EFOP 1.3.7-17-2017-00091

Támogatás - a helyi egyház, mind hídépítő és összetartó erő Bicske és környékén

A PROJEKT ADATAI

A kedvezményezett neve: BICSKE RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

A projekt címe: „A helyi egyház, mint hídépítő és összetartó erő Bicske és környéke társadalmilag leszakadó rétegeinek felemelkedéséhez”

A szerződött támogatás összege: 50 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100

A projekt tartalmának bemutatása: Az EU-s támogatás segítségével, a Bicske Római Katolikus Plébánia (mint konzorciumvezető) és a Bicskei Katolikus Oktatás és Nevelés Alapítvány (mint konzorciumi partner) szervezetekből álló konzorcium által megvalósítani tervezett (a Szakmai Tervben részletezett) hátránykompenzációs tevékenységek szignifikánsan hozzájárulnak a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához, valamint az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépéshez. A Katolikus Plébánia jelenleg is fontos szerepet tölt be a helyi közösség életében. A fenti szervezetek a helyi esélyegyenlőségi célcsoportok megszólítása és közösségbe vonása (pl. fiatalok közösségbe vonása, idősgondozás ), a szemléletformálás és a hátrányos helyzet személyek integrációja terén széles körű szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek.A két szervezet meghatározószereppel bír a helyben lévő közösségek megtartó erejének erősítésében, a hátrányos helyzetű személyek befogadásában a leszakadó rétegek támogatásában, a mélyszegénységben és a többségi (helyi) társadalomban élők közötti szociokultúrális hátrányok mérséklésében. A hátránykompenzációs programokon részvevő a többségi (helyi) társadalomban élők számára közelebb kerülhetnek azok a problémák, melyeket eddigi tapasztalataik alapján még nem ismertek, hozzájárulva ezzel a többségi (helyi) társadalomban élők és az egyes esélyegyenlődégi célcsoportok közötti szociokultúrális hátrányok mérsékléséhez.

Projekt megvalósulás dátuma: 2021.05.01

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00091

 

Egyes rendezvényekről (a teljesség igénye nélkül) erről az oldalról tájékozódhat.

Szécsenyi logo lábrész