlva tehát nem Csabdin lesz a szentmise, hanem Vasztélyon.

scroll back to top
 
Írta: Varga Imre atya   

2011. október 2. (évközi 27. vasárnap)

 • Jövő héten szerdán este fél 7-kor lesz a Keresztény Kincskeresők Klubja feknőtt tagozatának összejövetele a plébánián. Nem zárt csoportról, válogatott közösségről van szó. Ez teljesen új felállású felnőtteknek szóló hittan, amire válogatás nélkül bárkit szívesen látok.
 • A nem egyházi iskolába járók is hetenként részesülhetnek hitoktatásban  a plébánián:
  Az alsósoknak hétfőn negyed 4-től 4 óráig
  A felsősöknek hétfőn 4 órától háromnegyed 5-ig tart a hittanóra
  A hittanra való jelentkezés a hittanórán való megjelenés alkalmával történik.
 • Október 1. és 31. között hazánkban népszámlálás lesz. Az összeírás 38. kérdése a vallási közösséghez tartozásról érdeklődik. Kérjük, hogy mindenki válaszoljon erre a kérdésre, és vallja meg, hogy katolikus. Egyrészt ez számunkra is egy hitvallási alkalom, másrészt a 10 évenkénti népszámlálás után készült statisztikák kihatnak egész egyházunk támogatására és elismertségére is. Ezzel kapcsolatban is találnak kitéve plakátot.
 • Énekkari összejövetelek csütörtökönként este fél 7-kor kezdődnek a bicskei plébánián.
 • Október 4-én, kedden 17:00 órai kezdettel a bicskei könyvtárban könyvbemutató lesz. Szebényi Zsoltné összeállításában jelent meg Rigó Józsefné Prikkler Emerencia lourdesi  zarándokútjáról szóló könyv. Ennek a bemutatójára fog sor kelülni kedden délután, amelyre minden érdeklődőt szertettel várnak.
 • Szeptember 15-ei hatállyal temetőnk gondnokának Nagy István kántor urat neveztem ki, akit ezen túl szinte mindig, de legalábbis nagyon gyakran megtalálnak a temetőben, miközben mindent ellenőriz, és mindenről gondoskodik. A temetővel összefüggő ügyekben ezen túl hozzá kell fordulni. Viszont a sírhelymegváltás, újraváltás nem az ő hatásköre, hanem továbbra is a plébánia hivatalban Erdei Judit irodai adminisztrátornál történik, aki a nyilvántartást vezeti. A temetővel kapcsolatban a jövőben következetesen fogjuk érvényesíteni a temetői szabályzatban foglaltakat, hogy halottaink nyughelyei rendben legyenek. Fontos tudatosítanunk önmagunkban, hogy temetőnkben eltemetettek hozzátartozói nem feltétlenül érzik át a kegyeleti kötelmeiket, sajnos sokszor mások rovására. Ezért a szabályzatot szigorúan be fogjuk tartatni a jövőben. Kérem, hogy vegyék a fáradságot, és olvassák el azt (illetve annak szerkesztett, rövidített változatát). A szabályzat elolvasható a temetőben a hirdetőtáblán, illetve honlapunkon a Katolikus temető címszó alatt. Azért fontos ez, nehogy később meglepetés érjen valakit. Sok sírra kikerültek kis sárga címkék. Azok azt jelentik, hogy azon sírhely a nyilvántartásunkban valami oknál fogva „fennakadt” a szűrőn. Kérjük ezeknek a síroknak a gondozóit, hogy szíveskedjenek a kiírt fogadóidők valamelyikében befáradni adategyeztetés végett a plébánia hivatalba. Fontos még tudni, hogy a temető kocsibehajtói (nagykapui) lezárásra kerültek. Azok kinyitásáról kizárólag a szabályzatban meghatározott esetekben a temetőgondnok gondoskodik, szintén a szabályzatban meghatározott időpontokban. Ez bármiféle gépkocsival való behajtási igényt érint, legyen ez akár síremlék állítási munka is. A jövőben a temetőszabályzathoz kell igazodni ezeknek a munkáknak már a megrendelésénél is. A sírok között ezen túl nem lesz autózás, főleg nem autóparkoló. Ha illegális szemétlerakást vagy egyéb rendbontást tapasztalnak, főleg ha tudják is, hogy ki volt az, haladéktalanul jelentsék a temetőgondnoknak. Ismételten kérem, hogy szíveskedjenek a szabályzatot elolvasni.

Csabdi:

Vasztély Csabdi filiája. Ott Magyarok Nagyasszonya ünnepéhez kapcsolódik a templombúcsú. Egy hét múlva tehát nem Csabdin lesz a szentmise, hanem Vasztélyon.

scroll back to top
 
« ElsőElőző8182KövetkezőUtolsó »

81. oldal / 82