Kezdőlap

2022.1.15 Janssen Szent Arnold ünnepe

Janssen Szent Arnold ünnepe a Bicskei Plébánián

MÚLT – JELEN – JÖVŐ

„Az örömhír hirdetése az első és legfőbb cselekedete a felebaráti szeretetnek…”

                                                                                                          Janssen Szent Arnold

  1. január 22-én plébániai közösségünkben adtunk hálát a Jó Istennek a Verbita Rend (Isteni Ige Társasága) alapító atyjáért. A rend jelenleg 84 országban folytatja a missziós munkát, hirdetve az Evangéliumot az élet számtalan területén.

Szent Arnold nem csak a Verbita Rendet, hanem két női missziósrendet is alapított: a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővéreket és Szentlélek Szolgálói Örökimádó Nővéreket.

Az ő személyisége és lelkisége ajándék az egész Egyháznak, amelyből gyarapodni tudunk és életünkben még jobban követni Jézus Krisztust.

Az ünnepi program délután kezdődött, amikor a múltból merítettünk erőt.

Janssen Szent Arnold életéről és munkájáról szóló előadás után az idős magyar verbita atyák, Hirth Vilmos SVD és Szabó Imre SVD interjús tanúságtétele következett, akiket Isten már meghívott magához. Az ő példáik és élettörténetük adnak nekünk szilárd alapokat, hogy teljes derűvel lássuk a jövőt. 

A Szentmisében, amelyet Tete Remis SVD tartományfőnök atya celebrált, hálát tudtunk adni a Szentháromság Egy Istennek mindent jóért amit tett és tesz a Verbita Rend által a világon.

A Szentmise után megerősödve folytattuk programunkat. Előbb szeretetvendégség adott lehetőséget személyes beszélgetésekre, majd a világ számos országából érkező fiatal verbita kispapokkal tekintettünk  a jövő felé, énekelve és imádkozva bízva az Isten gondviselő szeretetében.

Jelenleg a Verbita rendtartomány a következő nemzetiségű testvérekből áll Magyarországon: indiai, indonéz, lengyel, angolai, fülöp-szigeteki, brazil, kongói és természetesen magyar.

Öröm volt a bicskei és társplébániai testvérekkel együtt ünnepelni, hiszen a Verbita Rend a munkát világi segítőkkel együtt folytatja, akik a világ több helyén Verbita missziós imaközösségekben jönnek össze. A világi segítők és jótevők jelenléte nélkülözhetetlen a mi missziós munkánkban.  

Szent Arnold atya szavai követve„Nem mindig a saját elképzeléseink a legjobbak. Inkább Isten szent akarata, mely az adott körülmények által nyilvánulnak meg. Boldog az az ember, aki ezt a lelkületet ki tudja alakitani magában”  próbáljuk mindenben keresni az Isten akaratát, különösen a felebaráti szeretetben.

2022.1.29 A pápalátogatás kulisszatitkai – Fotós élménybeszámoló Gulyás Balázstól

Ferenc pápa meghívott bennünket, hogy közösen keressük az Egyház megújításának lehetőségét, ebben tudunk részt venni az imádsággal és a kérdőív kitöltésével!

A kérdőív az alábbi helyen érhető el. Köszönjük, hogy kitölti.

Szinodális út kérdőív

„mit üzen a Lélek ma az Egyháznak”     /Jel 2, 11/

Az Egyháznak szüksége van arra, hogy mindig megújuljon – ezt egészen kivételes erővel érezte meg a pápa, és nyitotta meg a szinodális folyamatot, hogy keressük az Egyház megújulásának útját.  A Szentatya szeretné megszólítani a hívőket a plébániákon, a kisebb közösségekben, a lelkiségi mozgalmakban, csoportokban, hogy mindannyian érezzék: meghívást kaptak arra, hogy együtt halljuk meg a Szentlélek sugallatait, aki azért jön, hogy életet és életerőt leheljen az Egyházba, és megerősítse a közösségeket. Fel akar rázni; közös gondolkodást, közösen vállalt felelősséget akar megteremteni bennünk. 

Spányi Antal püspök atya a szinodális folyamat nyitó  szentbeszédéből.

SZINODÁLIS ÚT 2021-2023

Krisztusban Kedves Testvéreim!

A szinódust, amelynek témája „Egy szinodális egyházért: közösség, részvétel és küldetés”, Ferenc pápa október 10-én a Szent Péter-bazilikában nyitotta meg. A világ minden egyházmegyéjében október 17-én vette kezdetét a 2023-as vatikáni püspöki szinódushoz vezető szinodális folyamat.

A szinódus azt jelenti, hogy együtt haladunk, együtt gondolkodunk. Az Egyház ugyanis közösség, Isten népének közössége, közösség Krisztussal és közösség egymással. A közösség tagjai a pápa, a püspökök, a papok, a világi hívők. A szinódus a II. Vatikáni Zsinat után VI. Pál pápa által létrehozott intézmény. Ebben minden hívő véleménye megjelenik azon testület előtt, akik segítik a pápát az Egyház kormányzásában és tanítói munkájában.

Ferenc pápa útjára indította a világszinódust, amely 2023 októberéig tart. Most az egyházmegyei szakaszban vagyunk, amely 2022 áprilisáig tart a helyi közösségekben, a plébániákon és az egyházmegyékben. A felmerült gondolatokat, eredményeket országonként összegzik, és 2023 októberében a világ minden részéről összehívott szinódusi püspökök elé tárva fogják megtárgyalni. Ezt minden bizonnyal a Szentatya egy buzdítása követi majd, amely az Egyház lelki megújulását fogja szolgálni. 

Veres András a MKPK elnöke a szinodális út nyitó szentbeszédben ezt emelte ki:

Három kulcsszót jelölt meg Ferenc pápa, amelyről újra és újra beszélgetni, elmélkedni kell: a közösség, a részvétel és a küldetés. A közösség azt jelenti, hogy Isten újszövetségi választott népéhez tartozunk; a részvétel kapcsán azon kell elgondolkodnom, hogy mi az én feladatom ebben a közösségben; a küldetés pedig az Egyház Krisztustól kapott feladata, amely szerint a világon minden ember számára az üdvösség örömhírét kell hirdetni. „Azt is szeretné a Szentatya, ha minden megkeresztelt ember kilépne komfortzónájából.  Keressen választ arra, mit jelent számára kereszténynek lenni, Krisztus Egyházában élni”

A mi plébániáinkon is megkezdjük szinodális utunkat a következő módon:

  • Minden szentmise előtt Ferenc pápa szinódusi imáját imádkozzuk.
  • Bicskén a csütörtöki szentségimádás ebben a szándékban lesz tartva.
  • A kis plébániai közösségeinkben alkalmakat kell szervezni ebben a témában.
  • Névtelen kérdőív kitöltésére hívjuk a híveket, ami jövő vasárnaptól lesz elérhető nyomtatott és online formában. A kérdőívben várjuk a hívek, közösségek, jó szándékú emberek gondolatait, javaslatait az Egyházunkkal kapcsolatban. Határidő: 2022. január 31.

A papíron kitöltött kérdőívet az erre készített dobozokba lehet majd bedobni a templomainkban és a bicskei plébánián.  Interneten a plébánia oldaláról vagy a Bicskei katolikus facebook oldalról is ki lehet majd tölteni online formában a kérdőívet.

Buzdítok minden hívőt és jóakaratú embert, hogy vegyen részt a szinodális folyamatban, imádságban, közösségi alkalmakon és töltse ki a kérdőívet. Ez segít nekünk együtt járni a megújulás útján.  

Előre köszönöm mindenkinek, aki aktívan részt vesz a szinódus egyházmegyei szakaszában a mi plébániánkon.

Szentlélek Úristen vezessen minket.

                                                                                                                                      Burbela Gergely SVD atya

  plébános

Jótékonysági dicsőítő koncert és szentségimádás

Kórházlelkészi Szolgálat felhívása

 A kórházban fennálló látogatási tilalom miatt a kórházi lelkigondozók vállalják, hogy a hozzátartozók kérésére felkeresik a betegeket.

A látogatási igényt a 06-30/735-5953 lelkigondozói vonalon jelezhetik.

Köszönettel,

Kórházi Lelkigondozók

A székesfehérvári egyházmegye járványügyi intézkedései

A székesfehérvári egyházmegye járványügyi intézkedései
A járványügyi helyzetre való tekintettel a székesfehérvári egyházmegye további intézkedésig a következő rendelkezést hozza:
– szentmiséken és egyéb liturgikus tevékenységeken a hívek számára ismét kötelező a maszk viselése.
Továbbra is érvényben maradnak a 2021. július 1-én hozott rendelkezések, vagyis:
– jól szellőztetett helyen, vagy szabadtéren gyóntassunk;
– a szenteltvíztartókat ürítsük ki, a bejáratnál legyen fertőtlenítőszer elhelyezve;
– a kézfogást a liturgiában mellőzzük;
– az áldoztatás csak kézbe történhet;
– a perselyadományok összegyűjtése a szentmise végén történjék;
– a paptestvérek a szentmisék előtt és után fertőtlenítsék kezüket.
Akik felső légúti betegség tüneteit észlelki magukon (orrfolyás, tüsszögés, köhögés) ne menjenek templomba és közösségbe. Ebben az esetben, mint minden betegség esetében, a vasárnapi szentmisén való részvétel számukra nem kötelező.
 
 

Ferenc pápa üzenete a Missziók Világnapjára

Kórházlelkészség

Ügyfélfogadás

2020.11.13 Gergely atya levele a híveknek

2020.11.11 Közösségi rend és plébánia hivatal fogadási rendje

Szentmise online közvetítése YouTube-on

Kedves Testvérek! Vasárnaptól szeretnénk elkezdeni a katolikus szentmisék online közvetítését YouTube-on. Ehhez az kell, hogy legyen 1000 feliratkozó a csatornán, különben nem lehet élőben követni azokat, csak előre felvett videót közzétenni. Kérek mindenkit, hogy iratkozzon fel, és ossza meg a lehetőséget az ismerőseivel, hogy vasárnapig elérjük az 1000 főt. Előre is köszönjük. A csatorna itt található:
Bicske Római Katolikus Szentmisék

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye 

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járványhelyzet alakulása miatt, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva visszavonásig az alábbiakat kérjük:
1.     A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. Szentmisék is tarthatóak, de azok csak úgy végezhetőek, hogy a hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban maradjanak. Felelősen és körültekintően kell eljárni.
Teljes közlemény elérhető itt: Közlemény, 2020.11.9

 

Plébánia címe:

Bicskei Római Katolikus Plébánia

2060 Bicske

Hősök tere 1.

 

Iroda elérhetősége:

Telefon: (22) 350 751 (fogadóidőben)

E-mail: bicskeiplebania@gmail.com

Web: https://www.bicskeiplebania.hu