Óbarok

Óbarok
Írta: Varga Imre atya

Tataroznánk az óbarki templomot Az óbarki templom külső és belső tatarozásra szorul. Ezt már régen tudjuk, csak nem volt remény arra, hogy meglegyen a rávaló pénzünk.
Most már mutatkozik némi kilátás arra, hogy elkezdhessük a munkát. Természetesen az óbarki hívek és minden jóakaratú óbarki lakos segítségével. Némi helyi kezdőtőkénk is van. Ennek legfőbb forrása a templom körüli katolikus temetőben levő sírhelyek megváltása, a lejárt sírhelyek – a törvényeknek megfelelő – újraváltása és az egyházközségi hozzájárulás, amit a katolikusok jövedelmük fél százaléka mértékében adnak – a templom és a közösséggel kapcsolatos ügyintézések közös költségéhez hozzájárulva – az egyházközség javára.
Az egyházközségi hozzájárulás rendszeres befizetése is segíti a tervünket, hogy a templomot kicsinosítsuk.
Talán a Székesfehérvári Egyházmegye is segítségünkre lesz, hiszen ott is pályázni fogunk. Esetleg várhatunk valamit a község vezetőségétől, az önkormányzattól is. Természetesen a község lakóinak külön adománya és a fizikai munkában való segítése is nagyon fontos lenne.
Jelenleg a szakértői tervek készülnek, hiszen e nélkül nem lehet elindulni egy ilyen nagy munkában. A tervezést és a kivitelezést Egyházmegyénk főépítésze felügyeli, aki augusztus 15-én megszemlélte a templomot, és tapasztalatairól műszaki szakvéleményt bocsát rendelkezésünkre. Aztán költségvetést fogunk készíteni. Mégpedig olyat, amiben a munkák szakaszolva lesznek, hogy egy-egy feladat a pénzünk függvényében legyen elvégezhető. Az árajánlat kérés három, de legalább két referenciával rendelkező vállalkozótól történik meg.
A templomtatarozás fejleményeiről és a temetőrendezés munkáiról (hiszen a katolikus közösség meglévő pénzéből erre is kell költeni) folyamatosan tájékoztatni fogom a kedves híveket.
Ha bárkinek bármilyen kérdése, felvetése, problémája van, személyesen vagy telefonon  forduljon hozzám a bicskei plébániai ügyfélfogadási időpontok valamelyikében.
Varga Imre
plébános
Óbarki adventi vasárnapok
Írta: Varga Imre atya

Szokás Óbarkon, hogy minden adventi vasárnap délután összegyűlik a falu népe, hogy együtt meggyújtsák az aktuális gyertyát.
Az eseményt mindig megszépíti egy-egy szívhez szóló rendezvény is.
Ezekről a vasárnapi, estébe nyúló délutánokról készültek fényképe.
Óbarki búcsú
Írta: Varga Imre atya

Óbarkon 2012. szeptember 15-én tartottuk meg a templombúcsú ünnepét, amely tulajdonképpen Szent Kereszt felmagasztalásának emléknapján (szeptember 14.) van mindig. A templomot őseink a Szent Kereszt tiszteletére építették. Tehát ez az ünnep (a dátumhoz közelebb eső hétvége) az óbarki búcsú napja minden esztendőben.
Ebben az évben „új külsőt” kapott az esemény, mert a szeretetre méltó, de kicsi templomunk nem tudta volna befogadni a résztvevőket. Ezért a templommal szemben, a polgármesteri hivatal udvarán felállított sátorban tartottuk meg az ünnepi szentmisét.
Az erről készült felvételeket az alábbiakban tekinthetik meg.