Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module


Mustármag


Jézussal Velencén

 Az alcsúti Mustármag közösség értesítése:

A plakát .pdf formátumban (nagy méretben) is megtekinthető.

 

scroll back to top
 

 

                                                    

A Mustármag Közösség


„Hasonlít a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember és szántóföldjébe vet. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél.” (Mt. 13,31-33).

Az alcsútdobozi Mustármag közösség a magyar katolikus karizmatikus megújulás gyümölcseként jött létre. Kapcsolódik az alcsútdobozi egyházközség életéhez, miközben kívánja befogadni mindazokat, akik a Vál völgyében és környékén egyetértenek lelkiségével, céljaival és csatlakozni szeretnének hozzá.

A Mustármag Közösség 1998-ban alakult, Alcsútdobozon tartott Fülöp kurzus után, főként annak résztvevőiből. A közösség a Katolikus Egyházban él, de ökumenikusan nyitott, törekszik együttműködni minden kereszténnyel és minden keresztény felekezettel. Keresi és tartja a kapcsolatot az Egyház más megújult közösségeivel, a Katolikus Karizmatikus Megújulással, a Szent András Evangelizációs Iskolával, részt vesz az egyházmegye és az egyházközség meghirdetett evangelizációs programjain.
A közösség az Egyház Jézustól kapott küldetésének megfelelve kívánja megélni és hirdetni az evangéliumot a Szentlélek vezetésével. „A Szentlélek eljövetele pedig erővel tölt majd el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam” /Csel1,8/. Egyéni és közösségi életünk alapja a Szentháromsággal való személyes kapcsolat, mely megvalósul különösen az imádságban, a szentmisén való részvételben, a szentségekhez való járulásban és a Szentírás olvasásában. Fontosnak tartjuk a közösség tagjainak és egészének növekedése mellett, hogy a körülöttünk élők is közelebb kerüljenek Jézushoz, és az Egyház élő tagjaivá váljanak.
A tagok a Szentlélek irányítására nyitottan, rendes és rendkívüli karizmáit kérve, elfogadva és használva kívánnak élni és tevékenykedni, aktívan részt vállalva a közösség életében, céljai megvalósításában. A Mustármag Közösségben 2008-tól lehetősége van a tagoknak egy évre elköteleződni a közösséghez. Az elköteleződött tagok vállalják, hogy rendszeresen részt vesznek az összejöveteleken, aktívan segítik a közösség feladatainak megvalósítását, rendszeres szentségi életet és imaéletet élnek, anyagilag is támogatják a közösséget. Elsősorban nekik van beleszólásuk a közösség életének alakításába. Az elköteleződés évente megújítható.
A közösség vezetőjét az elköteleződött tagok választják minősített többséggel. A vezető a közösség tagjainak bevonásával dönt a lényeges kérdésekben.

Közösségi alkalmaink fontos része a dicsőítés és az egymásért való imádkozás. Testvéreinket a hét többi napján is imádságainkban hordozzuk.
A közösségi összejöveteleket részben az alcsútdobozi közösségi házban tartjuk, általában a hónap első és harmadik szombatján, részben házaknál a hónap második és negyedik péntekén. Havonta egyszer gitáros misét szervezünk az alcsútdobozi templomban.

„Mert amint a test egy, bár sok tagja van, a testnek pedig minden tagja bár sok, mégis egy test, úgy Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan a Lélekben egy testté keresztelkedtünk, (…) mindnyájunkat egy Lélek itatott át.” 1.Kor. 12,12-13.

 

scroll back to top