2020.10.17-18 Világmisszió Napja

Indulj és menj, hirdesd szavam

Itt vagyok, engem küldj

(Iz 6,8)

2020.október 17-18.

Világmisszió napja Bicskén

Burbela Gergely SVD, Bicske plébánosa meghívására az Isteni Ige Társasága ismertebb nevén Verbita Római Katolikus missziós szerzetesrend Magyarországi Rendtartománya és a Bicskei Római Katolikus Egyházközség hívei közösen ünnepelték a Világmisszió napját.

A programsorozat október 17-én délelőtt Gergely atya ünnepi köszöntőjével vette kezdetét a bicskei plébánián. A Szent László Általános Iskola alsó és felső osztályos tanulói, Bicske és a társ plébániák gyermek és ministráns csoportjai találkozhattak, ismerkedhettek játékos keretek között a Verbita atyákkal. A közös élményt közös ebéd elfogyasztása koronázta, melyet a helyi Kalkuttai Szent Teréz Karitász csoport tagjai készítettek.

A délutáni programok a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár nagytermében folytatódtak a Verbita atyák bemutatkozásával és tanúságtételeivel.
Tete Remis SVD tartományfőnök üdvözlő szavai után Chavvakula Lourduraju SVD missziós titkár beszélt magáról a Verbita rendről, életükről, a missziós feladatokról és a jövőbe vetett hitről, szeretetről. Ezt követően került sor az egyéni bemutatkozásokra. Az atyák tanúságot tettek arról, hogy miért lettek misszionáriusok, miért pont a Verbita rendet választották, ki miért hogyan került Magyarországra, és hogy élte meg a változást.
Ízelítőt kaptunk a különböző országok egyházi életébe, liturgikus szokásaiba.
A missziós napon számos más országból, kultúrából érkező, Magyarországon szolgáló atyák izgalmas beszámolóit hallhattuk és csodálkozhattunk rá az élethivatásként választott missziójukra, melyet távol hazájuktól, családjuktól, szeretteiktől végeznek, hirdetik a szeretetet, Jézus Krisztus evangéliumát.

Atyák akik erről tanúságot tettek:

Tete Remis SVD tartományfőnök Indiából,

Ghie Marcell SVD tartományfőnök helyettes, a Názáreti Missziósház rektora Indonéziából,

Madassery Benvin Sebastian SVD a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatója Indiából

Chavvakula Lourduraju SVD missziós titkár Indiából

Szumilak Maciej SVD Lengyelországból

Sudarman Aloisius Gonzaga SVD kispap Indonéziából

Klau Yulius SVD kispap Indonéziából

A felettébb megható, néhol humorba átívelő tanúságtételek után Szentségimádás következett a Világmisszióért, Szlávik András diakónus vezetésével.

Rövid szünet után a szentmise az Indiában szokásos katolikus szertartás szerint kezdődött el. Itt jól érzékelhetővé vált a népek és a kultúrák közti különbözőségek. Egyszerre volt különlegesen érzéki és spirituális. A szertartás további liturgikus része az európai katolikus kultúránknak megfelelően folytatódott. A szentmisét Madassery Benvin Sebastian SVD mutatta be több Verbita atya koncelebrálásával.
Sebastian atya homíliájában kiemelte a Szülők iránti tiszteletet és szeretetet, az Eucharisztia tiszteletét. Beszélt az Eucharisztiáról, mint Isten legnagyobb ajándékáról, az Eucharisztia és a misszió kapcsolatáról. Továbbá kihangsúlyozta, ápolnunk kell az Istennel való szeretetkapcsolatunkat és ki kell fejlesztenünk a szereteten alapuló kapcsolatokat, az együttérzés, együttörvendezés és együttsírás képességét.

A nap záró programjaként megismerkedhettünk a vallási kultúrák zenei világával. Megfigyelhettük az egyházi szertartások különbözőségeit, ahol a szertartások során az éneklés, a tánc és a hangszeres zene áll a központban. Végül pedig a Verbita atyák zenés műsorral szórakoztatták a vendégeket.

 

A programsorozat záró napján, Bicskén és minden társ plébánián szentmisét mutattak be az atyák.
Alcsútdobozon Ghie Marcell SVD, Felcsúton Chavvakula Lourduraju SVD,
Óbarkon Burbela Gergely SVD, Csabdin Szumilak Maciej SVD,
Szárligeten és Bicskén Tete Remis SVD.
Bicskén Tete Remis SVD tartományfőnök több atya koncelebrálásával mutatta be a szentmisét. Hálás szívvel köszönjük szolgálatukat!
Az atya homíliájában a missziós küldetésről beszélt, melyben kifejtette, hogy mi mindnyájan egy missziós küldetést végzünk, mely Krisztust hirdeti a szeretet erejével. Minden ember egy misszió, Isten egyszerre magához vonz bennünket és küld is. Ennek a szeretetnek a benső erejét kell átadnunk egymásnak, de legfőképp a fiataloknak, hogy Ők is tudják majd tovább adni. Ebben a közös küldetésben különös szerep hárul a fiatalokra, akik a megelőző generációk örökségét a maguk lelkesedésével viszik el a Krisztus ismeretét nélkülöző embereknek. A szeretet jegyében imáinkkal és példamutatásunkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban.

Nincs galéria kiválasztott, illetve a galériát törölték.

A lelki feltöltődés után a nap szeretetvendégséggel, ebéddel folytatódott a bicskei plébánia udvarán, mely kötetlen beszélgetésekre adott lehetőséget szerzetesek, és világiak között.
A finom ebédet a Smoke-ingerek csapata készítette. Ez úton is köszönjük szolgálatukat!

Nincs galéria kiválasztott, illetve a galériát törölték.

Hálával tartozunk Istennek és köszönettel a Verbita atyáknak az elmúlt két napért, missziós munkájukért, amit értünk és embertársainkért tesznek és végeznek napi szolgálatukkal.
Az atyák személyisége megragadó, inspiráló és építő jelleggel volt közösségünkre. Bízom benne, hogy belső utunkon is épülést eredményez.
Engedjük, hogy Isten általunk is cselekedjen, hogy átformáljon minket és az egész világot.

Áldott legyen az Isten, aki oly csodálatosan tudja életünkben váltogatni az örömök és könnyek sorát, hogy ez által a lelkünket ismeretlen utakon a tökéletesség elérésére vezeti.”

(Pió atya)