Burbela Gergely

Éljen a Szentháromság egy Isten a szívünkben

és az emberek szívében…

Janssen Szent Arnold

szemely_burbela_gergely

Krisztusban Szeretett Testvéreim! Szeretettel üdvözöllek Benneteket.

2020. augusztus 1-jével az Isteni Ige Társasága (verbita rend) a Székesfehérvári Egyházmegyével kötött megállapodás alapján átvette a bicskei plébániát és a hozzá tartozó a társplébániákat.

Ennek a megállapodásnak a fényében és a plébánosi kinevezés után érkeztem Bicskére.

A verbita rend missziós szolgálatot végez szerte a világon (84 országban) nemzetközi közösségekben; ide, Bicskére sem egyedül jöttem, hanem ketten érkeztünk Lengyelországból, valamint Indonéziából.

1998-ban szenteltek pappá Lengyelországban. A missziós küldetésemet Magyarországra kaptam, és 2000-ben kezdtem itt szolgálni.

Papi mottóm szavai: „Az Isten Szeretet” (1Jn 4, 16).

A családban négyen voltunk testvérek. A legidősebb testvérem és én, a legfiatalabb a missziós szerzetesi életet választottunk.

Papszentelésem után szolgáltam káplánként, kispapok nevelőjeként, missziós titkárként és a magyar verbita rendtartomány tartományfőnökeként.

Nagy öröm számomra, hogy a templomunk a Szentháromság egy Istennek van felajánlva már 1723 óta. Ez csodálatos. Nagy hagyománynak vagyunk örökösei, és őseink hitében gyökerezve tudunk mi is tanúságot tenni hitünkről.

Az a vágyam, hogy a Szentháromság egy Isten szeretete elevenen éljen bennünk és köztünk úgy, hogy mások is megtapasztalják rajtunk keresztül Isten szeretetét.

Legyen mindig annyi nyitottságunk és bátorságunk, hogy felismerjük és elfogadjunk ezt a szeretetet és tovább is adjunk. Fontos, hogy személyesen tapasztaljunk meg Jézus szeretetét, hogy a hitünk élő legyen. Mit tudsz mondani a feltámadt Jézus jelenlétéről az életedben? Mit tett veled?

Szent II. János Pál pápa azt írta: „Korunk embere inkább hisz a tanúknak, mint a tanítóknak” (Redemptoris missio 42). Legyünk tanúk, ahogy az volt Kalkuttai Szent Teréz anya, aki ezt mondta: „Nem az számít, hogy mennyit adunk, hanem hogy mekkora szeretet fektetünk az adásba”.

Nagyon köszönöm mindenki munkáját, aki a plébániánkon szolgált, jelenleg szolgál és készen áll szolgálni. Köszönök minden imát plébániánkért. Örömmel várunk mindenkit, aki szeretne csatlakozni a már működő közösségeknek a plébánián. És örömmel várunk minden kereső embert beszélgetésre, lelki beszélgetésre, gyónásra.

A plébánia nem a plébános tulajdona, hanem a miénk, akiknek egy nagy Gazdája van, a Szentháromság egy Isten, akinek szolgálunk, mindenki a saját feladatkörében és az ezzel járó felelősséggel. Jézus Krisztus legnagyabb vágya, hogy Isten országa már itt, a földön köztünk legyen. Isten országának építése Bicskén és azon túl – ez a mi missziós feladatunk, amire hív minket az Úr.

Köszönöm minden fáradozását és áldozatát az evangélium hirdetésért a plébános atyáknak, akik előttem voltak itt, különösen közvetlen elődömnek, Varga Imre plébános atyának, akit Isten váratlanul magához hívott. Nekik köszönhetően mi tovább tudunk erősödni a hitben, és tovább is tudjuk adni ezt a hitet.

Kérem az imát, kérem a segítséget, hogy a plébánosi szolgálatot a Szentlélek Úristenbe gyökerezve tudjam végezni.

Burbela Gergely SVD atya

plébános