Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module


Temető

TISZTELT GYÁSZOLÓK!

A bicskei katolikus temető haladéktalanul rendezésre szorul. Ezért szükség van arra, hogy komolyan foglalkozzunk halottaink nyughelyével. A temető rendbetétele jelenleg Egyházközségünk kiemelt feladatai közé tartozik. Ez a munka - reményeink szerint - jelentős változásokat fog hozni az eddigi gyakorlathoz képest. Ehhez kérnénk az Önök segítségét és közreműködését.

Minthogy a temető a Bicskei Római Katolikus Egyházközség tulajdonában és kezelésében van, a rend, a közbiztonság és a kegyelet érdekében radikális döntéseket kellett hoznunk. Idővel mindenki tapasztalni fogja a pozitív változásokat.

Az alábbiakban ezen a weboldalon folyamatosan közöljük a döntéseket és a temető rendezésével kapcsolatos eseményeket. Tudjuk, hogy lesznek, akiknek a kialakítandó temetői rend szokatlannak, sőt, hátrányosnak fog tűnni. De hisszük, hogy a jóérzésű többség a valódi gyászolók érzéseit és az elhunytak méltó nyughelyét tartja elsődlegesnek. Ez utóbbi embertársaink lojalításában bízva tesszük meg a szükséges intézkedéseket.


Az alább megjelenő írások és dokumentumok időrendben alulról felfelé rendezettek. Legfelül mindig a legfrissebb bejegyzést találja.
TEMETŐI HIRDETMÉNY

 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 18. § (5) értelmében a bicskei római katolikus temetőben, fél év óta hirdetményben kifüggesztett, 2014-ben vagy korábban lejárt és meg nem váltott sírhelyek visszaszállnak a tulajdonos [jelen esetben az Egyházközség] rendelkezésébe. A hirdetményt helyi és országos napilapban, valamint honlapunkon is közzétesszük.

A törvény a temető tulajdonosát is kötelezi. Ám ha a törvény ad lehetőséget méltányosság gyakorlására, kérésre mindenképpen megpróbálunk mindenkinek segíteni, hogy megválthassa hozzátartozója sírhelyét. Ám ezt egyénre szabottan kell elbírálni. Az erre szolgáló türelmi idő 2015. január 31-ig tart.


Bicske, 2015. január 2.

Varga Imre plébános

 

scroll back to top
 

 


Halottak estéje


Halottak napjának előestéjén a temetői kápolna előtt tartottuk meg az engesztelő szentmiseáldozatot a temetőnkben vagy bárhol a világon nyugvó szeretteinkért.

 

Alább erről a meghitt eseményről láthatunk néhány képet...

scroll back to top
 


Temetői kápolna takarítása

 

A 72 óra kompromisszum nélkül akció keretében a Bicskei Shvoy Lajos Cserkészcsapat vállalta a temetői kápolna kitakarítását, amelyre október 15-én (szombaton) került sor. Az igazat megvallva, nem tudták, mire vállalkoznak a fiatalok.

Mérhetetlen mennyiségű galambtetem és -ürülék várta őket a kápolna padlásán, ami sok évtizede halmozódhatott fel.

Ám ezeket a fiatalokat nem kell félteni. Hiszen CSERKÉSZEK. A kápolna belső meszelése is be volt tervezve, de a takarítás az egész napot lefoglalta, így a meszelésre később kerül sor.

A végeredmény 45 db 120 literes tele zsák "galambmaradék" lett.

Köszönjük nekik ezt a felajánlást.

 

scroll back to top
 


Ebben a fejezetben a temetői legális szemétlerakók és a téli hóeltakarítás terveit mutatjuk be a temető látogatóinak.

 

A fenti térképen jó láthatjuk, hogy milyen kevés lehetőség van szeméttároló telepítésére a temetőben.
Korábban olyan sűrűn betemettek minden területet, hogy képtelenség módot találni arra, hogy
lehetőleg
arányosan osszuk el a lerakó helyeket. A jelöléseken látszik, hogy még így is túl közel
kerülnek a hulladéktárolók
az egyes sírhelyekhez. Nem tudjuk elképzelni, hogy erre az evindenciára
korábban miért nem gondoltak a sírhelyek
kiparcellázásánál. Kegyeleti és egyéb (pl. érvényesen
megváltott sírhelyek) okból nem számolhatunk fel sírhelyeket,
hogy szeméttárolót létesítsünk. Nos, itt
kell a sírhelyek gondozóinak megértésére számítanunk. Kérjük, szíveskedjenek
a kijeleölt (a térképen
kék) helyekre elvinni a temetői hulladékot. Más egyéb helyről származó szemetet a temetőben lerakni
tilos!

 
Télen a pirossal bejelölt főútvonalakon takarítjuk el a havat kizárólag a gyalogos forgalom számára.
Temetés esetén a sírhely
megközelíthetőségét a temetkezési szolgáltató biztosítja.

 

 

scroll back to top
 


Az alábbiakban bemutatjuk a bicskei katolikus temető térképét, parcella- és sírbeosztását

 

TEMETŐNK TÉRKÉPE

 

"A" parcella "B" parcella
"C" parcella "D" parcella
"E", "F", "g" parcellák "K" parcella

 

 

 

 

scroll back to top
 

Plakát, amely röviden tudósít a temetői rendtartásról:

(A temetői hirdetőtáblára kihelyezve)


BICSKEI RÓMAI KATOLIKUS TEMETŐ

Tulajdonos és üzemeltető:

                                                           Bicskei Római Katolikus Plébánia   2060 Bicske, Hősök tere 1.

                                                           Tel.: (22) 350-751

                                                           E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


          Temetőgondnok:

            Gyimes Zoltán

            Tel.: +36303303710

____________________________________________


Temetői nyitva tartás:

A személybejárat a Prohászka utca felől mindig nyitva van

Gépkocsival való behajtás csak az alábbi esetekben lehetséges:

(kizárólag kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 08:00 és 18:00 között)

- Temetési szertartás végzése a temetkezési vállalat részéről

- Síremlék állítási munkák                                (napidíj megfizetésének igazolásával)

- Mozgáskorlátozottak szállítása                      (mozgássérült igazolvánnyal)

- Szemét elszállításának lebonyolítása

Csak a fenti esetekben történhet meg a gépkocsi-bejárat kinyitása, amit a temetőgondnoktól személyesen, vagy a neve melletti elérhetőségén lehet kérni.

Egyéb esetekben

GÉPKOCSIVAL BEHAJTANI TILOS!

*** Figyelem: temetőnk egésze kamerával őrzött terület! ***scroll back to top
 


A temető hirdetőtáblájára szeptember elején kihelyezett hirdetmény szövege:


TISZTELT HOZZÁTARTOZÓK

Temetőnk rendbe tételén, feltérképezésén és rendezési tervén dolgozunk.

Ehhez a munkához egyelőre a következők tartoznak hozzá:

•          Minden egyes sírhely beazonosítása, gondozójának (megváltójának) kiderítése azokon a helyeken, ahol ez a nyilvántartásunkból hiányzik.

•          A sírhelyek megváltása érvényességének ellenőrzése (rendes sírhely: 25 év, kripta 60 év).

•          A nyilvántartásunkban nem szereplő vagy meghatározatlan idővel ezelőtt megváltott sírhelyek megjelölése az újra történő megváltás lehetőségének felajánlásával.

•          A lejárt sírhelyek megjelölése az újra történő megváltás lehetőségének felajánlásával.

(A törvény értelmében a meg nem váltott sírhelyek a temető fenntartója által újra értékesíthetőek.)

•          A megváltott, de rendbe nem tartott sírhelyek gondozóinak felszólítása a kegyeleti szempontok és a szomszédos sírhelyek védelme érdekében.

•          A „kripták” feltérképezése, hogy azok bejárata szabad maradhasson a rendezési tervben.

•          Urnahelyek (urnatemető – urnafal) létrehozása a temetőben.

•          A temető kerítésének kijavítása.

•          A hulladék elszállításának folyamatos megoldása, és az illegális szemétlerakó helyek felszámolása.

•          A ravatalozó tatarozása.

•          A temető folyamatos kaszálása (ami nem terjed ki magukra a sírhelyekre és a sírhelyek közötti részre, hiszen az a sírhely gondozójának a kötelessége).

- Kérjük, ne lepődjenek meg, és ne vegyék zaklatásnak, ha a közeljövőben a sírokon egy kis felragasztott sárga címkét látnak. Ezek a kis feliratok az érintett sírok gondozóit tájékoztatják arról, hogy a sírhely nyilvántartását egyeztetniük kell a plébánia hivatalban.

- Kérjük a tisztelt sírgondozókat, hogy a vizes edényeket ne hagyják szétszórva, ide-oda letéve a temetőben, hanem vigyék vissza a kúthoz. Máskülönben az összes edényt el fogjuk távolítani a temetőből.

- Kérjük, hogy a temetőben csak a kijelölt gyűjtőhelyekre rakjanak növényi hulladékot vagy elszáradt koszorút.

- Kérjük továbbá, hogy figyeljenek oda, hogy kik azok, akik a temetői hulladék közé háztartási vagy egyéb (építési törmelék stb.) hulladékot raknak le, és azt haladéktalanul jelentsék a plébánián, hogy megtehessük a rendőrségi feljelentést.

2011. szeptember 1.

Varga Imre plébános

scroll back to top