EGYH-EOR-19-1461

Az EGYH-EOR-19-1461 azonosítószámú támogatás 7.000.000 forintját Óbarok ravatalozó kápolnájának felújítására fordította Csabdi Plébánia.

Az ravatalozó kápolna nagyon szomorú látványt nyújtott. Falai vizesedtek, vakolata lemállott, a tető több helyen szivárgott. Az átfogó felújítás során nem csak a ravatalozó kápolna újult meg kívül és belül, de új urnafal épült és az utak is felújításra kerültek. Valóban csodálatos változás az, amin keresztül ment Óbarok szíve, a Templomkert.

A jó ütemben és szép minőségben haladt munkák nem csak az éppen temetést végeztető polgárok elégedettségét vívta ki, de mindenki, aki a temetőt látogatja megnyugvással és örömmel fogadta a felújítást.

Maga a vállalkozó is és Óbarok Önkormányzata is hozzájárult jónéhány ezer forinttal és önkéntesen vállalt többletmunkával a teljes siker érdekében. Több murvára és több termőföldre lett szükség, de ezt segítséggel megoldottuk. Az alábbi képek ékes bizonyítékai a jól végzett munkának.