Kezdőlap

2023.8.13 Templombúcsú Felcsúton
2023.8.13 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. augusztus 13 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.8.20 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. augusztus 20 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.9.3 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. szeptember 3 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.9.10 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. szeptember 3 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.10.29 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. október 29 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.11.12 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. november 12 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.11.26 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. november 26 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.11.19 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. november 19 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.11.5 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. november 5 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.10.22 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. október 22 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.10.15 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. október 15 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.10.8 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. október 8 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.10.1 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. október 1 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.9.24 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. szeptember 24 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.9.17 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. szeptember 17 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.8.27 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. augusztus 27 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.8.6 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. augusztus 6 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.7.30 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. július 30 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.7.16 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. július 16 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.7.23 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. július 23 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.7.9 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. július 9 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.7.2 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. július 2 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.6.25 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. június 25 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.6.18 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. június 18 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.6.11 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. június 11 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

„Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. 

                                                          Jn 11, 25 

 

                                        KRISZTUS  FELTÁMADT, ALLELUJA!

VALÓBAN FELTÁMADT, ALLELUJA!

MINDENKINEK ÁLDOTT HÚSVÉTOT KIVÁNUNK! 

2023.4.8 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. április 8 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

2023.4.9 élő közvetítés

Élő közvetítés a youtube-on, az alábbi hivatkozáson:

2023. április 9 – Szentháromság Templom Bicske – YouTube

A 2023. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele

 A 2023. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

 

Kedves Testvérek!

 

Ima – böjt – alamizsna: ez a három tanács legyen kísérőnk az idei nagyböjti utunkon is!

 

Az első század keresztényei a szentmisére vitték magukkal a szegényeknek szánt adományaikat, és régi böjti hagyomány az Egyházban a böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek felajánlani.

Amikor Szent Pál apostol a Galatáknak írt levelében beszámol a korai Egyház életéről, fontosnak tartja leírni: „Csak legyen gondunk a szegényekre, ennek viszont igyekeztem is eleget tenni” (Gal 2,10).

 

Az Egyház követte az évezredek során az apostolok hagyományát abban is, hogy az evangelizáció mellett a diakóniát, vagyis a szeretetszolgálatot is kifejezetten fontos küldetésnek tekintette.

Boldog emlékű XVI. Benedek pápa a Deus caritas est – Az Isten szeretet kezdetű enciklikájában erről így tanít:

A diakónusokkal „a »diakonia« – a felebaráti szeretet közösségi és rendezett szolgálata – beépült az Egyház alapvető struktúrájába. Az idők folyamán és az Egyház fokozatos elterjedésével szeretetszolgálatát, a karitászt a szentség kiszolgáltatásával és az Ige hirdetésével együtt lényeges összetevőjének tekintették: a szeretet gyakorlása az özvegyek és árvák, a rabok, a betegek és a mindenféle szükséget szenvedők iránt éppúgy a lényegéhez tartozik, mint a szentségek szolgálata és az evangélium hirdetése. Az Egyház éppúgy nem hanyagolhatja el a szeretetszolgálatot, mint a szentségeket és az Igét. Ennek bizonyítására elég néhány példa. Jusztin vértanú (†155 k.) a keresztények vasárnapi ünneplésével kapcsolatban szeretet-tevékenységüket is elmondja, amely az Eucharisztiához kapcsolódik: a módosabbak lehetőségeik mértéke szerint mind adnak annyit, amennyit akarnak; az összegyűlt javakkal a püspök támogatja az árvákat, az özvegyeket és mindazokat, akik betegség vagy más ok miatt bajban vannak, valamint a foglyokat és az idegeneket is. A nagy keresztény író, Tertullianus (†220) elbeszéli, hogy a pogányokban mekkora csodálkozást váltott ki a keresztények gondoskodása a szükséget szenvedőkről. És amikor Antiochiai Ignác (†117 k.) a római Egyházat a »szeretetben (agapé) elnöklőnek« nevezi, joggal föltételezhetjük, hogy e megjelöléssel a római Egyház konkrét szeretet-tevékenységét is ki akarta fejezni” (DCE 22).

 

Ferenc pápa a tavaly a Szegények VI. világnapjára írt üzenetében rámutatott, hogy jelen korunk milyen nehéz kihívás elé állítja a családokat:

„Néhány hónappal ezelőtt a világ lassan elkezdte maga mögött hagyni a pandémia okozta zűrzavart és a gazdasági fellendülés jeleit mutatta, s úgy tűnt, hogy a munkahelyük megszűnése miatt elszegényedett milliók fellélegezhetnek… És ekkor egy új katasztrófa tűnt fel a láthatáron és más forgatókönyvet kényszerített a világra.

Pál jeruzsálemi látogatása során találkozott Péterrel, Jakabbal és Jánossal, akik arra kérték, hogy ne feledkezzen meg a szegényekről. Az országot sújtó éhínség miatt ugyanis a jeruzsálemi közösség nehéz helyzetbe került, és az apostol azonnal gondoskodott arról, hogy e szegények javára nagyszabású gyűjtést szervezzen.

Mintha nem is teltek volna el évszázadok azóta, mi is ugyanezt a gesztust tesszük minden vasárnap az Eucharisztia ünneplése közben: összegyűjtjük adományainkat, hogy a közösség segíteni tudjon a legszegényebbek szükségén. Ez olyan jel, amelyet a keresztények mindig is örömmel és felelősségtudattal cselekedtek meg, hogy egyetlen testvérünk se szenvedjen hiányt a legszükségesebbekben. 

A szolidaritás ugyanis azt jelenti, hogy megosztjuk azt a keveset, amink van azokkal, akiknek semmijük sincs, hogy senki se szenvedjen. Minél erősebb a közösség és az összetartozás mint életforma érzése, annál inkább megvalósul a szolidaritás.

Pál kérésének alapja kétségtelenül a konkrét segítségnyújtás szükségessége, de valós szándéka ezen túlmutat. Arra szólítja fel a közösséget, hogy a gyűjtés annak a szeretetnek jele legyen, amelyről maga Jézus is tanúságot tett. Röviden, a szegények iránti nagylelkűség legerősebb motivációját Isten Fiának abban a döntésében találja meg, hogy szegénnyé tette magát.”

 

A gazdasági válság – és annak következtében a rezsi- és élelmiszerárak emelkedése – olyan családokat is nehéz helyzet elé állít, akik eddig anyagi biztonságban tudtak élni. Növekedett azoknak a családoknak a száma, akik segítségre szorulnak. A hazánkban élő családokon szeretnénk segíteni, amikor idén is meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést templomainkban. Kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók számára, és tegyék a templomban erre kijelölt helyre.

 

Ferenc pápa így tanít bennünket: „A szegényekkel találkozva a nagy szavak nem érnek semmit, hanem az kell, hogy az ember feltűrje az ingujját és személyes elkötelezettségével a gyakorlatban fejezze ki a hitét, ezt a feladatot pedig nem lehet másokra áthárítani” (Ferenc pápa üzenete a Szegények VI. világnapjára).

 

A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet ajándéka valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten szeretetének kézzelfogható jelét a nélkülöző családokba.

Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei Nagyböjtben is és lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához! Erre a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő héten lesz lehetőség, március 12-től 19-ig. Az adományokat a Katolikus Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz.

A korábbi években meghirdetett gyűjtéseink eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból állítottunk össze a rászorulóknak. Tudjuk, hogy a templomba járó híveink is nehéz helyzetben vannak, hiszen a gazdasági válság bennünket sem kerül el. A „szegény asszony két fillérje”-adományokat is hálásan köszönjük, hogy újra nagyon sok családnak tudjunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

 

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába: ha hívjuk az 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

 „1% segítség, 100% szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat.

 

Kelt: Budapest, 2023. Nagyböjt 2. vasárnapján

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 

Kérjük felolvasni a körlevelet 2023. március 5-én,

Nagyböjt 2. vasárnapján minden szentmisén.

„mit üzen a Lélek ma az Egyháznak”     /Jel 2, 11/

Az Egyháznak szüksége van arra, hogy mindig megújuljon – ezt egészen kivételes erővel érezte meg a pápa, és nyitotta meg a szinodális folyamatot, hogy keressük az Egyház megújulásának útját.  A Szentatya szeretné megszólítani a hívőket a plébániákon, a kisebb közösségekben, a lelkiségi mozgalmakban, csoportokban, hogy mindannyian érezzék: meghívást kaptak arra, hogy együtt halljuk meg a Szentlélek sugallatait, aki azért jön, hogy életet és életerőt leheljen az Egyházba, és megerősítse a közösségeket. Fel akar rázni; közös gondolkodást, közösen vállalt felelősséget akar megteremteni bennünk. 

Spányi Antal püspök atya a szinodális folyamat nyitó  szentbeszédéből.

SZINODÁLIS ÚT 2021-2023

Krisztusban Kedves Testvéreim!

A szinódust, amelynek témája „Egy szinodális egyházért: közösség, részvétel és küldetés”, Ferenc pápa október 10-én a Szent Péter-bazilikában nyitotta meg. A világ minden egyházmegyéjében október 17-én vette kezdetét a 2023-as vatikáni püspöki szinódushoz vezető szinodális folyamat.

A szinódus azt jelenti, hogy együtt haladunk, együtt gondolkodunk. Az Egyház ugyanis közösség, Isten népének közössége, közösség Krisztussal és közösség egymással. A közösség tagjai a pápa, a püspökök, a papok, a világi hívők. A szinódus a II. Vatikáni Zsinat után VI. Pál pápa által létrehozott intézmény. Ebben minden hívő véleménye megjelenik azon testület előtt, akik segítik a pápát az Egyház kormányzásában és tanítói munkájában.

Ferenc pápa útjára indította a világszinódust, amely 2023 októberéig tart. Most az egyházmegyei szakaszban vagyunk, amely 2022 áprilisáig tart a helyi közösségekben, a plébániákon és az egyházmegyékben. A felmerült gondolatokat, eredményeket országonként összegzik, és 2023 októberében a világ minden részéről összehívott szinódusi püspökök elé tárva fogják megtárgyalni. Ezt minden bizonnyal a Szentatya egy buzdítása követi majd, amely az Egyház lelki megújulását fogja szolgálni. 

Veres András a MKPK elnöke a szinodális út nyitó szentbeszédben ezt emelte ki:

Három kulcsszót jelölt meg Ferenc pápa, amelyről újra és újra beszélgetni, elmélkedni kell: a közösség, a részvétel és a küldetés. A közösség azt jelenti, hogy Isten újszövetségi választott népéhez tartozunk; a részvétel kapcsán azon kell elgondolkodnom, hogy mi az én feladatom ebben a közösségben; a küldetés pedig az Egyház Krisztustól kapott feladata, amely szerint a világon minden ember számára az üdvösség örömhírét kell hirdetni. „Azt is szeretné a Szentatya, ha minden megkeresztelt ember kilépne komfortzónájából.  Keressen választ arra, mit jelent számára kereszténynek lenni, Krisztus Egyházában élni”

A mi plébániáinkon is megkezdjük szinodális utunkat a következő módon:

  • Minden szentmise előtt Ferenc pápa szinódusi imáját imádkozzuk.
  • Bicskén a csütörtöki szentségimádás ebben a szándékban lesz tartva.
  • A kis plébániai közösségeinkben alkalmakat kell szervezni ebben a témában.
  • Névtelen kérdőív kitöltésére hívjuk a híveket, ami jövő vasárnaptól lesz elérhető nyomtatott és online formában. A kérdőívben várjuk a hívek, közösségek, jó szándékú emberek gondolatait, javaslatait az Egyházunkkal kapcsolatban. Határidő: 2022. január 31.

A papíron kitöltött kérdőívet az erre készített dobozokba lehet majd bedobni a templomainkban és a bicskei plébánián.  Interneten a plébánia oldaláról vagy a Bicskei katolikus facebook oldalról is ki lehet majd tölteni online formában a kérdőívet.

Buzdítok minden hívőt és jóakaratú embert, hogy vegyen részt a szinodális folyamatban, imádságban, közösségi alkalmakon és töltse ki a kérdőívet. Ez segít nekünk együtt járni a megújulás útján.  

Előre köszönöm mindenkinek, aki aktívan részt vesz a szinódus egyházmegyei szakaszában a mi plébániánkon.

Szentlélek Úristen vezessen minket.

                                                                                                                                      Burbela Gergely SVD atya

  plébános

Jótékonysági dicsőítő koncert és szentségimádás

Kórházlelkészi Szolgálat felhívása

 A kórházban fennálló látogatási tilalom miatt a kórházi lelkigondozók vállalják, hogy a hozzátartozók kérésére felkeresik a betegeket.

A látogatási igényt a 06-30/735-5953 lelkigondozói vonalon jelezhetik.

Köszönettel,

Kórházi Lelkigondozók

Ferenc pápa üzenete a Missziók Világnapjára

Kórházlelkészség

Ügyfélfogadás

Plébánia címe:

Bicskei Római Katolikus Plébánia

2060 Bicske

Hősök tere 1.

 

Iroda elérhetősége:

E-mail: bicskeiplebania@gmail.com

Web: https://www.bicskeiplebania.hu


Telefon:
CZEKMAISZTER RENÁTA (plébániai munkatárs): +36 30 192 3455

GYIMES ZOLTÁN (temetőgondok): +36 30 330 3710

JÄGER JUDIT (irodavezető): +36 70 360 2529