Egyéb kategória

köszönetnyilvánítás

A gyászoló család és a Bicskei Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testülete hálás szívvel mond köszönetet mindazoknak, akik Varga Imre címzetes esperes, plébános atya temetési szertartásán megjelentek, koporsójára és örök nyughelyére virágot helyeztek, és a család mély gyászában együttérzésükkel osztoztak.