Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module


Archívum

Kedves Olvasónk!

Itt azokat a cikkeket, dokumentumokat találja meg, amelyek aktualításukat elvesztették ugyan, de továbbra is tanulságosak és figyelemre méltók.Kedves Olvasók!

 

Ezen az oldalon képekkel és rövid információkkal azt szeretnénk bemutatni, hogy miként ünnepeljük meg a húsvétot a bicskei templomban.

 (A fényképeket Takács Zita és Tóthné Pósfai Ágnes, a videófelvételeket Tóth György készítette. Az alábbi képeken kívül még sokat megtekinthet a Galériában.)

 

 

Március 31-én, szombaton nagyböjti lelkinapot tartottunk egyházközségünkben.
A bűnbánati liturgiát Hortyi Gábor, váli plébános atya tartotta. Utána a 3 órán keresztül folytatott gyóntatás során mindenki részesülhetett a bűnbánat szentségében, aki szeretett volna.
Április 1-én, virágvasárnap Urunk jeruzsálemi bevonulását ünnepli Anyaszentegyházunk. Mi is követtük Jézus példáját. Bakaágakat hoztunk, amelyek megálása után a templomba vonultunk, hogy a szentmisén emlékezzünk meg arról a dicsőséges eseményről, amelynek ujjongó lendülete csupán nagypéntekig tartott, mivel a népet aprópénzen megvették Krisztus ellen. Ezt tanúsította a passió (Urunk szenvedésének története), amelyet énekkarunk jelenített meg méltó előadásban. (Ezt bárki meghallgthatja, ha a kezdőoldalon a Vasárnap üzenete menüpontban a mai napra kattint.)

Íme, néhány kép a délelőtti szertartásról:
Április 5. Nagycsütörtök volt. Az Utolsó Vacsora szentmiséje emlékezés arra az estére, amikor Urunk Jézus megváltó kereszthalálát megelőzően bemutatta a világtörténelem első szentmiséjét: a kenyeret saját Testévé, a bort saját Vérévé változtatva adta át apostolainak, hogy ezt cselekedjék az Ő emlékezetére.

Vacsora előtt szeretetének jelét mutatta meg, amikor Ő, a "Mester és Úr" rabszolgák munkáját végezve megmosta taníványai lábát.

Ez a szentmise az Oltáriszentség átvitelével és az oltárfosztással végződik. Hiszen Jézus a vacsora után az Olajfák hegyére indult, hogy eléje menjen az árulójának. És mivel Krisztus már nincs velünk, maga az oltár és a szentély sem ér semmit nélküle. Ezért fosztjuk meg ékességeitől a templomot.


 

 

 

Április 6. Nagypénteken az Anyaszentegyház együtt szenved Krisztussal, részt vesz az Ő halálában, és temeti Őt.

Három fő részből áll a nagypénteki szertartás, az ún. csonka mise: 1. Az ige liturgiája (a passióval és az egész világért végzett könyörgésekkel). 2. A szent kereszt előtti hódolat. 3. A szentáldozás.

Ezt követően mindenki csendben távozik, gyászolja az Urat, és sajnálkozik saját bűnei fölött.

Mi azonban keresztútat jártunk. Minden egyházközség képviselője a 14 stáció közül valamelyikben olvasott fel elmélkedést. Krisztus keresztjét jelképező nagy feszületet pedig felváltva vittük a Gyermekotthon parkjában.


     
   
     
     

 

 

 

Április 7-én késő este került sor a húsvét vigíiliájának megünneplésére. Hiszen Krisztus is valamikor éjszaka támadt fel. A feltámadást senki sem látta, de a Feltámadtat igen, mégpedig nagyon sokan tanúskodtak arról, hogy él. Az ősi gondolkodás szerint a beálló sötétség már a következő naphoz tartozik.

A feltámadási szertartás a tűzszenteléssel kezdődik. A húsvéti gyertya erről történő meggyújtása után az ünneplő hívek bevonulnak az Isten házába, hogy meghallgassák Krisztus halálon aratott diadalának megéneklését, az Exsultet-et. Ezt követően a Szentírás eseményeiből (7 ószövetségi olvasmány) és a próféták jövenöléseiből meghallgatják az ősidőktől való híradásokat a Messiás majdani eljöveteléről és a megváltás isteni ígéretéről. Ilyenkor a templom még sötétben van, hogy aztán ráébredjünk az Isten kinyilatkoztaott ígéreteinek beteljesülésére, és a Dicsőség eléneklésének hangjainál megvilágosodjon a templom is.

Ezen a szentmisén felnőtt és gyermek keresztelendők is voltak jelen. Úgy történt minden, mint az ősegyházban. A katekumenátusi felkészülés után ekkor lettek Isten gyermekei.

Az ünnepi szentmisét követően a templomon kívül, az utcán hordoztuk körbe (körmenetben) a szentségi Úr Jézust, imádkozva és énekelve. Ekkor már nagyon éjszaka volt. De a szívünkben a húsvét fényessége uralkodott.


     
   
   
     
 


 

 

 

Április 9-én, húsvét hétfőn "kihelyezett" szentmisét tartottunk a csodálatos környezetben fekvő Vasztélypusztán. Sokan jöttek ki a bicskei plébániáról és a társplébániákról is. Többen autóval tették meg az utat, de voltak kerékpárosok, sőt gyalogos zarándokok is. Azt gondolom, hogy mindenkinek nagy élményt jelentett ez a kirándulás.

Az eseményről sok fotó készült. Néhányat itt mutatunk be, de a többit a galériában nézheti meg a kedves Olvasó.

 

 

 

 

 

 

 

scroll back to top