Kezdőlap

Ministráns avatás

2022 május 8.-án volt Bicskén a ministráns avatás. Az idei évben 8 ministránst avattak, akik az elmúlt félévben készültek fel az ígérettételre lélekben és tudásban gyarapodva.

Képviselőtestületi választások

2022.04. 30. – 2022. 05. 13.

Bicske és társplébániái egységét és összetartozását Jézus Krisztusban már évtizedek óta fennálló hagyományok és a jelenben is aktívan működő közösségi folyamatok erősítik. Ezt az egységet most a képviselőtestületek összefogásával, összeolvasztásával egy még gördülékenyebben működő csoporttá fogjuk kovácsolni. Bicske és társplébániái egy közös képviselőtestülettel fogják működtetni az egyházközség világi feladatainak ellátását.

Korábban megbeszélést tartottam az eddigi testületek világi elnökeivel, a jegyzőkkel és a pénztárosokkal, akik a közös testülettel kapcsolatban egyöntetű egyetértéssel fogadták a kezdeményezést. Így célunk a jelenlegi választással egy 25 fős ’Bicske- és Társplébániái Egyházközségi Képviselőtestülete’ megalkotása, melyben 16 fő bicskei tag, valamint 3-3 fő alcsútdobozi, felcsúti és csabdi tag kerül megválasztásra.

Hivatalból tagok lesznek a plébános, a káplán, az iskolaigazgató és egy fő hitoktató (Burbela Grzegorz Ludwik, Bonaventura Ngara Wula Laba, Hetényi Anikó és Szili-Takács Zita). A következő jelölti listáról pedig kérjük a Testvéreket, hogy lakóhelyük szerint adják le szavazataikat a templomok sekrestyéiben vagy hivatali időben a Plébánián (hétfő 9-12; péntek 14-17) május 13., péntek 17 óráig.

A szavazólapon Bicske esetében HÁROM, a falvak esetében pedig KETTŐ jelöltet kérünk javasolni, a nevek melletti négyzetben X-el jelölve a szavazást. 

Krisztusban Kedves Testvérem,

Szívből javaslom, hogy a döntést előzze meg egy rövid ima és elcsendesedés, amely segíteni fog meghallani a Szentlélek Úristen indításait.

Ima a Szentlélekhez
Jöjj, Szentlélek, vezess engem, hogy azt gondoljam, amit gondolnom kell,
azt mondjam, amit mondanom kell, hallgassak, mikor hallgatnom kell,
azt írjam, amit írnom kell, azt tegyem, amit tennem kell.
Irányítsd imámat, hogy az emberek javát szolgáljam,
teljesítsem küldetésemet és győzelemre vigyem Isten Országát. Ámen.

Bicske

 1. Adravecz Tamás
 2. Balla Gábor
 3. Balla Gáborné
 4. Czekmaiszter István
 5. Éhmann Gábor
 6. Földesi Ilona
 7. Kucs Magdolna
 8. Némethné Horváth Nikoletta
 9. Palyka Tibor
 10. Pálffy Károly
 11. Szabó Imre
 12. Szarka Istvánné Pálffy Ildikó
 13. Székely Gyula
 14. Székely István
 15. Takács Dániel
 16. Vincze István

Felcsút

 1. Baboss Botond
 2. Babossné Érdy-Noll Janka
 3. Weisenburger Lívia
 4. Dojcsákné Goda Anna
 5. Katona Zsófia

Alcsútdoboz

 1. Cseh Kornél
 2. Kozáry Dorottya
 3. Szendefiné Csányi Mónika
 4. Gulyás Györgyné
 5. Mizsik Katalin
 6. Márton Zoltán

Csabdi

 1. Kalmár Krisztina
 2. Ilyés Levente
 3. Vida Anikó
 4. Sass Viola
 5. Bognár Ferenc
2022. március 7-től a templomokban és más zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi rendelkezések lépnek érvénybe.
– Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartásának előírása.
– Engedélyezve lesz a gyóntatószékben történő gyóntatás, a perselyadományok felajánláskor való összegyűjtése és a szenteltvíztartók használata.
Szentmise és rózsafüzér nemzetünk egységéért

„mit üzen a Lélek ma az Egyháznak”     /Jel 2, 11/

Az Egyháznak szüksége van arra, hogy mindig megújuljon – ezt egészen kivételes erővel érezte meg a pápa, és nyitotta meg a szinodális folyamatot, hogy keressük az Egyház megújulásának útját.  A Szentatya szeretné megszólítani a hívőket a plébániákon, a kisebb közösségekben, a lelkiségi mozgalmakban, csoportokban, hogy mindannyian érezzék: meghívást kaptak arra, hogy együtt halljuk meg a Szentlélek sugallatait, aki azért jön, hogy életet és életerőt leheljen az Egyházba, és megerősítse a közösségeket. Fel akar rázni; közös gondolkodást, közösen vállalt felelősséget akar megteremteni bennünk. 

Spányi Antal püspök atya a szinodális folyamat nyitó  szentbeszédéből.

SZINODÁLIS ÚT 2021-2023

Krisztusban Kedves Testvéreim!

A szinódust, amelynek témája „Egy szinodális egyházért: közösség, részvétel és küldetés”, Ferenc pápa október 10-én a Szent Péter-bazilikában nyitotta meg. A világ minden egyházmegyéjében október 17-én vette kezdetét a 2023-as vatikáni püspöki szinódushoz vezető szinodális folyamat.

A szinódus azt jelenti, hogy együtt haladunk, együtt gondolkodunk. Az Egyház ugyanis közösség, Isten népének közössége, közösség Krisztussal és közösség egymással. A közösség tagjai a pápa, a püspökök, a papok, a világi hívők. A szinódus a II. Vatikáni Zsinat után VI. Pál pápa által létrehozott intézmény. Ebben minden hívő véleménye megjelenik azon testület előtt, akik segítik a pápát az Egyház kormányzásában és tanítói munkájában.

Ferenc pápa útjára indította a világszinódust, amely 2023 októberéig tart. Most az egyházmegyei szakaszban vagyunk, amely 2022 áprilisáig tart a helyi közösségekben, a plébániákon és az egyházmegyékben. A felmerült gondolatokat, eredményeket országonként összegzik, és 2023 októberében a világ minden részéről összehívott szinódusi püspökök elé tárva fogják megtárgyalni. Ezt minden bizonnyal a Szentatya egy buzdítása követi majd, amely az Egyház lelki megújulását fogja szolgálni. 

Veres András a MKPK elnöke a szinodális út nyitó szentbeszédben ezt emelte ki:

Három kulcsszót jelölt meg Ferenc pápa, amelyről újra és újra beszélgetni, elmélkedni kell: a közösség, a részvétel és a küldetés. A közösség azt jelenti, hogy Isten újszövetségi választott népéhez tartozunk; a részvétel kapcsán azon kell elgondolkodnom, hogy mi az én feladatom ebben a közösségben; a küldetés pedig az Egyház Krisztustól kapott feladata, amely szerint a világon minden ember számára az üdvösség örömhírét kell hirdetni. „Azt is szeretné a Szentatya, ha minden megkeresztelt ember kilépne komfortzónájából.  Keressen választ arra, mit jelent számára kereszténynek lenni, Krisztus Egyházában élni”

A mi plébániáinkon is megkezdjük szinodális utunkat a következő módon:

 • Minden szentmise előtt Ferenc pápa szinódusi imáját imádkozzuk.
 • Bicskén a csütörtöki szentségimádás ebben a szándékban lesz tartva.
 • A kis plébániai közösségeinkben alkalmakat kell szervezni ebben a témában.
 • Névtelen kérdőív kitöltésére hívjuk a híveket, ami jövő vasárnaptól lesz elérhető nyomtatott és online formában. A kérdőívben várjuk a hívek, közösségek, jó szándékú emberek gondolatait, javaslatait az Egyházunkkal kapcsolatban. Határidő: 2022. január 31.

A papíron kitöltött kérdőívet az erre készített dobozokba lehet majd bedobni a templomainkban és a bicskei plébánián.  Interneten a plébánia oldaláról vagy a Bicskei katolikus facebook oldalról is ki lehet majd tölteni online formában a kérdőívet.

Buzdítok minden hívőt és jóakaratú embert, hogy vegyen részt a szinodális folyamatban, imádságban, közösségi alkalmakon és töltse ki a kérdőívet. Ez segít nekünk együtt járni a megújulás útján.  

Előre köszönöm mindenkinek, aki aktívan részt vesz a szinódus egyházmegyei szakaszában a mi plébániánkon.

Szentlélek Úristen vezessen minket.

                                                                                                                                      Burbela Gergely SVD atya

  plébános

Jótékonysági dicsőítő koncert és szentségimádás

Kórházlelkészi Szolgálat felhívása

 A kórházban fennálló látogatási tilalom miatt a kórházi lelkigondozók vállalják, hogy a hozzátartozók kérésére felkeresik a betegeket.

A látogatási igényt a 06-30/735-5953 lelkigondozói vonalon jelezhetik.

Köszönettel,

Kórházi Lelkigondozók

Ferenc pápa üzenete a Missziók Világnapjára

Kórházlelkészség

Ügyfélfogadás

Plébánia címe:

Bicskei Római Katolikus Plébánia

2060 Bicske

Hősök tere 1.

 

Iroda elérhetősége:

Telefon: (22) 350 751 (fogadóidőben)

E-mail: bicskeiplebania@gmail.com

Web: https://www.bicskeiplebania.hu