Szárliget

Még az öregek sem emlékeznek rá

Az első Úrnapja Szárligeten

A 2014. évi úrnapi körmenet először is örömteli, izgatott készülődést keltett a szárligeti templom közösségében, hiszen falunkban mindeddig nem köszönthettük ezt a szép liturgikus cselekményt, még abban a néhány, több évtizeddel ezelőtti időszakban sem, amikor helyben lakó plébánosa volt a településnek.

Az ünnep kora reggelén Lacza Albertné sekrestyésünk szervezésében, lelkes csapat készítette elő a négy asztalt, az egyforma terítőket, az asztalok előtt a szőnyegeket és azok mellett a virágdíszt. Dr. Goda Lajos lelkipásztori kisegítőnk gondoskodott a templom kerítése zöld borostyánnal díszítéséről.

Az Oltáriszentség köszöntésére a négy égtáj felé tájolással a földkerekség egészére utaló négy oltárt a templomkertben állította fel az ezt vállaló négy család. Bár ebben igazán nem volt a hagyományos, zártabb közösségű katolikus falvakhoz hasonló gyakorlata közösségünknek, ezek az oltárok mégis nagyon szépek lettek, különböző virágokkal és díszítéseikkel.

Az idő is kedvező volt, a pünkösdi időszak élénk széljárása mellett, kék ég köszöntötte az ünnepet. Mivel közösségünkben örvendetesen több fiatal, sokgyermekes család jár, e rendszeres templomba járó kisgyerekek nagy lelkesedéssel szórták a virágszirmokat a templomból kilépő Oltáriszentség előtt.

Jó volt látni, hogy a jövő-menő falubeliek is megálltak a templomkert mellett, s legalább megcsodálták az oltárokat.

A szertartás utáni beszélgetésekből ítélve, nagy örömet okozott ez a szép nap a résztvevőknek és már most várják a jövő évi lehetőséget is, építve az első szárligeti úrnapi körmenet tanulságaira – hogyan tegyük majd még szebbé, ünnepélyesebbé ezt a nagy ünnepet.

Fülöp Éva

Karácsony Szárligeten

A szárligeti karácsonyi pásztorjátékról kaptunk egy videót.